Login


         

SøgRefusion af personalesygdom, barsel mv.

 Det har været kutymen for de fleste i årsregnskabet at modregne modtaget refusion i personaleomkostninger. Men er dette korrekt?

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask