Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Corona nyt 31. maj 2020

Lønkompensation åben, frister for moms/skat og referenceperiode for omsætning, når underskud tidligere.

Læs mere...

Udskydelse frister som følge af Corona

Fristen for årsrapporter og selvangivelse er udskudt.

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)

Der opkræves ekstra gebyr på 1.540 kr. per revisor i 2020. Dog ikke for holdingselskaber. Men der er en tidsfrist.

Læs mere...

Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering

 

Det fremgår af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger, at revisor skal udtale sig om ledelsesansvar samt overtrædelse af bogføringsloven. Men hvor langt rækker dét?

Læs mere...

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Der er 12.5.2020 vedtaget styrket kontrol med-, mere straf til - og højere gebyrer for revisorer. Og mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning

Som følge af ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger, er der sket ændringer i revisorerklæringen samt vejledningen til revisors arbejde.

Læs mere...

Faste omkostninger - ny bekendtgørelse

Der er sket en del ændringer i kompensationsordningen for faste omkostninger. Der er udstedt ny bekendtgørelse, og kommet nye klarheder.

Læs mere...

Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar

Der er 6.5.2020 ændringer til revisors erklæring om kompensation for faste omkostninger, i relation til ledelsesansvar og overtrædelse af bogføringsloven.

Læs mere...

Fremrykket skattekreditordning

Man kan nu som følge af Covid-19 søge om udbetaling for skattekredit ordningen 1. juni imod normalt i november. Der skal indsendes revisorerklæringen og fristen er d. 15. maj 2020. 

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Faste omkostninger - underskud
 2. Kompensationsordninger - nye ændringer
 3. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 4. Corona nyt 10.4.2020
 5. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 6. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2020
 7. Corona og hvidvask
 8. Kompensation for faste omkostninger
 9. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 10. Frist for årsrapporter udskydes
 11. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 12. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 13. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 14. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 15. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus
 16. Revisoruddannelsen skal ændres
 17. Uoverensstemmelser om reelle ejere
 18. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 19. Ændringer til kvalitetskontrol 2020
 20. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 21. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 22. Hvidvaskloven ændres igen - igen
 23. Omregistrering IVS til ApS
 24. Henvendelse til fratrædende revisor
 25. Kryptering af mails - ny specificering
 26. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 27. Forbehold for manglende oplysninger
 28. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 29. PwC får GDPR bøde
 30. Pensionister og feriepenge
 31. Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019
 32. Supplerende regler om reelle ejere
 33. Direktører og ferie
 34. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 35. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 36. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 37. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 38. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 39. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 40. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 41. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 42. IVS afskaffes
 43. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 44. Ulovlige lån og hvidvask
 45. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 46. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 47. Krypterede mails
 48. Ny ferielov
 49. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 50. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 51. Personnummer og skat mv. i mails
 52. ABF ændringer 1.7.2018
 53. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 54. Facebook firmasider
 55. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 56. Følsomme oplysninger i mails
 57. Selskabsloven er ændret
 58. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 59. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 60. Revisor som databehandler
 61. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 62. Persondata
 63. Må komplementar låne ud til K/S?
 64. Intern kontrol
 65. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 66. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 67. Indberetning af efteruddannelse
 68. Efteruddannelse, overførsel af timer
 69. PEP og internationale organisationer
 70. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 71. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 72. Selskabsloven ændres
 73. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 74. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 75. Regneark til bogføring
 76. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 77. Politisk eksponerede personer
 78. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 79. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 80. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 81. Revision af ansættelsesaftaler
 82. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 83. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 84. Ændringer til indsendelse af regnskab
 85. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 86. Ny hvidvasklov vedtaget
 87. Registrering af ejere
 88. Noter om sambeskatning
 89. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 90. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 91. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 92. Udskudt skat i klasse A
 93. Overtrædelse af bogføringsloven
 94. Note om beskæftigede
 95. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 96. Efteruddannelse og indberetning
 97. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 98. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 99. Egne kapitalandele
 100. Revision af forsikringer

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask