Login


         

SøgNyheder

Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig

 Bekendtgørelse med ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og bekendtgørelse om digital opbevaring for selskaber, er nu udgivet i endelig udgave.

Læs mere...

Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring

Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse som indeholder ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og digital opbevaring for klasse B.

Læs mere...

Husk evaluering af ISQM1 senest 15.12.2023

Ifølge kvalitetsstandarden ISQM 1, skal der ske evaluering (intern kontrol) af systemet senest et år efter etableringen.

Hvad skal evalueres?

På grundlag af evalueringen skal personen med ansvar for kvalitetsstyringssystemet, på firmaets vegne drage en af følgende konklusioner:

(a) Kvalitetsstyringssystemet giver firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes,

(b) Med undtagelse af anliggender vedrørende påviste fejl eller mangler, der har en alvorlig, men ikke omfangsrig virkning på kvalitetsstyringssystemets udarbejdelse, implementering og anvendelse, giver kvalitetsstyringssystemet firmaet rimelig sikkerhed for, at kvalitetsstyringssystemets målsætninger opfyldes, eller, eller

(c) Kvalitetsstyringssystemet giver ikke firmaet rimelig sikkerhed for, at målsætningerne for kvalitetsstyringssystemet opfyldes.

Det vil sige at konklusionerne B eller C er en slags modifikation af konklusionen. Hvor B svarer til ”bortset fra”, er C at systemet ikke opfylder kravene.

Hvis systemet fejler

Hvis konklusionen er B eller C, skal man:

(a) Straks træffe passende foranstaltninger, og

b) Underrette:

(i) De teams, der udfører opgaven, og andre personer, der er tildelt aktiviteter inden for kvalitetsstyringssystemet, i det omfang det er relevant for deres ansvarsområder, og

(ii) Eksterne parter, hvis dette er relevant for virksomheden.

Hvordan?

I praksis vil det betyde en intern kontrol inden 15.12.2023. Husk at dokumentere ovenstående ved den interne kontrol.

Hvis man ikke får det gjort inden 15.12.2023, er dette formentligt en overtrædelse af god revisorskik. Det er mit fromme gæt, at der er tale om en uvæsentlig overtrædelse, medmindre der er særlige forhold, fx gentagelse.

Printvenlig version:

 

Artiklen er skrevet af
Bjarne Aalbæk
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 70 10 70 12

Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer

Der er kommet udkast til bekendtgørelse om bogføringssystemer, som ikke er standard-systemer. Den sætter en stopper for en række systemer.

Læs mere...

Ledelsesberetning i klasse B

Skal der være en ledelsesberetning i årsrapporten for en virksomhed i klasse B, og hvad skal den indeholde?

Læs mere...

Nu kan der - i nogle situationer - sendes data til USA

 

Siden 16.6.2020 har virksomheder ikke uden videre kunne sende data omfattet af GDPR til USA, fx ved anvendelse af Gmail eller Microsoft. Nu er der kommet en åbning.

Læs mere...

Kvalitetskontrollen 2023 tjekker ISQM1

Erhvervsstyrelsen har sendt deres ny skema 2A og 2B ud til visse virksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol. Det står klart at der vil blive kontrolleret om virksomheden har implementeret ISQM1.

Læs mere...

Uafhængighed ved kundens PBS tilmelding

Mange kunder har tilmeldt sig automatisk PBS betaling ved moms mv. Dette kan kompromittere revisors uafhængighed, hvis revisor indberetter.

Læs mere...

Afslut kladder på virk.dk

NemID udfases 30.6.2023. Det betyder at kladder oprettet på virk.dk slettes.

Læs mere...

Revisornævnets årsberetning 2022

Revisornævnet har udgivet sin årsberetning for 2022. På 8 møder har Nævnet pålagt bøder for 4.279.000 kr.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Nu kan MitID stå alene – nogle gange
 2. Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport
 3. GDPR for små virksomheder
 4. Bøde efter Hvidvaskloven? Eller politianmeldelse?
 5. Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.
 6. HVL risikovurdering og formål, og beskaffenhed
 7. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2023
 8. Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet
 9. UG - kontrol af indberetninger - korrektion
 10. Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer
 11. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 12. Udvidet gennemgang. Kontrol af indberetninger for hvilken periode?
 13. Sidste mulighed for at indberette til slutafregning af kompensation
 14. Ændret strafrente selskaber 1. halve år 2023
 15. Digital bogføring udskydes
 16. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 17. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 18. Slutafregning omkostninger light 19.8.2020 - 28.2.2022
 19. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 20. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 21. Slut med stiftelser af selskaber med kassebeholdning
 22. Lolland Kommune indstilles til 50 tkr. for manglende password
 23. Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer
 24. Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller
 25. Ny erklæringsvejledning
 26. Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022
 27. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 28. Ingen fristudsættelse fra Skat
 29. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 30. Bogføringsbeskrivelser del II
 31. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2022
 32. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 33. Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022
 34. Ændringer til Skattekontoen
 35. Regnskabsfristen er udskudt
 36. Revisionspligt / revisorpligt
 37. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 38. Ny bogføringslov vedtaget
 39. Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022
 40. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 41. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 42. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2022
 43. Coronalån regnskabsmæssige behandling
 44. Lejre kommune idømt bøde på 50.000 kr.
 45. Frist for årsrapport udskydes en måned
 46. Corona slutopgørelser
 47. Statistik på kvalitetskontrol 2022
 48. Mellembalance ved udbytte
 49. Reserve for udviklingsomkostninger
 50. Digitale bogføringssystemer
 51. Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022
 52. Rente kapitalejerlån 1. halvår 2022
 53. Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022
 54. Corona slutopgørelse 30.6.2022
 55. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 56. Corona nyt 22.12.2021
 57. Whistleblowerloven gælder også revisorer
 58. Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde
 59. Kontrolpakke ’22 fremsat i høring
 60. Digital post ændres 30.11.2021
 61. Rente kapitalejerlån ændres
 62. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 63. IVS - det er i dag
 64. IVS og coronalån
 65. Søg om udsættelse for slutafregning
 66. Region Midtjylland indstilles til GDPR bøde
 67. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 68. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 69. IVS fristen nærmer sig
 70. Gebyrer til Erhvervsstyrelsen
 71. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 72. Digitale underskrifter
 73. Erhvervsstyrelsen kontroller 2020
 74. Renteswaps i regnskabet
 75. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021
 76. Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR
 77. Pligtig whistleblowerordning
 78. Revisionspligten & kontrolpakke ’22
 79. SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.
 80. Corona nyt 4.6.2021
 81. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 82. Frist slutafregninger udskydes
 83. Hvidvask underretningssystem ændres
 84. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 85. Fondsforhøjelse nu mulig uden godkendelse
 86. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 87. Vejledning om, og hyppige fejl i vurderingsberetninger
 88. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 89. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 90. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 91. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 92. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 93. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 94. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 95. Faktaark for Corona slutopgørelser
 96. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 97. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 98. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 99. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 100. Kontantforbuddet nedsættes

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask