Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Forbehold for manglende oplysninger

Artiklen debatterer det ofte forekommende forhold, at revisor i sin erklæring må tage forbehold for at der mangler oplysninger i regnskabet. Der følger detaljekrav med.

Læs mere...

PwC får GDPR bøde

PwC i Grækenland er blevet pålagt en bøde på 150.000 €, for at bruge forkert retsgrundlag for behandling af medarbejderes data.

Læs mere...

Pensionister og feriepenge

Artiklen debatterer hvad der skal ske hvis ansatte går på pension i forbindelse med ferielovens overgangsperiode. Og hvad hvis man har en arbejdende pensionist ansat?

Læs mere...

Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019

I de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil Datatilsynet fokusere på fire overordnede temaer, nemlig databehandlere, daglige overvågning af borgere, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt automatiske afgørelser og profilering.

Læs mere...

Supplerende regler om reelle ejere

Supplerende regler om reelle ejere træder i kraft 10.1.2020. Det er revisors kunder der rammes, men der er også regler der rammer revisor.

Læs mere...

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Erhvervsstyrelsens kontroller 2018

Erhvervsstyrelsen har 16.4.2019 udgivet en årsberetning for sine kontroller med bl.a. hvidvask, revisorer og selskaber i 2018. Og der er er mange interessante fund.

Generelt

Stort ros til Erhvervsstyrelsen for at udgive en rapport som er kortfattet og bringer de vigtigste resultater. Og oveni købet i god tid. Lad og håbe at Erhvervsstyrelsen også har ressourcer til og hensigter om dette i fremtiden.

Kapitalejerlån

Årsberetningen fra Erhvervsstyrelsen afslører at der i 2018 har været 1.311 sager om ulovlige kapitalejerlån.

Jeg bemærker, at for det første medfører mange kontante tilbagebetalinger dobbeltbeskatning (hvis det er skattepligtigt). Man skal i stedet arbejde med udlodning/uddeling af fordringen. Vi har udviklet dels en skriftlig guide til kapitalejerlån, dels et beregningsark til formålet. Hvis du har adgang til vores værktøjer, kan det downloades på www.fagligafdeling.dk under Værktøjer og Revisionsvirksomheden. Hvis du ikke har, men gerne vil have adgang til værktøjerne, kan du kontakte mig på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 70107012.

For det andet; Hvis reel ejer af et selskab har fået pengene, og de kommer fra en lovovertrædelse der kan straffes efter selskabslovens §367 (hvilket de fleste lån kan); Så er de da omfattet af hvidvaskloven, og skal medføre underretning til SØIK fra revisor. Og fra bogholder. Og der kan være flere relevante parter. Dét står i skarp kontrast til de 32 (toogtredive) underretninger der har været i 2018 fra revisorer. Det KAN selvfølgelig være fordi de 1.311 nævnte virksomheder ikke anvender en revisor eller bogholder. Men jeg tvivler...

I øvrigt har 200 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om ulovlige kapitalejerlån. 35 virksomheder er politianmeldt.

Bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 102 sager om overtrædelse af bogføringsloven. Dette kommer af, at revisor har anført i sin påtegning, af bogføringsloven er overtrådt.

11 er politianmeldt. 46 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om overtrædelse af bogføringsloven.

Kvalitetskontrol

Der er gennemført 84 kontroller af godkendte revisionsvirksomheder i 2018. I 56 af dem, er kontrollen afsluttet. 17 (altså ca. 30%) er udtaget til opfølgende kontrol.

Der er afsluttet 48 undersøgelsessager i 2018, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til at undersøge revisor nærmere. Disse kan tage deres udgangspunkt flere steder, men det antages af de fleste kommer fra kvalitetskontrollen. 24 (altså 50% af undersøgelsessagerne) har medført indbringelse for Revisornævnet.

Revisor-forbehold

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 1.100 tilfælde hvor revisor har taget forbehold i sin revisorerklæring. Undersøgelsen er mod selskabet. Det er meget glædeligt, at Erhvervsstyrelsen nu reagerer, når revisor hejser advarselsflag i sin erklæring. Undersøgelserne har medført 335 rejste sager. 65 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår.

Hvidvask

Der er gennemført 125 kontroller for hvidvask i 2018. 6 har været hos godkendt revisionsvirksomhed. 102 har været hos ikke-godkendt revisionsvirksomhed / bogholder / skatterådgiver / mv. Det har udløst 60 (altså ca. 50%) politianmeldelser, samt 365 påbud/påtaler, 7 underretninger om hvidvask og 2 underretninger til SKAT.

Den høje andel af kontrollerede virksomheder som ender med en politianmeldelse, gør at dette er et område hvor man formentligt gerne vil rette særlig høj opmærksomhed i fremtiden.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget

Der er 9.4.2019 vedtaget lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. Dels kan der ikke stiftes nye, dels skal eksisterende selskaber omregistreres til anpartsselskaber.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 2. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 3. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 4. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 5. IVS afskaffes
 6. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 7. Ulovlige lån og hvidvask
 8. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 9. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 10. Krypterede mails
 11. Ny ferielov
 12. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 13. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 14. Personnummer og skat mv. i mails
 15. ABF ændringer 1.7.2018
 16. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 17. Facebook firmasider
 18. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 19. Følsomme oplysninger i mails
 20. Selskabsloven er ændret
 21. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 22. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 23. Revisor som databehandler
 24. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 25. Persondata
 26. Må komplementar låne ud til K/S?
 27. Intern kontrol
 28. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 29. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 30. Indberetning af efteruddannelse
 31. Efteruddannelse, overførsel af timer
 32. PEP og internationale organisationer
 33. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 34. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 35. Selskabsloven ændres
 36. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 37. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 38. Regneark til bogføring
 39. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 40. Politisk eksponerede personer
 41. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 42. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 43. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 44. Revision af ansættelsesaftaler
 45. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 46. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 47. Ændringer til indsendelse af regnskab
 48. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 49. Ny hvidvasklov vedtaget
 50. Registrering af ejere
 51. Noter om sambeskatning
 52. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 53. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 54. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 55. Udskudt skat i klasse A
 56. Overtrædelse af bogføringsloven
 57. Note om beskæftigede
 58. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 59. Efteruddannelse og indberetning
 60. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 61. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 62. Egne kapitalandele
 63. Revision af forsikringer
 64. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 65. Ledelsesberetningen
 66. Generalforsamlingsanbefalingen
 67. Hvem omfattes af klasse B?
 68. Afskrivninger i klasse A?
 69. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 70. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 71. Indberetning af ejere i K/S
 72. Kunstnermoms – regler for de kreative
 73. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 74. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 75. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 76. Ulovlige lån bliver lovlige
 77. Pligtige whistleblower ordninger
 78. Husker du muligheden for momsrefusion?
 79. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 80. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 81. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 82. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 83. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 84. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 85. Indregning af udbytte
 86. Ændrede krav til elregningen
 87. Revisortilsynets redegørelse
 88. Moms – varesalg til udlandet
 89. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 90. Faglig afdeling leverer moms
 91. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 92. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 93. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 94. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 95. Husk registrering inden 15. januar
 96. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 97. Ny revisorlov i høring
 98. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 99. Ejerregisteret rykker og bøder
 100. Ledelsesberetningen 2016

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask