Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNyheder

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Revisor som databehandler

Er revisor databehandler? Dette spørgsmål har betydning for, om der skal udarbejdes skriftlige databehandleraftaler inden 25.5.2018.

Læs mere...

Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?

Der er tvivl hos nogle om, hvorvidt revisor skal opbevare generalforsamlingsreferatet. Vi giver et overblik.

Læs mere...

Persondata

Revisor skal overholde ændrede regler om persondata fra 25.5.2018. Jeg giver et overskueligt overblik over, hvad du skal lave.

Læs mere...

Må komplementar låne ud til K/S?


Det er normalt at et komplementarselskab udlåner sin selskabskapital til dét K/S, som man er komplementar for. Men er det lovligt?

Læs mere...

Intern kontrol

Alle revisionsfirmaer skal have intern kontrol. Også selvom de ikke er godkendte, om end at kravene er meget forskellige.

Læs mere...

Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne

En anden revisor i samme revisionsfirma var administrator på en andelsboligforening hvor revisor afgav revisionspåtegning. Dette var et brud på uafhængighedsreglerne.

Læs mere...

Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav

I en sag med dødelig udgang for revisors ægtefælle, fik revisor ikke nedsat kravet til efteruddannelse.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse

Efteruddannelsestimer skal indberettes inden 1.4.2018 på en bestemt måde. Vi giver et overblik.

Læs mere...

Efteruddannelse, overførsel af timer

De fleste revisorer er netop nu ved at opgøre efteruddannelsesregnskabet, så der kan ske indberetning senest 1. april 2018. Er særregel om overførsel, driller.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. PEP og internationale organisationer
 2. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 3. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 4. Selskabsloven ændres
 5. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 6. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 7. Regneark til bogføring
 8. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 9. Politisk eksponerede personer
 10. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 11. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 12. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 13. Revision af ansættelsesaftaler
 14. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 15. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 16. Ændringer til indsendelse af regnskab
 17. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 18. Ny hvidvasklov vedtaget
 19. Registrering af ejere
 20. Noter om sambeskatning
 21. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 22. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 23. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 24. Udskudt skat i klasse A
 25. Overtrædelse af bogføringsloven
 26. Note om beskæftigede
 27. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 28. Efteruddannelse og indberetning
 29. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 30. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 31. Egne kapitalandele
 32. Revision af forsikringer
 33. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 34. Ledelsesberetningen
 35. Generalforsamlingsanbefalingen
 36. Hvem omfattes af klasse B?
 37. Afskrivninger i klasse A?
 38. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 39. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 40. Indberetning af ejere i K/S
 41. Kunstnermoms – regler for de kreative
 42. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 43. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 44. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 45. Ulovlige lån bliver lovlige
 46. Pligtige whistleblower ordninger
 47. Husker du muligheden for momsrefusion?
 48. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 49. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 50. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 51. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 52. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 53. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 54. Indregning af udbytte
 55. Ændrede krav til elregningen
 56. Revisortilsynets redegørelse
 57. Moms – varesalg til udlandet
 58. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 59. Faglig afdeling leverer moms
 60. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 61. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 62. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 63. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 64. Husk registrering inden 15. januar
 65. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 66. Ny revisorlov i høring
 67. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 68. Ejerregisteret rykker og bøder
 69. Ledelsesberetningen 2016
 70. Udbytte op gennem en koncern
 71. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 72. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 73. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 74. Resultatdisponering
 75. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 76. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 77. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 78. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 79. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 80. Kurser i ændret årsregnskabslov
 81. Ejerregister og revisionspåtegningen
 82. Årsregnskabsloven er vedtaget
 83. Revision af andelsboligforeninger
 84. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 85. Revisionskonklusion, omsætning
 86. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 87. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 88. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 89. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 90. Gode råd fra Revisortilsynet
 91. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 92. Holdingselskab, korrekt udbytteudlodning
 93. Kapitalejerlån - løsningen
 94. Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. dec.
 95. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 96. Oplysning om pant ved realkreditlån
 97. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 98. Årsregnskabsloven ændres
 99. Bogføringsloven ændres
 100. Udvidet gennemgang og nærtstående parter

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask