Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNyheder

PEP og internationale organisationer

 Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skal have passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar

Husk at tjekke din virksomheds registrering senest 15. januar for revisionsvirksomheder som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed. Hvis man glemmer datoen, og registreringen er forkert, risikerer man at blive udtaget til kvalitetskontrol.

Læs mere...

Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?

Erhvervsstyrelsen har oplyst at ordningen til whistleblower efter hvidvasklovgivningen skal være særlig. Mange revisionsvirksomheder skal dermed have 2 interne ordninger. Eller skal de?

Læs mere...

Selskabsloven ændres

Ændringer til selskabsloven er sendt i høring. Det byder bl.a. på nedsættelse af kapitalkravet i A/S, samt mulighed for tvangsopløsning, hvis der ikke er registreret reelle ejere.

Læs mere...

Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018

Den 1.1.2018 er der ændringer til udførelsen af udvidet gennemgang. Den 30.6.2018 ændres erklæringen.

Læs mere...

Moms- og skattetjekket - er det smart?

 Fra 1.1.2018 igangsættes et frivilligt prøveprojekt som SKAT og FSR har aftalt indbyrdes, og kalder ”Moms- og skattetjek”. Vi giver overblikket.

Læs mere...

Regneark til bogføring

Bogføringen sker ofte i regneark. Er det muligt og lovligt?

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen

 Den ny bekendtgørelse er udsendt i høring den 27.10.2017. Det er hovedsageligt udvidet gennemgang, der ændres.

Læs mere...

Politisk eksponerede personer

Revisionsvirksomheder skal have procedurer for at identificere politisk udsatte personer. Hvad omfatter dét?

Læs mere...

Revisorvirksomhedens pligtige registre

Alle godkendte revisionsvirksomheder, skal nu føre registre. Men hvilke, og hvad skal de indeholde?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 2. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 3. Revision af ansættelsesaftaler
 4. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 5. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 6. Ændringer til indsendelse af regnskab
 7. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 8. Ny hvidvasklov vedtaget
 9. Registrering af ejere
 10. Noter om sambeskatning
 11. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 12. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 13. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 14. Udskudt skat i klasse A
 15. Overtrædelse af bogføringsloven
 16. Note om beskæftigede
 17. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 18. Efteruddannelse og indberetning
 19. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 20. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 21. Egne kapitalandele
 22. Revision af forsikringer
 23. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 24. Ledelsesberetningen
 25. Generalforsamlingsanbefalingen
 26. Hvem omfattes af klasse B?
 27. Afskrivninger i klasse A?
 28. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 29. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 30. Indberetning af ejere i K/S
 31. Kunstnermoms – regler for de kreative
 32. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 33. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 34. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 35. Ulovlige lån bliver lovlige
 36. Pligtige whistleblower ordninger
 37. Husker du muligheden for momsrefusion?
 38. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 39. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 40. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 41. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 42. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 43. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 44. Indregning af udbytte
 45. Ændrede krav til elregningen
 46. Revisortilsynets redegørelse
 47. Moms – varesalg til udlandet
 48. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 49. Faglig afdeling leverer moms
 50. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 51. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 52. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 53. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 54. Husk registrering inden 15. januar
 55. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 56. Ny revisorlov i høring
 57. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 58. Ejerregisteret rykker og bøder
 59. Ledelsesberetningen 2016
 60. Udbytte op gennem en koncern
 61. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 62. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 63. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 64. Resultatdisponering
 65. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 66. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 67. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 68. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 69. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 70. Kurser i ændret årsregnskabslov
 71. Ejerregister og revisionspåtegningen
 72. Årsregnskabsloven er vedtaget
 73. Revision af andelsboligforeninger
 74. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 75. Revisionskonklusion, omsætning
 76. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 77. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 78. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 79. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 80. Gode råd fra Revisortilsynet
 81. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 82. Holdingselskab, korrekt udbytteudlodning
 83. Kapitalejerlån - løsningen
 84. Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. dec.
 85. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 86. Oplysning om pant ved realkreditlån
 87. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 88. Årsregnskabsloven ændres
 89. Bogføringsloven ændres
 90. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 91. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 92. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 93. Oplysning om selskabers ejere
 94. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 95. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 96. Revisortilsynets retningslinjer 2014
 97. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 98. Assistanceerklæringer på regnskaber med særligt formål
 99. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 100. Faglig Afdeling lancerer kvalitetsstyringsmanual

Underkategorier