Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusPersondata

Kryptering af mails - ny specificering

En nylig afgørelse fra Datatilsynet understreger at kryptering af mails skal ske på en bestemt måde.

Læs mere...

PwC får GDPR bøde

PwC i Grækenland er blevet pålagt en bøde på 150.000 €, for at bruge forkert retsgrundlag for behandling af medarbejderes data.

Læs mere...

Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019

I de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil Datatilsynet fokusere på fire overordnede temaer, nemlig databehandlere, daglige overvågning af borgere, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt automatiske afgørelser og profilering.

Læs mere...

Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt

Taxaselskab beholdt kunders telefonnummer i 5 år. Det skal koste dem 1,2 mio. i bøde. Der var gemt oplysninger om 9 mio. taxature.

Læs mere...

Krypterede mails - opfølgning om ansvar

Min tidligere artikel om kryptering af mails, har givet anledning til en række kommentarer. Denne artikel specificerer. Der er ingen ændringer til tidligere udstukket holdning.

Læs mere...

Krypterede mails

Mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger skal krypteres fra 1. januar 2019. Men hvordan / hvilket system er tilstrækkeligt?

Læs mere...

Personnummer og skat mv. i mails

Det indskærpes nu at personnummer og skatteoplysninger i mails, medfører krypteringspligt.

Læs mere...

Facebook firmasider

Et firma der har en side på Facebook, er fælles dataansvarlig med Facebook. Det medfører en række pligter.

Læs mere...

Følsomme oplysninger i mails

Må man sende følsomme oplysninger fra sin e-mail? Og hvad med personnummeret?

Læs mere...

Revisor som databehandler

Er revisor databehandler? Dette spørgsmål har betydning for, om der skal udarbejdes skriftlige databehandleraftaler inden 25.5.2018.

Læs mere...

Flere artikler...

  1. Persondata

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask