Login


         

Søg

Sommerferie 2022Nyheder

Hvidvaskunderretning, nye koder til indikatorer

 Revisorer har typisk haft problemer med at anføre en indikator i hvidvaskunderretninger. Men nu er der nyt.

Læs mere...

Anti-hvidvask (AML) Politikker, Forretningsgange og kontroller

 Der er kommet ny guide fra Erhvervsstyrelsen om pligtige AML Politikker, Forretningsgange og kontroller for revisorer.

Læs mere...

Ny erklæringsvejledning

 Erhvervsstyrelsen har udgivet en ny erklæringsvejledning, som er opdateret i forhold til versionen fra 2009. Den giver svar på en række forhold.

Læs mere...

Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for omkostningskompensation fra 9. juli 2020 til 28. februar 2022.

Læs mere...

Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber

  Skat udsætter selsnagivelsesfrist for selskaber med én uge  

Læs mere...

Ingen fristudsættelse fra Skat

  FSR skriver, at Skat ikke giver fristforlængelse pba. nemID.

Læs mere...

"Fristudsættelse" selskabsregnskaber

  FSR skriver her til aften, at ERST vil vente en uge med at sende påkravsbreve.

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser del II

  Erhvervsstyrelsen er nu af den opfattelse, at virksomheder først skal overholde kravet om bogføringsbeskrivelser, i førstkommende nye regnskabsår efter Erhvervsstyrelsens skabelon er offentliggjort.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2022

 Der er kommet nye Retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen for kvalitetskontrol 2022. Der er relativt få ændringer i forhold til tidligere.

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.

  Den ny bogføringslov som har ikrafttræden 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022
 2. Ændringer til Skattekontoen
 3. Regnskabsfristen er udskudt
 4. Revisionspligt / revisorpligt
 5. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 6. Ny bogføringslov vedtaget
 7. Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022
 8. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 9. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 10. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2022
 11. Coronalån regnskabsmæssige behandling
 12. Lejre kommune idømt bøde på 50.000 kr.
 13. Frist for årsrapport udskydes en måned
 14. Corona slutopgørelser
 15. Statistik på kvalitetskontrol 2022
 16. Mellembalance ved udbytte
 17. Reserve for udviklingsomkostninger
 18. Digitale bogføringssystemer
 19. Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022
 20. Rente kapitalejerlån 1. halvår 2022
 21. Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022
 22. Corona slutopgørelse 30.6.2022
 23. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 24. Corona nyt 22.12.2021
 25. Whistleblowerloven gælder også revisorer
 26. Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde
 27. Kontrolpakke ’22 fremsat i høring
 28. Digital post ændres 30.11.2021
 29. Rente kapitalejerlån ændres
 30. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 31. IVS - det er i dag
 32. IVS og coronalån
 33. Søg om udsættelse for slutafregning
 34. Region Midtjylland indstilles til GDPR bøde
 35. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 36. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 37. IVS fristen nærmer sig
 38. Gebyrer til Erhvervsstyrelsen
 39. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 40. Digitale underskrifter
 41. Erhvervsstyrelsen kontroller 2020
 42. Renteswaps i regnskabet
 43. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2021
 44. Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR
 45. Pligtig whistleblowerordning
 46. Revisionspligten & kontrolpakke ’22
 47. SØIK har opdateret listen over indikatorer på hvidvask og terrorfinansiering.
 48. Corona nyt 4.6.2021
 49. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 50. Frist slutafregninger udskydes
 51. Hvidvask underretningssystem ændres
 52. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 53. Fondsforhøjelse nu mulig uden godkendelse
 54. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 55. Vejledning om, og hyppige fejl i vurderingsberetninger
 56. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 57. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 58. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 59. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 60. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 61. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 62. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 63. Faktaark for Corona slutopgørelser
 64. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 65. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 66. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 67. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 68. Kontantforbuddet nedsættes
 69. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 70. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 71. Hvidvaskunderretning på dansk
 72. IVS status og midlertidig løsning
 73. Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt
 74. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 75. IVS – Systemerne er ikke klar
 76. Regler for IVS trådt i kraft
 77. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 78. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 79. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 80. Moms 1. marts 2021
 81. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 82. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 83. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 84. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 85. Corona – yderlige finansiering foreslået
 86. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 87. 100.000 kr. bøde for at glemme at slette data
 88. Revisorvirksomheden slettet – men blev ved
 89. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 90. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 91. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 92. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 93. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 94. Guide til risikovurdering af hvidvask
 95. Corona kompensation omsætningsnedgang
 96. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 97. Faste omkostninger erklæring
 98. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 99. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 100. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)

Underkategorier

Værktøjer til Hvidvask