Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRevision & Review

Revision af forsikringer

Hvad er revisors pligter ved revision af forsikringer? Gør det forskel om der er revision eller udvidet gennemgang?

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Læs mere...

Generalforsamlingsanbefalingen

Hvis revisor tager forbehold, skal revisor i nogle situationer anbefale generalforsamlingen, ikke at godkende regnskabet. Denne regel ændres i 2016.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 4

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler afkræftende konklusion.

Læs mere...

Erklæringer om ulovlige lån, ændres

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet.

Læs mere...

Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

Holdingselskaber skal som udgangspunkt tegne arbejdsskadesikring. Men der findes undtagelser. Dét medfører en risiko at udnytte undtagelserne, man skal være klar over.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 3

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler manglende konklusion.

Læs mere...

Holdingselskaber – flere kan fravælge revision

Den ændrede årsregnskabslov medfører ændringer ved opgørelsen, af om holdingselskaber kan fravælge revision og vælge udvidet gennemgang.

Læs mere...

Ejerregister og revisionspåtegningen

Skal der supplerende oplysning om ledelsesansvar hvis indberetning til ejerregister er forkert eller mangler?

Læs mere...

Revision af andelsboligforeninger

På fagligafdeling.dk finder du en gratis artikel om forhold der skal tages i betragtning, når revisor reviderer andelsboligforeninger.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 2. Revisionskonklusion, omsætning
 3. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 4. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 5. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 6. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 7. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 8. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 9. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 10. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 11. Typiske fejl i revisors erklæringer
 12. Udvidet gennemgang og nytår
 13. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 14. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 15. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 16. Revision af indtægter, dokumentation
 17. Tinglysningen er gratis
 18. Revision af omsætning II - besvigelser
 19. Revision af omsætning
 20. Udvidet gennemgang i høring
 21. Udvidet gennemgang Q&A
 22. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 23. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 24. Revisors rolle ved aktionærlån
 25. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 26. XBRL og revisors påtegning
 27. Revisionspligten status 2012
 28. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 29. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 30. Revisionspåtegning ISA
 31. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 32. Forbehold - huskeliste
 33. Ny revisionspåtegning - diagram
 34. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 35. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 36. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 37. Revisors bibliotek
 38. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 39. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 40. Nye revisionspåtegninger
 41. Besvigelser og god revisionsskik
 42. Ulovlige lån - igen
 43. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 44. Revisionsprotokoller
 45. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 46. Erfaringer med revisionspligten
 47. Revisorer kokser i reglerne
 48. Revisionspåtegning med forbehold
 49. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 50. Fravalg af revision i praksis
 51. Revisionspligten lempet
 52. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 53. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 54. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 55. Aftale om at lempe revisionspligten
 56. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 57. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 58. Væsentlighed er en væsentlig ting
 59. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 60. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 61. Ledelsesberetning
 62. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.