Login


         

SøgMoms

Kunstnermoms – regler for de kreative

Momsloven har særlige regler for kunstneres salg af egne værker. Reglerne er fordelagtigt, men det er vigtigt, at de håndteres korrekt, særligt i forhold til afgrænsningen mellem salg af kunstværker og kunstneriske ydelser. I artiklen gennemgås reglerne med fokus på de områder, som traditionelt skaber usikkerhed.

Læs mere...

Husker du muligheden for momsrefusion?

Husker du muligheden for momsrefusion?

Læs mere...

Ændrede krav til elregningen

Pr. 1. april 2016 indføres der nye krav til elregninger, som betingelse for godtgørelse af elafgift. Ændringerne sker som led i Engrosmodellen.

Læs mere...

Moms – varesalg til udlandet

Salg af varer til udlandet kan som hovedregel ske uden moms. Men en række forudsætninger skal være på plads, ligesom det er vigtigt at de formelle krav til faktura, indberetning mv. er opfyldt.

Læs mere...

Faglig afdeling leverer moms

Du kan nu få momsydelser hos Faglig Afdeling A/S. Vi indleder samarbejde med Søren Engers. Til din fordel på mange punkter.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask