Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Kryptering af mails - ny specificering

En nylig afgørelse fra Datatilsynet understreger at kryptering af mails skal ske på en bestemt måde.

Læs mere...

Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden

Som følge af en del kurser om ferieloven, vil jeg gerne præcisere forskellige detaljer om bl.a. overgangsperioden. Læs mere her.

Læs mere...

Forbehold for manglende oplysninger

Artiklen debatterer det ofte forekommende forhold, at revisor i sin erklæring må tage forbehold for at der mangler oplysninger i regnskabet. Der følger detaljekrav med.

Læs mere...

Regler for efteruddannelse for revisorer ændres

1.9.2019 træder en ny Bekendtgørelse om efteruddannelse for godkendte revisorer i kraft. Der kommer mere frihed under ansvar. Vi er midt i en efteruddannelsesperiode. Hvad med overgangsreglerne? Vi giver et overblik.

Læs mere...

PwC får GDPR bøde

PwC i Grækenland er blevet pålagt en bøde på 150.000 €, for at bruge forkert retsgrundlag for behandling af medarbejderes data.

Læs mere...

Pensionister og feriepenge

Artiklen debatterer hvad der skal ske hvis ansatte går på pension i forbindelse med ferielovens overgangsperiode. Og hvad hvis man har en arbejdende pensionist ansat?

Læs mere...

Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019

I de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil Datatilsynet fokusere på fire overordnede temaer, nemlig databehandlere, daglige overvågning af borgere, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt automatiske afgørelser og profilering.

Læs mere...

Supplerende regler om reelle ejere

Supplerende regler om reelle ejere træder i kraft 10.1.2020. Det er revisors kunder der rammes, men der er også regler der rammer revisor.

Læs mere...

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 2. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 3. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 4. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 5. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 6. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 7. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 8. IVS afskaffes
 9. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 10. Ulovlige lån og hvidvask
 11. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 12. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 13. Krypterede mails
 14. Ny ferielov
 15. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 16. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 17. Personnummer og skat mv. i mails
 18. ABF ændringer 1.7.2018
 19. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 20. Facebook firmasider
 21. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 22. Følsomme oplysninger i mails
 23. Selskabsloven er ændret
 24. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 25. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 26. Revisor som databehandler
 27. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 28. Persondata
 29. Må komplementar låne ud til K/S?
 30. Intern kontrol
 31. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 32. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 33. Indberetning af efteruddannelse
 34. Efteruddannelse, overførsel af timer
 35. PEP og internationale organisationer
 36. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 37. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 38. Selskabsloven ændres
 39. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 40. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 41. Regneark til bogføring
 42. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 43. Politisk eksponerede personer
 44. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 45. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 46. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 47. Revision af ansættelsesaftaler
 48. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 49. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 50. Ændringer til indsendelse af regnskab
 51. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 52. Ny hvidvasklov vedtaget
 53. Registrering af ejere
 54. Noter om sambeskatning
 55. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 56. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 57. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 58. Udskudt skat i klasse A
 59. Overtrædelse af bogføringsloven
 60. Note om beskæftigede
 61. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 62. Efteruddannelse og indberetning
 63. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 64. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 65. Egne kapitalandele
 66. Revision af forsikringer
 67. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 68. Ledelsesberetningen
 69. Generalforsamlingsanbefalingen
 70. Hvem omfattes af klasse B?
 71. Afskrivninger i klasse A?
 72. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 73. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 74. Indberetning af ejere i K/S
 75. Kunstnermoms – regler for de kreative
 76. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 77. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 78. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 79. Ulovlige lån bliver lovlige
 80. Pligtige whistleblower ordninger
 81. Husker du muligheden for momsrefusion?
 82. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 83. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 84. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 85. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 86. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 87. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 88. Indregning af udbytte
 89. Ændrede krav til elregningen
 90. Revisortilsynets redegørelse
 91. Moms – varesalg til udlandet
 92. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 93. Faglig afdeling leverer moms
 94. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 95. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 96. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 97. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 98. Husk registrering inden 15. januar
 99. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 100. Ny revisorlov i høring

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask