Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusHvidvask

Artikler om hvidvasklovgivningen.

Underretning af hvidvask

Underretning af hvidvask giver i praksis problemer. Vi beskriver nogle af udfordringerne, og forsøger at komme med potentielle løsninger.

Læs mere...

Underretning hvidvask ”har haft”

Artiklen beskriver forskellige – historiske - situationer hvor der nu skal ske underretning af hvidvask.

Læs mere...

Risikovurderinger terrorfinansiering mv.

Der er kommet nationale risikovurderinger for terror. Din risikovurdering i din hvidvask-manual skal afspejle dette.

Læs mere...

Hvidvaskloven ændres igen - igen

Hvidvaskloven skal ændres igen med en række skærpelser, bl.a. administrative bøder.

Læs mere...

Hvem skal registreres efter hvidvaskloven?

15.100 virksomheder er omfattet af Hvidvaskloven. Mange skal ikke registres som omfattet af Hvidvaskloven i CVR. Men nogle skal, og det bødestraffes, hvis man glemmer eller overser det.

Læs mere...

PEP og internationale organisationer

Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skalhave passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?

Erhvervsstyrelsen har oplyst at ordningen til whistleblower efter hvidvasklovgivningen skal være særlig. Mange revisionsvirksomheder skal dermed have 2 interne ordninger. Eller skal de?

Læs mere...

Politisk eksponerede personer

Revisionsvirksomheder skal have procedurer for at identificere politisk udsatte personer. Hvad omfatter dét?

Læs mere...

Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten

Efter hvidvaskloven skal revisor indberette en række forhold. Der er væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vi giver en række eksempler. Og vi vejleder til indberetningerne.

Læs mere...

Ny hvidvasklov vedtaget

Den ny hvidvasklov indfører en række nye pligter for revisor. Dels engangsforhold, og dels løbende forhold for både revisor og for dennes kundeforhold.

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask