Login


         

SøgCorona

Nyhedsinformationer om Coronavirus.

Sidste mulighed for at indberette til slutafregning af kompensation

 Fristen for at indberette til slutafregning af kompensation var den 30. november 2022. Nu får virksomhederne en sidste mulighed for at indberette til slutafregningen. Fristen er den 28. februar 2023.

Læs mere...

Slutafregning omkostninger light 19.8.2020 - 28.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for faste omkostninger for light-ordningerne.

Læs mere...

Slutafregning omkostninger 9. juli 2020 til 28. februar 2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for omkostningskompensation fra 9. juli 2020 til 28. februar 2022.

Læs mere...

Slutafregning lønkompensation 30.8.2020 - 15.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for lønkompensation 30.8.2020-15.2.2022.

Læs mere...

Slutafregning omsætning 1.9.2020 - 28.2.2022

 Nu kan der indberettes slutafregning for de sidste udbetalinger af kompensation for tabt omsætning.

Læs mere...

Corona slutopgørelser

Erhvervsstyrelsen skriver ud, at frist på tværs af alle corona slutopgørelser bliver 30.9.2022.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger december 2021 til februar 2022

Virksomheder med omsætningstab på mindst 30% i perioden kan søge kompensation. Der skal medsendes revisorerklæring igen. Denne kan under visse omstændigheder genbruges.

Læs mere...

Skattekonto grænse nedsættes 1.2.2022

Den 1. februar 2022 nedsættes grænsen for hvor meget der kan indskydes på skattekontoen.

Læs mere...

Corona slutopgørelse 30.6.2022

Frist for slutopgørelse for faste omkostninger nov 2020 til feb 2021 er nu fastsat til 30.6.2022.

Læs mere...

Corona nyt 22.12.2021

 Der er løbende kommet nye restriktioner i slutningen af 2021. Vi får stille og roligt mere info om kompensationsordningerne, der som sædvanligt løbende ændres.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kompensationsordninger genåbnes + nyt om koncernforbunde
 2. Frist revisorerklæring slutafregning lønkompensation er nu 8 uger.
 3. IVS og coronalån
 4. Søg om udsættelse for slutafregning
 5. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation
 6. Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder
 7. Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes
 8. Corona nyt 4.6.2021
 9. Frist kompensation faste omkostninger udskydes
 10. Frist slutafregninger udskydes
 11. A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse
 12. Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol
 13. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 14. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 15. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 16. Faktaark for Corona slutopgørelser
 17. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 18. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 19. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 20. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 21. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 22. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 23. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 24. Moms 1. marts 2021
 25. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 26. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 27. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 28. Corona – yderlige finansiering foreslået
 29. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 30. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 31. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 32. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 33. Corona kompensation omsætningsnedgang
 34. Faste omkostninger erklæring
 35. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 36. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 37. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 38. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 39. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 40. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 41. Lønkompensation nordjylland inden jul
 42. Frister for corona
 43. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 44. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 45. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 46. Kontrol af Corona erklæringer
 47. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 48. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 49. Fængsel for corona-svindel
 50. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 51. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 52. Kompensation selvstændige forlænget
 53. Corona - visse datoer udskudt
 54. Corona nyt 25. september 2020
 55. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 56. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 57. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 58. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 59. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 60. Omkostningskompensation ny vejledning
 61. Omkostningskompensation frist
 62. Lønkompensation – postyr om dage
 63. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 64. Frister coronavirus
 65. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 66. Corona nyt 29. juni 2020
 67. Corona lønkompensation udtræden
 68. Corona nyt 11. juni 2020
 69. Lønkompensation forlænges
 70. Corona nyt 3. juni 2020
 71. Corona nyt 31. maj 2020
 72. Udskydelse frister som følge af Corona
 73. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 74. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 75. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 76. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 77. Faste omkostninger - underskud
 78. Kompensationsordninger - nye ændringer
 79. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 80. Corona nyt 10.4.2020
 81. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 82. Corona og hvidvask
 83. Kompensation for faste omkostninger
 84. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 85. Frist for årsrapporter udskydes
 86. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 87. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 88. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 89. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Værktøjer til Hvidvask