Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Lønkompensation – postyr om dage

Opgørelsesmetoden for antal dage i lønkompensationsordningen medfører at mange skal tilbagebetale en andel.

Læs mere...

Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning

Ansøgning omsætning åbnet for 5. måned + ny ordning.

Læs mere...

Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision

Andelsboligforeningen kan i fremtiden anvende en fastholdt valuarvurdering.  Denne artikel beskriver de regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser.

Læs mere...

Indsats over for ulovligt udbytte

Erhvervsstyrelsen undersøger om ordinært udbytte er udloddet ulovligt, og i givet fald søges inddrivelse.

Læs mere...

Frister coronavirus

Vi giver et overblik over de mange frister for bl.a. hjælpepakker og regnskaber om coronavirus.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Erklæring om faste omkostninger - indsendelse

Det er blevet anderledes at indsende erklæringen. Den automatiserede erklæring er nemmere – og fejlbehæftet.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Corona nyt 29. juni 2020

Indre værdi og underskud ved særlige omstændigheder.

Læs mere...

Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning

Den seneste valuarvurdering inden den 1.7.2020, kan anvendes til prisfastsættelse i al evighed.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Risikovurderinger terrorfinansiering mv.
 2. Corona lønkompensation udtræden
 3. Corona nyt 11. juni 2020
 4. Lønkompensation forlænges
 5. Corona nyt 3. juni 2020
 6. Fem nylige afgørelser om uafhængighed
 7. Corona nyt 31. maj 2020
 8. Udskydelse frister som følge af Corona
 9. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 10. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 11. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 12. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 13. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 14. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 15. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 16. Fremrykket skattekreditordning
 17. Faste omkostninger - underskud
 18. Kompensationsordninger - nye ændringer
 19. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 20. Corona nyt 10.4.2020
 21. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 22. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2020
 23. Corona og hvidvask
 24. Kompensation for faste omkostninger
 25. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 26. Frist for årsrapporter udskydes
 27. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 28. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 29. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 30. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 31. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus
 32. Revisoruddannelsen skal ændres
 33. Uoverensstemmelser om reelle ejere
 34. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 35. Ændringer til kvalitetskontrol 2020
 36. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 37. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 38. Hvidvaskloven ændres igen - igen
 39. Omregistrering IVS til ApS
 40. Henvendelse til fratrædende revisor
 41. Kryptering af mails - ny specificering
 42. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 43. Forbehold for manglende oplysninger
 44. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 45. PwC får GDPR bøde
 46. Pensionister og feriepenge
 47. Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019
 48. Supplerende regler om reelle ejere
 49. Direktører og ferie
 50. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 51. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 52. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 53. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 54. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 55. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 56. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 57. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 58. IVS afskaffes
 59. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 60. Ulovlige lån og hvidvask
 61. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 62. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 63. Krypterede mails
 64. Ny ferielov
 65. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 66. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 67. Personnummer og skat mv. i mails
 68. ABF ændringer 1.7.2018
 69. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 70. Facebook firmasider
 71. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 72. Følsomme oplysninger i mails
 73. Selskabsloven er ændret
 74. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 75. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 76. Revisor som databehandler
 77. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 78. Persondata
 79. Må komplementar låne ud til K/S?
 80. Intern kontrol
 81. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 82. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 83. Indberetning af efteruddannelse
 84. Efteruddannelse, overførsel af timer
 85. PEP og internationale organisationer
 86. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 87. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 88. Selskabsloven ændres
 89. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 90. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 91. Regneark til bogføring
 92. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 93. Politisk eksponerede personer
 94. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 95. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 96. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 97. Revision af ansættelsesaftaler
 98. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 99. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 100. Ændringer til indsendelse af regnskab

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask