Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNyheder

Persondata

Revisor skal overholde ændrede regler om persondata fra 25.5.2018. Jeg giver et overskueligt overblik over, hvad du skal lave.

Læs mere...

Må komplementar låne ud til K/S?


Det er normalt at et komplementarselskab udlåner sin selskabskapital til dét K/S, som man er komplementar for. Men er det lovligt?

Læs mere...

Intern kontrol

Alle revisionsfirmaer skal have intern kontrol. Også selvom de ikke er godkendte, om end at kravene er meget forskellige.

Læs mere...

Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne

En anden revisor i samme revisionsfirma var administrator på en andelsboligforening hvor revisor afgav revisionspåtegning. Dette var et brud på uafhængighedsreglerne.

Læs mere...

Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav

I en sag med dødelig udgang for revisors ægtefælle, fik revisor ikke nedsat kravet til efteruddannelse.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse

Efteruddannelsestimer skal indberettes inden 1.4.2018 på en bestemt måde. Vi giver et overblik.

Læs mere...

Efteruddannelse, overførsel af timer

De fleste revisorer er netop nu ved at opgøre efteruddannelsesregnskabet, så der kan ske indberetning senest 1. april 2018. Er særregel om overførsel, driller.

Læs mere...

PEP og internationale organisationer

Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skalhave passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar

Husk at tjekke din virksomheds registrering senest 15. januar for revisionsvirksomheder som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed. Hvis man glemmer datoen, og registreringen er forkert, risikerer man at blive udtaget til kvalitetskontrol.

Læs mere...

Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?

Erhvervsstyrelsen har oplyst at ordningen til whistleblower efter hvidvasklovgivningen skal være særlig. Mange revisionsvirksomheder skal dermed have 2 interne ordninger. Eller skal de?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Selskabsloven ændres
 2. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 3. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 4. Regneark til bogføring
 5. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 6. Politisk eksponerede personer
 7. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 8. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 9. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 10. Revision af ansættelsesaftaler
 11. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 12. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 13. Ændringer til indsendelse af regnskab
 14. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 15. Ny hvidvasklov vedtaget
 16. Registrering af ejere
 17. Noter om sambeskatning
 18. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 19. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 20. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 21. Udskudt skat i klasse A
 22. Overtrædelse af bogføringsloven
 23. Note om beskæftigede
 24. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 25. Efteruddannelse og indberetning
 26. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 27. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 28. Egne kapitalandele
 29. Revision af forsikringer
 30. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 31. Ledelsesberetningen
 32. Generalforsamlingsanbefalingen
 33. Hvem omfattes af klasse B?
 34. Afskrivninger i klasse A?
 35. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 36. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 37. Indberetning af ejere i K/S
 38. Kunstnermoms – regler for de kreative
 39. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 40. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 41. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 42. Ulovlige lån bliver lovlige
 43. Pligtige whistleblower ordninger
 44. Husker du muligheden for momsrefusion?
 45. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 46. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 47. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 48. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 49. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 50. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 51. Indregning af udbytte
 52. Ændrede krav til elregningen
 53. Revisortilsynets redegørelse
 54. Moms – varesalg til udlandet
 55. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 56. Faglig afdeling leverer moms
 57. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 58. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 59. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 60. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 61. Husk registrering inden 15. januar
 62. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 63. Ny revisorlov i høring
 64. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 65. Ejerregisteret rykker og bøder
 66. Ledelsesberetningen 2016
 67. Udbytte op gennem en koncern
 68. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 69. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 70. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 71. Resultatdisponering
 72. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 73. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 74. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 75. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 76. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 77. Kurser i ændret årsregnskabslov
 78. Ejerregister og revisionspåtegningen
 79. Årsregnskabsloven er vedtaget
 80. Revision af andelsboligforeninger
 81. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 82. Revisionskonklusion, omsætning
 83. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 84. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 85. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 86. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 87. Gode råd fra Revisortilsynet
 88. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 89. Holdingselskab, korrekt udbytteudlodning
 90. Kapitalejerlån - løsningen
 91. Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. dec.
 92. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 93. Oplysning om pant ved realkreditlån
 94. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 95. Årsregnskabsloven ændres
 96. Bogføringsloven ændres
 97. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 98. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 99. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 100. Oplysning om selskabers ejere

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask