Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Uoverensstemmelser om reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har 7.2.2020 ændret sin vejledning om revisors indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere. Revisor slipper for indberetning i de fleste tilfælde.

Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret

Bekendtgørelsen der bestemmer hvilke moderselskaber et kapitalselskab må låne penge ud til, er opdateret. Se bekendtgørelsen her.

Læs mere...

Ændringer til kvalitetskontrol 2020

 

Der er ændringer på vej til udførelsen af kvalitetskontrol i godkendte revisionsvirksomheder. Vi kigger på de væsentligste ændringer. 

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Erhvervsstyrelsen har sendt 2 lovpakker i høring, som vil medføre styrket kontrol, mere straf, højere gebyrer for revisorer. Også mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Der er opstået tvivl i revisionsbranchen om, hvad Anden gæld...” indeholder. Læs Erhvervsstyrelsens fortolkning her.

Læs mere...

Hvidvaskloven ændres igen - igen

Hvidvaskloven skal ændres igen med en række skærpelser, bl.a. administrative bøder.

Læs mere...

Omregistrering IVS til ApS

Hvordan og hvornår og baggrund af hvilke værdier, kan man omregistrere iværksætterselskaber? En meget ofte forekommende problemstilling er indre værdis metode.

Læs mere...

Henvendelse til fratrædende revisor

hilse 100Ny revisor skal rette henvendelse​ til tidligere revisor. Revisor er hævet fra tavshedspligten. Dette gælder også for perspnlige ejede virksomheder.

Læs mere...

Kryptering af mails - ny specificering

En nylig afgørelse fra Datatilsynet understreger at kryptering af mails skal ske på en bestemt måde.

Læs mere...

Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden

Som følge af en del kurser om ferieloven, vil jeg gerne præcisere forskellige detaljer om bl.a. overgangsperioden. Læs mere her.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Forbehold for manglende oplysninger
 2. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 3. PwC får GDPR bøde
 4. Pensionister og feriepenge
 5. Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019
 6. Supplerende regler om reelle ejere
 7. Direktører og ferie
 8. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 9. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 10. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 11. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 12. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 13. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 14. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 15. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 16. IVS afskaffes
 17. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 18. Ulovlige lån og hvidvask
 19. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 20. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 21. Krypterede mails
 22. Ny ferielov
 23. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 24. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 25. Personnummer og skat mv. i mails
 26. ABF ændringer 1.7.2018
 27. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 28. Facebook firmasider
 29. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 30. Følsomme oplysninger i mails
 31. Selskabsloven er ændret
 32. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 33. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 34. Revisor som databehandler
 35. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 36. Persondata
 37. Må komplementar låne ud til K/S?
 38. Intern kontrol
 39. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 40. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 41. Indberetning af efteruddannelse
 42. Efteruddannelse, overførsel af timer
 43. PEP og internationale organisationer
 44. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 45. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 46. Selskabsloven ændres
 47. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 48. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 49. Regneark til bogføring
 50. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 51. Politisk eksponerede personer
 52. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 53. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 54. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 55. Revision af ansættelsesaftaler
 56. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 57. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 58. Ændringer til indsendelse af regnskab
 59. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 60. Ny hvidvasklov vedtaget
 61. Registrering af ejere
 62. Noter om sambeskatning
 63. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 64. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 65. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 66. Udskudt skat i klasse A
 67. Overtrædelse af bogføringsloven
 68. Note om beskæftigede
 69. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 70. Efteruddannelse og indberetning
 71. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 72. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 73. Egne kapitalandele
 74. Revision af forsikringer
 75. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 76. Ledelsesberetningen
 77. Generalforsamlingsanbefalingen
 78. Hvem omfattes af klasse B?
 79. Afskrivninger i klasse A?
 80. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 81. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 82. Indberetning af ejere i K/S
 83. Kunstnermoms – regler for de kreative
 84. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 85. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 86. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 87. Ulovlige lån bliver lovlige
 88. Pligtige whistleblower ordninger
 89. Husker du muligheden for momsrefusion?
 90. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 91. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 92. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 93. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 94. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 95. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 96. Indregning af udbytte
 97. Ændrede krav til elregningen
 98. Revisortilsynets redegørelse
 99. Moms – varesalg til udlandet
 100. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask