Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusHvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?

15.100 virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. Mange skal ikke registres som omfattet af Hvidvaskloven i CVR. Men nogle skal, og det bødestraffes, hvis man glemmer eller overser det.

Læs mere...

PEP og internationale organisationer

Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skalhave passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?

Erhvervsstyrelsen har oplyst at ordningen til whistleblower efter hvidvasklovgivningen skal være særlig. Mange revisionsvirksomheder skal dermed have 2 interne ordninger. Eller skal de?

Læs mere...

Politisk eksponerede personer

Revisionsvirksomheder skal have procedurer for at identificere politisk udsatte personer. Hvad omfatter dét?

Læs mere...

Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten

Efter hvidvaskloven skal revisor indberette en række forhold. Der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vi giver en række eksempler. Og vi vejleder til indberetningerne.

Læs mere...

Ny hvidvasklov vedtaget

Den ny hvidvasklov indfører en række nye pligter for revisor. Dels engangsforhold, og dels løbende forhold for både revisor og for dennes kundeforhold.

Læs mere...

Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017

Der kommer ny hvidvasklov. Her er overblikket over, hvad den indeholder.

Læs mere...

Kontantforbudet i hvidvaskloven nedsat

Hvidvask 100Hvidvaskloven er ændret med virkning fra den 1. juli 2013.

Læs mere...

Revision & hvidvask

Politi.png
Hvidvaskloven (HVL) har nu været gældende i Danmark i nogle år og medfører en række pligter for de omfattede virksomheder og personer, herunder for godkendte revisorer.

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask