Login


         

Søg

Efterårsferie 2021Corona

Nyhedsinformationer om Coronavirus.

IVS og coronalån

Skattestyrelsen skriver ud om forfald af corona-lån hvis IVS ikke omregistrers.

Læs mere...

Søg om udsættelse for slutafregning

Fristen for indsendelse af slutafregning er i praksis 30. oktober 2021. Nu kan ser søges om yderligere 30 dages frist.

Læs mere...

Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger lønkompensation

For corona kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse nu også via virk.dk i praksis udskudt (dette kunne vi ikke se i fredags den 24.9.2021).

Læs mere...

Udsættelse af frist for indberetning af slutafregninger Corona med 1-2 måneder

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu.

Læs mere...

Ansøsning faste omkostninger: Fristen flyttes

Fristen for ansøge om kompensation for faste omkostninger 1.11.2020 - 28.2.2021 flyttes fra 31.8.2021 til 31.10.2021, altså 2 måneder længere frem.

Corona nyt 4.6.2021

Der er sket diverse ændringer i kompensationspakkerne. Frister er bl.a. flyttet.

Læs mere...

Frist kompensation faste omkostninger udskydes

Vigtigt, når man skal søge kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021:

Husk at ansøgningsfristen er forlænget fra 15. juni 2021 til 31. august 2021.

Link til søgning.

Frist slutafregninger udskydes

Frist for slutafregninger for alle kompensationsordninger med oprindelig frist 30.6.2021, er udskudt til 30.9.2021. 

Læs mere...

A-skattelån mv. og virksomhedsomdannelse

A-skattelån mv. forfalder ved virksomhedsomdannelse.

Læs mere...

Mindre selvstændige kan nu få kompenseret 80 pct. af revisorregningen ved efterkontrol

Forholdet dækker kom kompensationsordningen for tabt omsætning. Erhvervsministeriet skriver i går, torsdag den 15. april 2021:

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Corona kompensation faste omkostninger 1.3 - 30.4.2021
 2. Corona kompensation tabt omsætning 1.3 - 30.4.2021
 3. Slutafregning omsætningskompensation - uddybende artikel
 4. Faktaark for Corona slutopgørelser
 5. Frist for visse faste omkostninger udskudt til 15. juni 2021.
 6. Slutafregning for faste omkostninger er åbnet
 7. Slutafregning for tabt omsætning er åbnet
 8. 800.000 grænsen – mere afklaring - igen
 9. De generelle kompensationsordninger forlænges til 5. april 2021
 10. Forbedring af ordningen til selvstændige (23/30/33 tkr.)
 11. 800.000 grænsen - sammenblanding af år
 12. Moms 1. marts 2021
 13. Nu justeres datoen for grænsen på 23.000 kr.
 14. Forslag om at udskyde tilbagebetalingsfristen for nye A-skattelån.
 15. Coronakompensation til nystiftede virksomheder
 16. Corona – yderlige finansiering foreslået
 17. Tvangslukket, men julehandel tæller med ved kompensationsberegningen
 18. Nye ændringer til kompensationspakker... igen igen igen....
 19. Mere afklaring af 800.000 kr. grænsen
 20. Likviditetetspakke ultimo jan 2021
 21. Corona kompensation omsætningsnedgang
 22. Faste omkostninger erklæring
 23. Kompenstation faste omkostninger 9.12.2020 - 17.1.2021 åbnet
 24. Mulighed for elektronisk generalforsamling i 2021
 25. Lønkompensation 9.12.2020 - 3.1.2021 (17.1.2021)
 26. Kompensation selvstændige 1.9.2020 - 31.1.2021
 27. Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt
 28. SMV virksomheder kan nu få rentefrit lån, svarende til den a-skat og amb der skal betales i januar 2021
 29. Lønkompensation nordjylland inden jul
 30. Frister for corona
 31. Nye hjælpepakker uden restriktioner
 32. Genansøg faste omkostninger 9/3-8/6
 33. Kompensation 3-4 måneder under 30 pct. ændres
 34. Kontrol af Corona erklæringer
 35. Udskydelse slutopgørelser corona til 31.5.2021
 36. 30/6 regnskaber udskydes hvis corona i Nordjylland
 37. Fængsel for corona-svindel
 38. Hjælpepakker forlænges og fornyes
 39. Forrentning og frivillig tilbagebetaling Coronakompensation
 40. Kompensation selvstændige forlænget
 41. Corona - visse datoer udskudt
 42. Corona nyt 25. september 2020
 43. Kvalitetskontrol i en COVID-19 tid
 44. Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid
 45. Omsætningskompensation omkring 29.8.2020
 46. Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020
 47. Lønkompensation omkring 29.8.2020
 48. Omkostningskompensation ny vejledning
 49. Omkostningskompensation frist
 50. Lønkompensation – postyr om dage
 51. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 52. Frister coronavirus
 53. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 54. Corona nyt 29. juni 2020
 55. Corona lønkompensation udtræden
 56. Corona nyt 11. juni 2020
 57. Lønkompensation forlænges
 58. Corona nyt 3. juni 2020
 59. Corona nyt 31. maj 2020
 60. Udskydelse frister som følge af Corona
 61. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 62. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 63. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 64. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 65. Faste omkostninger - underskud
 66. Kompensationsordninger - nye ændringer
 67. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 68. Corona nyt 10.4.2020
 69. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 70. Corona og hvidvask
 71. Kompensation for faste omkostninger
 72. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 73. Frist for årsrapporter udskydes
 74. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 75. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 76. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 77. Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Værktøjer til Hvidvask