Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusArtikler

Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten

Efter hvidvaskloven skal revisor indberette en række forhold. Der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vi giver en række eksempler. Og vi vejleder til indberetningerne.

Ikrafttræden

Hvidvaskloven trådte i kraft i ny udgave 26.6.2017. Dvs. fra denne dato, gælder nye indberetningspligter.

Som tidligere omtalt i revisornyt, er tiden fra vedtagelse (2.6.2017) til ikrafttrædelse (26.6.2017), dog ret kort, hvorfor myndigheder ikke forventer at alle forhold er bragt på plads med det samme.

Man kan derfor godt forestille sig at man som revisor slipper godt afsted med, at følge de gamle regler i nogle måneder, så længe man har dokumenteret en plan for implementering af den ny lov.

1 år

Efter de gamle regler, skulle der ske indberetning, hvis revisor havde mistanke om hvidvask, og mistanken ikke kunne afkræftes, samt hvis forbrydelsen kunne straffes med mindst 1 års fængsel.

Dette er nu ændret, således at revisor efter 26. juni 2017 skal foretage indberetning af alle forhold uanset mindstekrav i straframmen.

Kontantforbuddet

Bortfaldet af mindstekrav til strafferammen, medfører at der fx fremadrettet skal ske indberetning af overtrædelse af kontantforbuddet.

Forbuddet går ud på at erhvervsdrivende som ikke er omfattet af hvidvaskloven, ikke må modtage 50.000 kr. eller mere kontant.

Det er fx relevant for en bilforhandler som sælger en bil for 100.000 kr., og modtager kontanter. Dette ville være en klar overtrædelse af hvidvaskloven.

Det er underordnet om der er tale om én betaling eller flere betalinger hvis betalingerne for den erhvervsdrivende er, eller ser ud til, at være indbyrdes forbundet. Igen kun hvis den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller mere.

I eksemplet med bilen kan der være tale om at man afregner bilens betaling med fire rater á 25.000 kr. kontant. Der er således tale om overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud. Og der ske indberetning.

Forholdet er også relevant ved fx tilbagebetaling af lån. Der kan fx være tale om at revisors kunde modtager tilbagebetaling af et lån med fire rater á 25.000 kr. kontant. I dette tilfælde er der også tale om overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud. Også her, skal der ske indberetning.

Et eksempel på en anden indberetning kan være en cykelhandler, som har 100.000 kr. i sorte penge, som han nu ønsker at ”vaske hvide”. Når han sælger nye cykler til en salgspris af 8.000 kr., indtægtsfører han i stedet 20.000 kr. per cykel. Han får med andre ord 12.000 per cykel ekstra ind i virksomheden, af de sorte penge. Efter 8 cykler, er alle 100.000 kr. indtægtsført.  Han kommer således til at betale moms og skat af beløbet, men det kan måske godt svare sig hvis pengene kommer fra ulovlige forretninger, fra et forretningsområde som medfører let tjente penge. Det øjeblik hvor revisor indser, eller får mistanke om, forholdet, skal der ske indberetning.

Hvordan foretager man indberetning?

Vi har taget dette punkt med i artiklen fordi det fremgår af statistikkerne, at revisorer historisk set har været meget tilbageholdende med indberetninger.

Man må forvente at med de nye regler vil der forekomme mange flere indberetninger.

Indberetningen skal foregå på hvidvask.dk. Her skal man oprettes som bruger først. Og oprettelsen bliver manuelt godkendt. Dét medfører at der godt kan gå 1-2 uger med oprettelsen. Og det duer naturligvis ikke, hvis man skal foretage indberetning her og nu af fx en mistænkelig transaktion. Derfor er det et godt råd, at sørge for oprettelsen med det samme.

Revisorvirksomheden skal oprettes som organisation. Man skal således trykke på ”Registrer dig som organisation”, og ikke på ”registrer dig som bruger”.

Efter man er blevet oprettet, får man et brugernavn og et kodeord. Alle i revisionsvirksomheden kan anvende dette som adgang.

Ved underretninger eller ved administration af sin revisionsvirksomhed, trykker man på ”underret hvidvask”.

Nu kan man administrere revisionsvirksomheden, herunder oprette nye brugere. Brugeren som står som indberetter, vil også være den som modtager eventuel korrespondance i sagen.  Derfor vil det ikke være optimalt hvis man foretager indberetningen i en anden brugers navn. Og derfor vil det være nødvendigt at oprette alle relevante brugere i revisionsvirksomheden.

Man kan også foretage en almindelig underretning, og her deles underretningerne i kategorierne

1) ”Underretning om mistænkelig aktivitet”,

2) ”Underretning om mistænkelige transaktioner” eller

3) ”Underretning om terrorfinansiering”.

I forbindelse med udfyldelse af oplysningerne, kan man gemme indberetningen for at arbejde videre med denne senere. Men er derfor ikke nødsaget til at foretage indberetningen med det samme.

Kurser

Jeg holder 3 kurser i efteråret, med fokus på Hvidvask, persondata samt bestemmelserne om revisors virksomhed. Det er

23. oktober 2017 kl. 9-17 på Scandic i Roskilde

9. november 2017 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel i Odense

16. november 2017 kl. 9-17 på Scandic Regina i Herning

Tilmelding sker via Fakta Kursers hjemmeside.

 

Anvendt litteratur

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73