Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?

15.100 virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. Mange skal ikke registres som omfattet af Hvidvaskloven i CVR. Men nogle skal, og det bødestraffes, hvis man glemmer eller overser det.

Læs mere...

Ulovlige lån og hvidvask

Hvidvask omfatter midler fra en strafbar lovovertrædelse. Men hvor lang er rækkevidden?

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

Krypterede mails - opfølgning om ansvar

Min tidligere artikel om kryptering af mails, har givet anledning til en række kommentarer. Denne artikel specificerer. Der er ingen ændringer til tidligere udstukket holdning.

Læs mere...

Krypterede mails

Mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger skal krypteres fra 1. januar 2019. Men hvordan / hvilket system er tilstrækkeligt?

Læs mere...

Ny ferielov

En ny ferielov træder i kraft i 2019. Den byder på samtidighedsferie. Og regnskabsmæssige konsekvenser.

Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning

Små virksomheder får bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde

Revisornævnssag viser at revisor bliver straffet for at overse skriftlig aftale om assistance.

Læs mere...

Personnummer og skat mv. i mails

Det indskærpes nu at personnummer og skatteoplysninger i mails, medfører krypteringspligt.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

Flere artikler...

 1. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 2. Facebook firmasider
 3. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 4. Følsomme oplysninger i mails
 5. Selskabsloven er ændret
 6. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 7. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 8. Revisor som databehandler
 9. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 10. Persondata
 11. Må komplementar låne ud til K/S?
 12. Intern kontrol
 13. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 14. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 15. Indberetning af efteruddannelse
 16. Efteruddannelse, overførsel af timer
 17. PEP og internationale organisationer
 18. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 19. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 20. Selskabsloven ændres
 21. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 22. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 23. Regneark til bogføring
 24. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 25. Politisk eksponerede personer
 26. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 27. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 28. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 29. Revision af ansættelsesaftaler
 30. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 31. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 32. Ændringer til indsendelse af regnskab
 33. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 34. Ny hvidvasklov vedtaget
 35. Registrering af ejere
 36. Noter om sambeskatning
 37. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 38. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 39. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 40. Udskudt skat i klasse A
 41. Overtrædelse af bogføringsloven
 42. Note om beskæftigede
 43. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 44. Efteruddannelse og indberetning
 45. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 46. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 47. Egne kapitalandele
 48. Revision af forsikringer
 49. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 50. Ledelsesberetningen
 51. Generalforsamlingsanbefalingen
 52. Hvem omfattes af klasse B?
 53. Afskrivninger i klasse A?
 54. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 55. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 56. Indberetning af ejere i K/S
 57. Kunstnermoms – regler for de kreative
 58. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 59. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 60. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 61. Ulovlige lån bliver lovlige
 62. Pligtige whistleblower ordninger
 63. Husker du muligheden for momsrefusion?
 64. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 65. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 66. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 67. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 68. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 69. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 70. Indregning af udbytte
 71. Ændrede krav til elregningen
 72. Revisortilsynets redegørelse
 73. Moms – varesalg til udlandet
 74. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 75. Faglig afdeling leverer moms
 76. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 77. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 78. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 79. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 80. Husk registrering inden 15. januar
 81. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 82. Ny revisorlov i høring
 83. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 84. Ejerregisteret rykker og bøder
 85. Ledelsesberetningen 2016
 86. Udbytte op gennem en koncern
 87. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 88. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 89. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 90. Resultatdisponering
 91. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 92. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 93. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 94. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 95. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 96. Kurser i ændret årsregnskabslov
 97. Ejerregister og revisionspåtegningen
 98. Årsregnskabsloven er vedtaget
 99. Revision af andelsboligforeninger
 100. Konklusionen i revisionspåtegningen 2

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask