Login


         

SøgHvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Kontantforbuddet nedsættes

Hvidvasklovens kontantforbud skærpes fra 1.7.2021.

Læs mere...

Hvidvaskunderretning på dansk

Det er muligt at foretage underretning på dansk.

Læs mere...

Hvidvask indberetning forbedres – ganske lidt

SØIK forbedrer indberetningssystemet til hvidvask. Desværre har dette størst betydning for banker.

Læs mere...

Guide til risikovurdering af hvidvask

 Nu er der hjælp at hente til risikovurdering af hvidvask, gennem en ny guide fra Erhvervsstyrelsen.

Læs mere...

Underretning af hvidvask

Underretning af hvidvask giver i praksis problemer. Vi beskriver nogle af udfordringerne, og forsøger at komme med potentielle løsninger.

Læs mere...

Underretning hvidvask ”har haft”

Artiklen beskriver forskellige – historiske - situationer hvor der nu skal ske underretning af hvidvask.

Læs mere...

Risikovurderinger terrorfinansiering mv.

Der er kommet nationale risikovurderinger for terror. Din risikovurdering i din hvidvask-manual skal afspejle dette.

Læs mere...

Hvidvaskloven ændres igen - igen

Hvidvaskloven skal ændres igen med en række skærpelser, bl.a. administrative bøder.

Læs mere...

Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?

15.100 virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. Mange skal ikke registres som omfattet af Hvidvaskloven i CVR. Men nogle skal, og det bødestraffes, hvis man glemmer eller overser det.

Læs mere...

PEP og internationale organisationer

Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skalhave passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask