Login


         

SøgCorona

Nyhedsinformationer om Coronavirus.

Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for lønkompensation 30.8.2020-15.2.2022.

Læs mere...

Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for de sidste udbetalinger af kompensation for tabt omsætning.

Læs mere...

Corona slutopgørelser

Erhvervsstyrelsen skriver ud, at frist på tværs af alle corona slutopgørelser bliver 30.9.2022.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022

Virksomheder med omsætningstab på mindst 30% i perioden kan søge kompensation. Der skal medsendes revisorerklæring igen. Denne kan under visse omstændigheder genbruges.

Læs mere...

Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022

Den 1. februar 2022 nedsættes grænsen for hvor meget der kan indskydes på skattekontoen.

Læs mere...

Corona slutopgørelse 30.6.2022

Frist for slutopgørelse for faste omkostninger nov 2020 til feb 2021 er nu fastsat til 30.6.2022.

Læs mere...

Corona nyt 22.12.2021

 Der er løbende kommet nye restriktioner i slutningen af 2021. Vi får stille og roligt mere info om kompensationsordningerne, der som sædvanligt løbende ændres.

Læs mere...

Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde

Med restriktionerne som blev annonceret 8.12.2021, blev der igen åbnet for kompensationsordninger. Nu ved vi lidt mere, men mange detaljer mangler stadig.

Læs mere...

Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.

 Frist for revisorerklæring på slutafregning lønkompensation forlænges til 25/11 eller 8 uger.

Læs mere...

IVS og coronalån

Skattestyrelsen skriver ud om forfald af corona-lån hvis IVS ikke omregistrers.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Søg om udsættelse for slutafregning
 2. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 3. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 4. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 5. Corona nyt 4.6.2021
 6. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 7. Frist slutafregninger udskydes
 8. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 9. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 10. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 11. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 12. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 13. Faktaark for Corona slutopgørelser
 14. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 15. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 16. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 17. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 18. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 19. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 20. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 21. Moms 1. marts 2021
 22. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 23. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 24. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 25. Corona – yderlige finansiering foreslået
 26. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 27. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 28. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 29. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 30. Corona kompensation omsætningsnedgang
 31. Faste omkostninger erklæring
 32. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 33. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 34. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 35. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 36. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 37. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 38. Lønkompensation nordjylland inden jul
 39. Frister for corona
 40. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 41. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 42. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 43. Kontrol af Corona erklæringer
 44. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 45. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 46. Fængsel for corona-svindel
 47. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 48. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 49. Kompensation selvstændige forlænget
 50. Corona - visse datoer udskudt
 51. Corona nyt 25. september 2020
 52. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 53. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 54. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 55. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 56. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 57. Omkostningskompensation ny vejledning
 58. Omkostningskompensation frist
 59. Lønkompensation – postyr om dage
 60. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 61. Frister coronavirus
 62. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 63. Corona nyt 29. juni 2020
 64. Corona lønkompensation udtræden
 65. Corona nyt 11. juni 2020
 66. Lønkompensation forlænges
 67. Corona nyt 3. juni 2020
 68. Corona nyt 31. maj 2020
 69. Udskydelse frister som følge af Corona
 70. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 71. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 72. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 73. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 74. Faste omkostninger - underskud
 75. Kompensationsordninger - nye ændringer
 76. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 77. Corona nyt 10.4.2020
 78. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 79. Corona og hvidvask
 80. Kompensation for faste omkostninger
 81. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 82. Frist for årsrapporter udskydes
 83. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 84. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 85. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 86. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Værktøjer til Hvidvask