Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKapitalandele - kostpris

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder kan i modervirksomheden indregnes til kostpris, indre værdi eller dagsværdi med opskrivning af værdireguleringer over egenkapitalen. jf. efterfølgende oversigtsskema.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask