Login


         

SøgNyheder

Renteswaps i regnskabet

En renteswaps indregning i regnskabet er ikke helt enkelt. Vi forsøger at forklare det på en simpel facon.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021

Jeg gennemgår Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrol 2021. Der er ikke de store ændringer i forhold til 2020.

Læs mere...

Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR

To virksomheder er indstillet til bøder på 400.000 og 600.000 kr.

Læs mere...

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.

SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.

Læs mere...

Corona nyt 4.6.2021

Der er sket diverse ændringer i kompensationspakkerne. Frister er bl.a. flyttet.

Læs mere...

Frist kompensation faste omkostninger udskydes

Vigtigt, når man skal søge kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021:

Husk at ansøgningsfristen er forlænget fra 15. juni 2021 til 31. august 2021.

Link til søgning.

Frist slutafregninger udskydes

Frist for slutafregninger for alle kompensationsordninger med oprindelig frist 30.6.2021, er udskudt til 30.9.2021. 

Læs mere...

Hvidvask underretningssystem ændres

1. juni 2021 indføres 2-faktor godkendelse. Det er vigtigt, at man inden da tjekker at man registreret med korrekt e-mailadresse i systemet.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 2. Fondsforhøjelse nu mulig uden godkendelse
 3. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 4. Vejledning om, og hyppige fejl i vurderingsberetninger
 5. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 6. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 7. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 8. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 9. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 10. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 11. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 12. Faktaark for Corona slutopgørelser
 13. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 14. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 15. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 16. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 17. Kontantforbuddet nedsættes
 18. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 19. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 20. Hvidvaskunderretning på dansk
 21. IVS status og midlertidig løsning
 22. Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt
 23. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 24. IVS – Systemerne er ikke klar
 25. Regler for IVS trådt i kraft
 26. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 27. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 28. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 29. Moms 1. marts 2021
 30. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 31. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 32. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 33. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 34. Corona – yderlige finansiering foreslået
 35. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 36. 100.000 kr. bøde for at glemme at slette data
 37. Revisorvirksomheden slettet – men blev ved
 38. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 39. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 40. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 41. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 42. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 43. Guide til risikovurdering af hvidvask
 44. Corona kompensation omsætningsnedgang
 45. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 46. Faste omkostninger erklæring
 47. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 48. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 49. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 50. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 51. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 52. Nye sager om uafhængighed
 53. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 54. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 55. Lønkompensation nordjylland inden jul
 56. Nye regler for omregistrering af IVS
 57. Frister for corona
 58. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 59. Indberetning af efteruddannelse 2018-2020
 60. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 61. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 62. Kontrol af Corona erklæringer
 63. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 64. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 65. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 66. Underretning af hvidvask
 67. IVS omregistrering lettelser (fremsat)
 68. Fængsel for corona-svindel
 69. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 70. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 71. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 72. Revisoruddannelsen +revisorloven ændres
 73. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 74. Underretning hvidvask ”har haft”
 75. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 76. Kompensation selvstændige forlænget
 77. Corona - visse datoer udskudt
 78. Corona nyt 25. september 2020
 79. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 80. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 81. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 82. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 83. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 84. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020 detajler
 85. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020
 86. IVS omregistrering lettelser
 87. Omkostningskompensation ny vejledning
 88. Omkostningskompensation frist
 89. Lønkompensation – postyr om dage
 90. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 91. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 92. Indsats over for ulovligt udbytte
 93. Frister coronavirus
 94. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 95. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 96. Udbytte efter mere end 5 måneder
 97. Corona nyt 29. juni 2020
 98. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 99. Risikovurderinger terrorfinansiering mv.
 100. Corona lønkompensation udtræden

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask