Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusNyheder

Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier

Ændringerne i årsregnskabsloven 2020 indfører krav om note om værdi samt urealiserede ændringer i dagsværdi for en række aktiver.

Læs mere...

Hjælpepakker forlænges og fornyes

De gængse hjælpepakker forlænges til 31.1.2021. Og der sker ændringer/udvidelse af en række ordninger.

Læs mere...

Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation

Der skal ske forrentning hvis man tilbagebetaler evt. Coronakompensation for sent. Det gælder de mest forekommende ordninger, og også ved frivilligt tilbagebetaling.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter

En årsrapport kan afvises, og er dermed ikke indsendt. Der justeres en smule i reglerne.

Læs mere...

Underretning hvidvask ”har haft”

Artiklen beskriver forskellige – historiske - situationer hvor der nu skal ske underretning af hvidvask.

Læs mere...

Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.

Artiklen beskriver regler omkring førtidig udbetaling af feriepenge og situationen for ejere.

Læs mere...

Kompensation selvstændige forlænget

Kompensation selvstændige forlænget og fornyet frist.

Læs mere...

Corona - visse datoer udskudt

Visse datoer på coronaområdet er udskudt.

Læs mere...

Corona nyt 25. september 2020

Erklæring på faste omkostninger, forlængede indsendelsesfrister, dokumentation, tandlæger og mere.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 2. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 3. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 4. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 5. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 6. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020 detajler
 7. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2020
 8. IVS omregistrering lettelser
 9. Omkostningskompensation ny vejledning
 10. Omkostningskompensation frist
 11. Lønkompensation – postyr om dage
 12. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 13. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 14. Indsats over for ulovligt udbytte
 15. Frister coronavirus
 16. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 17. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 18. Udbytte efter mere end 5 måneder
 19. Corona nyt 29. juni 2020
 20. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 21. Risikovurderinger terrorfinansiering mv.
 22. Corona lønkompensation udtræden
 23. Corona nyt 11. juni 2020
 24. Lønkompensation forlænges
 25. Corona nyt 3. juni 2020
 26. Fem nylige afgørelser om uafhængighed
 27. Corona nyt 31. maj 2020
 28. Udskydelse frister som følge af Corona
 29. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 30. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 31. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 32. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 33. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 34. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 35. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 36. Fremrykket skattekreditordning
 37. Faste omkostninger - underskud
 38. Kompensationsordninger - nye ændringer
 39. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 40. Corona nyt 10.4.2020
 41. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 42. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2020
 43. Corona og hvidvask
 44. Kompensation for faste omkostninger
 45. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 46. Frist for årsrapporter udskydes
 47. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 48. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 49. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 50. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 51. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus
 52. Revisoruddannelsen skal ændres
 53. Uoverensstemmelser om reelle ejere
 54. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 55. Ændringer til kvalitetskontrol 2020
 56. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 57. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 58. Hvidvaskloven ændres igen - igen
 59. Omregistrering IVS til ApS
 60. Henvendelse til fratrædende revisor
 61. Kryptering af mails - ny specificering
 62. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 63. Forbehold for manglende oplysninger
 64. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 65. PwC får GDPR bøde
 66. Pensionister og feriepenge
 67. Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019
 68. Supplerende regler om reelle ejere
 69. Direktører og ferie
 70. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 71. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 72. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 73. Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget
 74. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2019?
 75. Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt
 76. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2019
 77. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 78. IVS afskaffes
 79. Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?
 80. Ulovlige lån og hvidvask
 81. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 82. Krypterede mails - opfølgning om ansvar
 83. Krypterede mails
 84. Ny ferielov
 85. Erhvervsstyrelsen laver ny regnskabsløsning
 86. Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde
 87. Personnummer og skat mv. i mails
 88. ABF ændringer 1.7.2018
 89. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 90. Facebook firmasider
 91. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018
 92. Følsomme oplysninger i mails
 93. Selskabsloven er ændret
 94. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 95. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 96. Revisor som databehandler
 97. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 98. Persondata
 99. Må komplementar låne ud til K/S?
 100. Intern kontrol

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask