Login


         

SøgPersondata

Virksomheder indstillet til bøde ifm. GDPR

To virksomheder er indstillet til bøder på 400.000 og 600.000 kr.

Læs mere...

100.000 kr. bøde for at glemme at slette data

 Møbelvirksomheden ILVA (IDdesign A/S – ejet af Jysk) er pålagt en bøde på 100.000 kr. Men var indstillet til en bøde på 1,5 mio. kr.

Læs mere...

Kryptering af mails - ny specificering

En nylig afgørelse fra Datatilsynet understreger at kryptering af mails skal ske på en bestemt måde.

Læs mere...

PwC får GDPR bøde

PwC i Grækenland er blevet pålagt en bøde på 150.000 €, for at bruge forkert retsgrundlag for behandling af medarbejderes data.

Læs mere...

Datatilsynets kontroller i 2. halvår 2019

I de planlagte tilsyn for andet halvår af 2019 vil Datatilsynet fokusere på fire overordnede temaer, nemlig databehandlere, daglige overvågning af borgere, databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold samt automatiske afgørelser og profilering.

Læs mere...

Taxaselskab skal have bøde for ikke at slette data rettidigt

Taxaselskab beholdt kunders telefonnummer i 5 år. Det skal koste dem 1,2 mio. i bøde. Der var gemt oplysninger om 9 mio. taxature.

Læs mere...

Krypterede mails - opfølgning om ansvar

Min tidligere artikel om kryptering af mails, har givet anledning til en række kommentarer. Denne artikel specificerer. Der er ingen ændringer til tidligere udstukket holdning.

Læs mere...

Krypterede mails

Mails med følsomme eller fortrolige personoplysninger skal krypteres fra 1. januar 2019. Men hvordan / hvilket system er tilstrækkeligt?

Læs mere...

Personnummer og skat mv. i mails

Det indskærpes nu at personnummer og skatteoplysninger i mails, medfører krypteringspligt.

Læs mere...

Facebook firmasider

Et firma der har en side på Facebook, er fælles dataansvarlig med Facebook. Det medfører en række pligter.

Læs mere...

Værktøjer til Hvidvask