Login


         

SøgNyheder

Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021

Skatteministeriet vil udskyde fristen for selvangivelser / personlige virksomheders regnskaber, til 1.9.2021.

Læs mere...

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol

Forholdet dækker kom kompensationsordningen for tabt omsætning. Erhvervsministeriet skriver i går, torsdag den 15. april 2021:

Læs mere...

Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter samt slutafregning for corona kompensation.

Læs mere...

Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021

Nu kan der søges kompensation for faste omkostninger pga. covid-19 mellem den 1. marts og den 30. april 2021. Der er ikke udstedt bekendtgørelse endnu.

Læs mere...

Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021

Nu kan der søges kompensation for tabt omsætning pga. covid-19 mellem den 1. marts og den 30. april 2021. Der er ikke udstedt bekendtgørelse endnu.

Læs mere...

Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel

Der er åbnet for indsendelse af slutafregning (slutopgørelse) for kompensation for tabt omsætning.

Læs mere...

Faktaark for Corona slutopgørelser

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort faktaark om slutopgørelsen.

Læs mere...

Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.

Frist for visse ansøgninger for kompensation for faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.

Læs mere...

Slutafregning for faste omkostninger er åbnet

Slutafregning, faste omkostninger er åbnet.

Læs mere...

Slutafregning for tabt omsætning er åbnet

Erhvervsstyrelsen har åbnet for indsendelse af slutafregning er kompensation for tabt omsætning. Frist er den 31. maj 2021.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 2. Kontantforbuddet nedsættes
 3. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 4. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 5. Hvidvaskunderretning på dansk
 6. IVS status og midlertidig løsning
 7. Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt
 8. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 9. IVS – Systemerne er ikke klar
 10. Regler for IVS trådt i kraft
 11. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 12. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 13. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 14. Moms 1. marts 2021
 15. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 16. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 17. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 18. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 19. Corona – yderlige finansiering foreslået
 20. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 21. 100.000 kr. bøde for at glemme at slette data
 22. Revisorvirksomheden slettet – men blev ved
 23. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 24. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 25. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 26. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 27. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 28. Guide til risikovurdering af hvidvask
 29. Corona kompensation omsætningsnedgang
 30. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 31. Faste omkostninger erklæring
 32. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 33. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 34. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 35. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 36. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 37. Nye sager om uafhængighed
 38. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 39. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 40. Lønkompensation nordjylland inden jul
 41. Nye regler for omregistrering af IVS
 42. Frister for corona
 43. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 44. Indberetning af efteruddannelse 2018-2020
 45. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 46. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 47. Kontrol af Corona erklæringer
 48. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 49. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 50. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 51. Underretning af hvidvask
 52. IVS omregistrering lettelser (fremsat)
 53. Fængsel for corona-svindel
 54. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 55. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 56. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 57. Revisoruddannelsen +revisorloven ændres
 58. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 59. Underretning hvidvask ”har haft”
 60. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 61. Kompensation selvstændige forlænget
 62. Corona - visse datoer udskudt
 63. Corona nyt 25. september 2020
 64. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 65. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 66. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 67. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 68. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 69. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020 detajler
 70. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020
 71. IVS omregistrering lettelser
 72. Omkostningskompensation ny vejledning
 73. Omkostningskompensation frist
 74. Lønkompensation – postyr om dage
 75. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 76. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 77. Indsats over for ulovligt udbytte
 78. Frister coronavirus
 79. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 80. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 81. Udbytte efter mere end 5 måneder
 82. Corona nyt 29. juni 2020
 83. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 84. Risikovurderinger terrorfinansiering mv.
 85. Corona lønkompensation udtræden
 86. Corona nyt 11. juni 2020
 87. Lønkompensation forlænges
 88. Corona nyt 3. juni 2020
 89. Fem nylige afgørelser om uafhængighed
 90. Corona nyt 31. maj 2020
 91. Udskydelse frister som følge af Corona
 92. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 93. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 94. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 95. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 96. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 97. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 98. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 99. Fremrykket skattekreditordning
 100. Faste omkostninger - underskud

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask