Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNyheder

Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen

 Den ny bekendtgørelse er udsendt i høring den 27.10.2017. Det er hovedsageligt udvidet gennemgang, der ændres.

Læs mere...

Politisk eksponerede personer

Revisionsvirksomheder skal have procedurer for at identificere politisk udsatte personer. Hvad omfatter dét?

Læs mere...

Revisorvirksomhedens pligtige registre

Alle godkendte revisionsvirksomheder, skal nu føre registre. Men hvilke, og hvad skal de indeholde?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten

Efter hvidvaskloven skal revisor indberette en række forhold. Der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vi giver en række eksempler. Og vi vejleder til indberetningerne.

Læs mere...

Revision af ansættelsesaftaler

Hvad er revisors pligter ved revision af ansættelsesaftaler? Og hvad hvis de slet ikke er der?

Læs mere...

Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol

Skemaerne til kvalitetskontrol er ændret. Få indblik i detaljerne her.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017

Der er 6. juli 2017 kommet retningslinjer for kvalitetskontrol 2017. Det indebærer nogle ændringer.

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Ny hvidvasklov vedtaget
 2. Registrering af ejere
 3. Noter om sambeskatning
 4. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 5. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 6. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 7. Udskudt skat i klasse A
 8. Overtrædelse af bogføringsloven
 9. Note om beskæftigede
 10. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 11. Efteruddannelse og indberetning
 12. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 13. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 14. Egne kapitalandele
 15. Revision af forsikringer
 16. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 17. Ledelsesberetningen
 18. Generalforsamlingsanbefalingen
 19. Hvem omfattes af klasse B?
 20. Afskrivninger i klasse A?
 21. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 22. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 23. Indberetning af ejere i K/S
 24. Kunstnermoms – regler for de kreative
 25. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 26. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 27. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 28. Ulovlige lån bliver lovlige
 29. Pligtige whistleblower ordninger
 30. Husker du muligheden for momsrefusion?
 31. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 32. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 33. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 34. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 35. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 36. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 37. Indregning af udbytte
 38. Ændrede krav til elregningen
 39. Revisortilsynets redegørelse
 40. Moms – varesalg til udlandet
 41. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 42. Faglig afdeling leverer moms
 43. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 44. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 45. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 46. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 47. Husk registrering inden 15. januar
 48. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 49. Ny revisorlov i høring
 50. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 51. Ejerregisteret rykker og bøder
 52. Ledelsesberetningen 2016
 53. Udbytte op gennem en koncern
 54. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 55. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 56. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 57. Resultatdisponering
 58. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 59. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 60. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 61. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 62. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 63. Kurser i ændret årsregnskabslov
 64. Ejerregister og revisionspåtegningen
 65. Årsregnskabsloven er vedtaget
 66. Revision af andelsboligforeninger
 67. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 68. Revisionskonklusion, omsætning
 69. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 70. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 71. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 72. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 73. Gode råd fra Revisortilsynet
 74. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 75. Holdingselskab, korrekt udbytteudlodning
 76. Kapitalejerlån - løsningen
 77. Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. dec.
 78. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 79. Oplysning om pant ved realkreditlån
 80. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 81. Årsregnskabsloven ændres
 82. Bogføringsloven ændres
 83. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 84. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 85. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 86. Oplysning om selskabers ejere
 87. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 88. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 89. Revisortilsynets retningslinjer 2014
 90. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 91. Assistanceerklæringer på regnskaber med særligt formål
 92. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 93. Faglig Afdeling lancerer kvalitetsstyringsmanual
 94. Regeringens vækstplan og revisor
 95. Fratræd assistanceopgaven uden at miste kunden
 96. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 97. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 98. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 99. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 100. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme

Underkategorier