Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNyheder

Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten

Efter hvidvaskloven skal revisor indberette en række forhold. Der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vi giver en række eksempler. Og vi vejleder til indberetningerne.

Læs mere...

Revision af ansættelsesaftaler

Hvad er revisors pligter ved revision af ansættelsesaftaler? Og hvad hvis de slet ikke er der?

Læs mere...

Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol

Skemaerne til kvalitetskontrol er ændret. Få indblik i detaljerne her.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017

Der er 6. juli 2017 kommet retningslinjer for kvalitetskontrol 2017. Det indebærer nogle ændringer.

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Ny hvidvasklov vedtaget

Den ny hvidvasklov indfører en række nye pligter for revisor. Dels engangsforhold, og dels løbende forhold for både revisor og for dennes kundeforhold.

Læs mere...

Registrering af ejere

 Virksomheder skal både registrere direkte og indirekte ejere.

Læs mere...

Noter om sambeskatning

Sambeskatning udløser oftest 2 noter. Noter som meget ofte bliver overset eller lavet forkert. Artiklen omhandler kun klasse B.

Læs mere...

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?

Erhvervsstyrelsen har udsendt en række breve til nogle af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kontrol i 2017. Hvad betyder det for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 2. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 3. Udskudt skat i klasse A
 4. Overtrædelse af bogføringsloven
 5. Note om beskæftigede
 6. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 7. Efteruddannelse og indberetning
 8. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 9. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 10. Egne kapitalandele
 11. Revision af forsikringer
 12. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 13. Ledelsesberetningen
 14. Generalforsamlingsanbefalingen
 15. Hvem omfattes af klasse B?
 16. Afskrivninger i klasse A?
 17. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 18. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 19. Indberetning af ejere i K/S
 20. Kunstnermoms – regler for de kreative
 21. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 22. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 23. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 24. Ulovlige lån bliver lovlige
 25. Pligtige whistleblower ordninger
 26. Husker du muligheden for momsrefusion?
 27. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 28. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 29. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 30. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 31. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 32. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 33. Indregning af udbytte
 34. Ændrede krav til elregningen
 35. Revisortilsynets redegørelse
 36. Moms – varesalg til udlandet
 37. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 38. Faglig afdeling leverer moms
 39. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 40. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 41. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 42. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 43. Husk registrering inden 15. januar
 44. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 45. Ny revisorlov i høring
 46. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 47. Ejerregisteret rykker og bøder
 48. Ledelsesberetningen 2016
 49. Udbytte op gennem en koncern
 50. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 51. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 52. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 53. Resultatdisponering
 54. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 55. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 56. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 57. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 58. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 59. Kurser i ændret årsregnskabslov
 60. Ejerregister og revisionspåtegningen
 61. Årsregnskabsloven er vedtaget
 62. Revision af andelsboligforeninger
 63. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 64. Revisionskonklusion, omsætning
 65. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 66. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 67. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 68. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 69. Gode råd fra Revisortilsynet
 70. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 71. Holdingselskab, korrekt udbytteudlodning
 72. Kapitalejerlån - løsningen
 73. Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. dec.
 74. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 75. Oplysning om pant ved realkreditlån
 76. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 77. Årsregnskabsloven ændres
 78. Bogføringsloven ændres
 79. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 80. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 81. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 82. Oplysning om selskabers ejere
 83. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 84. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 85. Revisortilsynets retningslinjer 2014
 86. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 87. Assistanceerklæringer på regnskaber med særligt formål
 88. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 89. Faglig Afdeling lancerer kvalitetsstyringsmanual
 90. Regeringens vækstplan og revisor
 91. Fratræd assistanceopgaven uden at miste kunden
 92. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 93. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 94. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 95. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 96. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 97. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2014?
 98. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 99. Typiske fejl i revisors erklæringer
 100. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.

Underkategorier