Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusArtikler

Erhvervsstyrelsens kontroller 2018

Erhvervsstyrelsen har 16.4.2019 udgivet en årsberetning for sine kontroller med bl.a. hvidvask, revisorer og selskaber i 2018. Og der er er mange interessante fund.

Generelt

Stort ros til Erhvervsstyrelsen for at udgive en rapport som er kortfattet og bringer de vigtigste resultater. Og oveni købet i god tid. Lad og håbe at Erhvervsstyrelsen også har ressourcer til og hensigter om dette i fremtiden.

Kapitalejerlån

Årsberetningen fra Erhvervsstyrelsen afslører at der i 2018 har været 1.311 sager om ulovlige kapitalejerlån.

Jeg bemærker, at for det første medfører mange kontante tilbagebetalinger dobbeltbeskatning (hvis det er skattepligtigt). Man skal i stedet arbejde med udlodning/uddeling af fordringen. Vi har udviklet dels en skriftlig guide til kapitalejerlån, dels et beregningsark til formålet. Hvis du har adgang til vores værktøjer, kan det downloades på www.fagligafdeling.dk under Værktøjer og Revisionsvirksomheden. Hvis du ikke har, men gerne vil have adgang til værktøjerne, kan du kontakte mig på ba@fagligafdeling.dk eller 70107012.

For det andet; Hvis reel ejer af et selskab har fået pengene, og de kommer fra en lovovertrædelse der kan straffes efter selskabslovens §367 (hvilket de fleste lån kan); Så er de da omfattet af hvidvaskloven, og skal medføre underretning til SØIK fra revisor. Og fra bogholder. Og der kan være flere relevante parter. Dét står i skarp kontrast til de 32 (toogtredive) underretninger der har været i 2018 fra revisorer. Det KAN selvfølgelig være fordi de 1.311 nævnte virksomheder ikke anvender en revisor eller bogholder. Men jeg tvivler...

I øvrigt har 200 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om ulovlige kapitalejerlån. 35 virksomheder er politianmeldt.

Bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 102 sager om overtrædelse af bogføringsloven. Dette kommer af, at revisor har anført i sin påtegning, af bogføringsloven er overtrådt.

11 er politianmeldt. 46 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om overtrædelse af bogføringsloven.

Kvalitetskontrol

Der er gennemført 84 kontroller af godkendte revisionsvirksomheder i 2018. I 56 af dem, er kontrollen afsluttet. 17 (altså ca. 30%) er udtaget til opfølgende kontrol.

Der er afsluttet 48 undersøgelsessager i 2018, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til at undersøge revisor nærmere. Disse kan tage deres udgangspunkt flere steder, men det antages af de fleste kommer fra kvalitetskontrollen. 24 (altså 50% af undersøgelsessagerne) har medført indbringelse for Revisornævnet.

Revisor-forbehold

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 1.100 tilfælde hvor revisor har taget forbehold i sin revisorerklæring. Undersøgelsen er mod selskabet. Det er meget glædeligt, at Erhvervsstyrelsen nu reagerer, når revisor hejser advarselsflag i sin erklæring. Undersøgelserne har medført 335 rejste sager. 65 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår.

Hvidvask

Der er gennemført 125 kontroller for hvidvask i 2018. 6 har været hos godkendt revisionsvirksomhed. 102 har været hos ikke-godkendt revisionsvirksomhed / bogholder / skatterådgiver / mv. Det har udløst 60 (altså ca. 50%) politianmeldelser, samt 365 påbud/påtaler, 7 underretninger om hvidvask og 2 underretninger til SKAT.

Den høje andel af kontrollerede virksomheder som ender med en politianmeldelse, gør at dette er et område hvor man formentligt gerne vil rette særlig høj opmærksomhed i fremtiden.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
ba@fagligafdeling.dk
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask