Login


         

Søg

Efterårsferie 2021Nyheder

IVS - det er i dag

I dag er det den 15. oktober 2021. Senest i dag skal alle IVS’er beslutte omregistrering? Eller?

Læs mere...

IVS og coronalån

Skattestyrelsen skriver ud om forfald af corona-lån hvis IVS ikke omregistrers.

Læs mere...

Søg om udsættelse for slutafregning

Fristen for indsendelse af slutafregning er i praksis 30. oktober 2021. Nu kan ser søges om yderligere 30 dages frist.

Læs mere...

Region Midtjylland indstilles til GDPR bøde

Manglende fysiske sikkerhedsforanstaltninger omkring opbevaring af patientjournaler, medfører at Datatilsynet politianmelder Region Midtjylland.

Læs mere...

Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation

For corona kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse nu også via virk.dk i praksis udskudt (dette kunne vi ikke se i fredags den 24.9.2021).

Læs mere...

Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu.

Læs mere...

IVS fristen nærmer sig

15. oktober 2021 er fristen for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber.

Læs mere...

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Alle godkendte revisorer skal årligt afregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen. Vi dykker ned i gebyrets indhold samt betaling fra forskellige virksomhedstyper.

Læs mere...

Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes

Fristen for ansøge om kompensation for faste omkostninger 1.11.2020 - 28.2.2021 flyttes fra 31.8.2021 til 31.10.2021, altså 2 måneder længere frem.

Digitale underskrifter

Erhvervsstyrelsen har 9.7.2021 sendt en vejledning på gaden, om digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter. Vi bringer en omtale af de væsentligste forhold.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erhvervsstyrelsen kontroller 2020
 2. Renteswaps i regnskabet
 3. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021
 4. Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR
 5. Pligtig whistleblowerordning
 6. Revisionspligten & kontrolpakke ’22
 7. SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.
 8. Corona nyt 4.6.2021
 9. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 10. Frist slutafregninger udskydes
 11. Hvidvask underretningssystem ændres
 12. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 13. Fondsforhøjelse nu mulig uden godkendelse
 14. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 15. Vejledning om, og hyppige fejl i vurderingsberetninger
 16. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 17. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 18. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 19. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 20. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 21. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 22. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 23. Faktaark for Corona slutopgørelser
 24. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 25. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 26. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 27. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 28. Kontantforbuddet nedsættes
 29. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 30. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 31. Hvidvaskunderretning på dansk
 32. IVS status og midlertidig løsning
 33. Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt
 34. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 35. IVS – Systemerne er ikke klar
 36. Regler for IVS trådt i kraft
 37. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 38. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 39. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 40. Moms 1. marts 2021
 41. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 42. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 43. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 44. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 45. Corona – yderlige finansiering foreslået
 46. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 47. 100.000 kr. bøde for at glemme at slette data
 48. Revisorvirksomheden slettet – men blev ved
 49. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 50. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 51. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 52. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 53. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 54. Guide til risikovurdering af hvidvask
 55. Corona kompensation omsætningsnedgang
 56. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 57. Faste omkostninger erklæring
 58. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 59. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 60. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 61. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 62. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 63. Nye sager om uafhængighed
 64. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 65. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 66. Lønkompensation nordjylland inden jul
 67. Nye regler for omregistrering af IVS
 68. Frister for corona
 69. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 70. Indberetning af efteruddannelse 2018-2020
 71. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 72. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 73. Kontrol af Corona erklæringer
 74. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 75. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 76. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 77. Underretning af hvidvask
 78. IVS omregistrering lettelser (fremsat)
 79. Fængsel for corona-svindel
 80. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 81. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 82. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 83. Revisoruddannelsen +revisorloven ændres
 84. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 85. Underretning hvidvask ”har haft”
 86. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 87. Kompensation selvstændige forlænget
 88. Corona - visse datoer udskudt
 89. Corona nyt 25. september 2020
 90. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 91. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 92. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 93. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 94. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 95. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020 detajler
 96. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020
 97. IVS omregistrering lettelser
 98. Omkostningskompensation ny vejledning
 99. Omkostningskompensation frist
 100. Lønkompensation – postyr om dage

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask