Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideNyheder

Krypterede mails

Mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger skal krypteres fra 1. januar 2019. Men hvordan / hvilket system er tilstrækkeligt?

Læs mere...

Ny ferielov

En ny ferielov træder i kraft i 2019. Den byder på samtidighedsferie. Og regnskabsmæssige konsekvenser.

Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning

Små virksomheder får bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde

Revisornævnssag viser at revisor bliver straffet for at overse skriftlig aftale om assistance.

Læs mere...

Personnummer og skat mv. i mails

Det indskærpes nu at personnummer og skatteoplysninger i mails, medfører krypteringspligt.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

Facebook firmasider

Et firma der har en side på Facebook, er fælles dataansvarlig med Facebook. Det medfører en række pligter.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018

Der er 27. juni 2018 kommet retningslinjer for kvalitetskontrol 2018. Det indebærer nogle ændringer.

Læs mere...

Følsomme oplysninger i mails

Må man sende følsomme oplysninger fra sin e-mail? Og hvad med personnummeret?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Selskabsloven er ændret
 2. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 3. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 4. Revisor som databehandler
 5. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 6. Persondata
 7. Må komplementar låne ud til K/S?
 8. Intern kontrol
 9. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 10. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 11. Indberetning af efteruddannelse
 12. Efteruddannelse, overførsel af timer
 13. PEP og internationale organisationer
 14. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 15. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 16. Selskabsloven ændres
 17. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 18. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 19. Regneark til bogføring
 20. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 21. Politisk eksponerede personer
 22. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 23. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 24. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 25. Revision af ansættelsesaftaler
 26. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 27. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 28. Ændringer til indsendelse af regnskab
 29. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 30. Ny hvidvasklov vedtaget
 31. Registrering af ejere
 32. Noter om sambeskatning
 33. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 34. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 35. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 36. Udskudt skat i klasse A
 37. Overtrædelse af bogføringsloven
 38. Note om beskæftigede
 39. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 40. Efteruddannelse og indberetning
 41. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 42. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 43. Egne kapitalandele
 44. Revision af forsikringer
 45. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 46. Ledelsesberetningen
 47. Generalforsamlingsanbefalingen
 48. Hvem omfattes af klasse B?
 49. Afskrivninger i klasse A?
 50. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 51. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 52. Indberetning af ejere i K/S
 53. Kunstnermoms – regler for de kreative
 54. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 55. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 56. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 57. Ulovlige lån bliver lovlige
 58. Pligtige whistleblower ordninger
 59. Husker du muligheden for momsrefusion?
 60. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 61. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 62. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 63. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 64. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 65. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 66. Indregning af udbytte
 67. Ændrede krav til elregningen
 68. Revisortilsynets redegørelse
 69. Moms – varesalg til udlandet
 70. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 71. Faglig afdeling leverer moms
 72. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 73. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 74. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 75. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 76. Husk registrering inden 15. januar
 77. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 78. Ny revisorlov i høring
 79. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 80. Ejerregisteret rykker og bøder
 81. Ledelsesberetningen 2016
 82. Udbytte op gennem en koncern
 83. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 84. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 85. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 86. Resultatdisponering
 87. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 88. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 89. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 90. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 91. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 92. Kurser i ændret årsregnskabslov
 93. Ejerregister og revisionspåtegningen
 94. Årsregnskabsloven er vedtaget
 95. Revision af andelsboligforeninger
 96. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 97. Revisionskonklusion, omsætning
 98. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 99. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 100. Årsregnskabsloven ændringsforslag

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask