Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Erhvervsstyrelsens kontroller 2018

Erhvervsstyrelsen har 16.4.2019 udgivet en årsberetning for sine kontroller med bl.a. hvidvask, revisorer og selskaber i 2018. Og der er er mange interessante fund.

Generelt

Stort ros til Erhvervsstyrelsen for at udgive en rapport som er kortfattet og bringer de vigtigste resultater. Og oveni købet i god tid. Lad og håbe at Erhvervsstyrelsen også har ressourcer til og hensigter om dette i fremtiden.

Kapitalejerlån

Årsberetningen fra Erhvervsstyrelsen afslører at der i 2018 har været 1.311 sager om ulovlige kapitalejerlån.

Jeg bemærker, at for det første medfører mange kontante tilbagebetalinger dobbeltbeskatning (hvis det er skattepligtigt). Man skal i stedet arbejde med udlodning/uddeling af fordringen. Vi har udviklet dels en skriftlig guide til kapitalejerlån, dels et beregningsark til formålet. Hvis du har adgang til vores værktøjer, kan det downloades på www.fagligafdeling.dk under Værktøjer og Revisionsvirksomheden. Hvis du ikke har, men gerne vil have adgang til værktøjerne, kan du kontakte mig på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 70107012.

For det andet; Hvis reel ejer af et selskab har fået pengene, og de kommer fra en lovovertrædelse der kan straffes efter selskabslovens §367 (hvilket de fleste lån kan); Så er de da omfattet af hvidvaskloven, og skal medføre underretning til SØIK fra revisor. Og fra bogholder. Og der kan være flere relevante parter. Dét står i skarp kontrast til de 32 (toogtredive) underretninger der har været i 2018 fra revisorer. Det KAN selvfølgelig være fordi de 1.311 nævnte virksomheder ikke anvender en revisor eller bogholder. Men jeg tvivler...

I øvrigt har 200 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om ulovlige kapitalejerlån. 35 virksomheder er politianmeldt.

Bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 102 sager om overtrædelse af bogføringsloven. Dette kommer af, at revisor har anført i sin påtegning, af bogføringsloven er overtrådt.

11 er politianmeldt. 46 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om overtrædelse af bogføringsloven.

Kvalitetskontrol

Der er gennemført 84 kontroller af godkendte revisionsvirksomheder i 2018. I 56 af dem, er kontrollen afsluttet. 17 (altså ca. 30%) er udtaget til opfølgende kontrol.

Der er afsluttet 48 undersøgelsessager i 2018, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til at undersøge revisor nærmere. Disse kan tage deres udgangspunkt flere steder, men det antages af de fleste kommer fra kvalitetskontrollen. 24 (altså 50% af undersøgelsessagerne) har medført indbringelse for Revisornævnet.

Revisor-forbehold

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 1.100 tilfælde hvor revisor har taget forbehold i sin revisorerklæring. Undersøgelsen er mod selskabet. Det er meget glædeligt, at Erhvervsstyrelsen nu reagerer, når revisor hejser advarselsflag i sin erklæring. Undersøgelserne har medført 335 rejste sager. 65 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår.

Hvidvask

Der er gennemført 125 kontroller for hvidvask i 2018. 6 har været hos godkendt revisionsvirksomhed. 102 har været hos ikke-godkendt revisionsvirksomhed / bogholder / skatterådgiver / mv. Det har udløst 60 (altså ca. 50%) politianmeldelser, samt 365 påbud/påtaler, 7 underretninger om hvidvask og 2 underretninger til SKAT.

Den høje andel af kontrollerede virksomheder som ender med en politianmeldelse, gør at dette er et område hvor man formentligt gerne vil rette særlig høj opmærksomhed i fremtiden.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget

Der er 9.4.2019 vedtaget lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. Dels kan der ikke stiftes nye, dels skal eksisterende selskaber omregistreres til anpartsselskaber.

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?

Erhvervsstyrelsen har udsendt breve om udtagelser til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kontrol i 2019. Hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt

Taxaselskab beholdt kunders telefonnummer i 5 år. Det skal koste dem 1,2 mio. i bøde. Der var gemt oplysninger om 9 mio. taxature.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019

Der er 25. marts 2019 kommet retningslinjer for kvalitetskontrol 2019. Det indebærer stort set ingen ændringer.

Læs mere...

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

IVS afskaffes

Der er fremsat lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. Dels kan der ikke stiftes nye, dels skal eksisterende selskaber omregistreres til anpartsselskaber.

Læs mere...

Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?

15.100 virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. Mange skal ikke registres som omfattet af Hvidvaskloven i CVR. Men nogle skal, og det bødestraffes, hvis man glemmer eller overser det.

Læs mere...

Ulovlige lån og hvidvask

Hvidvask omfatter midler fra en strafbar lovovertrædelse. Men hvor lang er rækkevidden?

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 2. Krypterede mails
 3. Ny ferielov
 4. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 5. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 6. Personnummer og skat mv. i mails
 7. ABF ændringer 1.7.2018
 8. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 9. Facebook firmasider
 10. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 11. Følsomme oplysninger i mails
 12. Selskabsloven er ændret
 13. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 14. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 15. Revisor som databehandler
 16. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 17. Persondata
 18. Må komplementar låne ud til K/S?
 19. Intern kontrol
 20. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 21. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 22. Indberetning af efteruddannelse
 23. Efteruddannelse, overførsel af timer
 24. PEP og internationale organisationer
 25. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 26. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 27. Selskabsloven ændres
 28. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 29. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 30. Regneark til bogføring
 31. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 32. Politisk eksponerede personer
 33. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 34. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 35. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 36. Revision af ansættelsesaftaler
 37. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 38. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 39. Ændringer til indsendelse af regnskab
 40. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 41. Ny hvidvasklov vedtaget
 42. Registrering af ejere
 43. Noter om sambeskatning
 44. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 45. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 46. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 47. Udskudt skat i klasse A
 48. Overtrædelse af bogføringsloven
 49. Note om beskæftigede
 50. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 51. Efteruddannelse og indberetning
 52. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 53. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 54. Egne kapitalandele
 55. Revision af forsikringer
 56. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 57. Ledelsesberetningen
 58. Generalforsamlingsanbefalingen
 59. Hvem omfattes af klasse B?
 60. Afskrivninger i klasse A?
 61. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 62. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 63. Indberetning af ejere i K/S
 64. Kunstnermoms – regler for de kreative
 65. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 66. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 67. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 68. Ulovlige lån bliver lovlige
 69. Pligtige whistleblower ordninger
 70. Husker du muligheden for momsrefusion?
 71. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 72. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 73. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 74. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 75. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 76. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 77. Indregning af udbytte
 78. Ændrede krav til elregningen
 79. Revisortilsynets redegørelse
 80. Moms – varesalg til udlandet
 81. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 82. Faglig afdeling leverer moms
 83. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 84. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 85. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 86. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 87. Husk registrering inden 15. januar
 88. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 89. Ny revisorlov i høring
 90. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 91. Ejerregisteret rykker og bøder
 92. Ledelsesberetningen 2016
 93. Udbytte op gennem en koncern
 94. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 95. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 96. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 97. Resultatdisponering
 98. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 99. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 100. Konklusionen i revisionspåtegningen 3

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask