Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Hvidvaskloven ændres igen - igen

Hvidvaskloven skal ændres igen med en række skærpelser, bl.a. administrative bøder.

Læs mere...

Omregistrering IVS til ApS

Hvordan og hvornår og baggrund af hvilke værdier, kan man omregistrere iværksætterselskaber? En meget ofte forekommende problemstilling er indre værdis metode.

Læs mere...

Henvendelse til fratrædende revisor

hilse 100Ny revisor skal rette henvendelse​ til tidligere revisor. Revisor er hævet fra tavshedspligten. Dette gælder også for perspnlige ejede virksomheder.

Læs mere...

Kryptering af mails - ny specificering

En nylig afgørelse fra Datatilsynet understreger at kryptering af mails skal ske på en bestemt måde.

Læs mere...

Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden

Som følge af en del kurser om ferieloven, vil jeg gerne præcisere forskellige detaljer om bl.a. overgangsperioden. Læs mere her.

Læs mere...

Forbehold for manglende oplysninger

Artiklen debatterer det ofte forekommende forhold, at revisor i sin erklæring må tage forbehold for at der mangler oplysninger i regnskabet. Der følger detaljekrav med.

Læs mere...

Regler for efteruddannelse for revisorer ændres

1.9.2019 træder en ny Bekendtgørelse om efteruddannelse for godkendte revisorer i kraft. Der kommer mere frihed under ansvar. Vi er midt i en efteruddannelsesperiode. Hvad med overgangsreglerne? Vi giver et overblik.

Læs mere...

PwC får GDPR bøde

PwC i Grækenland er blevet pålagt en bøde på 150.000 €, for at bruge forkert retsgrundlag for behandling af medarbejderes data.

Læs mere...

Pensionister og feriepenge

Artiklen debatterer hvad der skal ske hvis ansatte går på pension i forbindelse med ferielovens overgangsperiode. Og hvad hvis man har en arbejdende pensionist ansat?

Læs mere...

Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019

I de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil Datatilsynet fokusere på fire overordnede temaer, nemlig databehandlere, daglige overvågning af borgere, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt automatiske afgørelser og profilering.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Supplerende regler om reelle ejere
 2. Direktører og ferie
 3. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 4. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 5. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 6. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 7. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 8. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 9. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 10. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 11. IVS afskaffes
 12. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 13. Ulovlige lån og hvidvask
 14. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 15. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 16. Krypterede mails
 17. Ny ferielov
 18. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 19. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 20. Personnummer og skat mv. i mails
 21. ABF ændringer 1.7.2018
 22. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 23. Facebook firmasider
 24. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 25. Følsomme oplysninger i mails
 26. Selskabsloven er ændret
 27. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 28. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 29. Revisor som databehandler
 30. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 31. Persondata
 32. Må komplementar låne ud til K/S?
 33. Intern kontrol
 34. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 35. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 36. Indberetning af efteruddannelse
 37. Efteruddannelse, overførsel af timer
 38. PEP og internationale organisationer
 39. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 40. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 41. Selskabsloven ændres
 42. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 43. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 44. Regneark til bogføring
 45. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 46. Politisk eksponerede personer
 47. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 48. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 49. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 50. Revision af ansættelsesaftaler
 51. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 52. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 53. Ændringer til indsendelse af regnskab
 54. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 55. Ny hvidvasklov vedtaget
 56. Registrering af ejere
 57. Noter om sambeskatning
 58. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 59. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 60. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 61. Udskudt skat i klasse A
 62. Overtrædelse af bogføringsloven
 63. Note om beskæftigede
 64. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 65. Efteruddannelse og indberetning
 66. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 67. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 68. Egne kapitalandele
 69. Revision af forsikringer
 70. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 71. Ledelsesberetningen
 72. Generalforsamlingsanbefalingen
 73. Hvem omfattes af klasse B?
 74. Afskrivninger i klasse A?
 75. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 76. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 77. Indberetning af ejere i K/S
 78. Kunstnermoms – regler for de kreative
 79. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 80. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 81. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 82. Ulovlige lån bliver lovlige
 83. Pligtige whistleblower ordninger
 84. Husker du muligheden for momsrefusion?
 85. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 86. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 87. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 88. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 89. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 90. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 91. Indregning af udbytte
 92. Ændrede krav til elregningen
 93. Revisortilsynets redegørelse
 94. Moms – varesalg til udlandet
 95. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 96. Faglig afdeling leverer moms
 97. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 98. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 99. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 100. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask