Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevision & Review

Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen

 Den ny bekendtgørelse er udsendt i høring den 27.10.2017. Det er hovedsageligt udvidet gennemgang, der ændres.

Læs mere...

Revisorvirksomhedens pligtige registre

Alle godkendte revisionsvirksomheder, skal nu føre registre. Men hvilke, og hvad skal de indeholde?

Læs mere...

Revision af forsikringer

Hvad er revisors pligter ved revision af forsikringer? Gør det forskel om der er revision eller udvidet gennemgang?

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Læs mere...

Generalforsamlingsanbefalingen

Hvis revisor tager forbehold, skal revisor i nogle situationer anbefale generalforsamlingen, ikke at godkende regnskabet. Denne regel ændres i 2016.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 4

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler afkræftende konklusion.

Læs mere...

Erklæringer om ulovlige lån, ændres

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet.

Læs mere...

Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

Holdingselskaber skal som udgangspunkt tegne arbejdsskadesikring. Men der findes undtagelser. Dét medfører en risiko at udnytte undtagelserne, man skal være klar over.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 3

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler manglende konklusion.

Læs mere...

Holdingselskaber – flere kan fravælge revision

Den ændrede årsregnskabslov medfører ændringer ved opgørelsen, af om holdingselskaber kan fravælge revision og vælge udvidet gennemgang.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Ejerregister og revisionspåtegningen
 2. Revision af andelsboligforeninger
 3. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 4. Revisionskonklusion, omsætning
 5. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 6. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 7. Henvendelse til fratrædende revisor - også for personlige virksomheder
 8. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 9. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 10. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 11. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 12. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 13. Typiske fejl i revisors erklæringer
 14. Udvidet gennemgang og nytår
 15. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 16. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 17. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 18. Revision af indtægter, dokumentation
 19. Tinglysningen er gratis
 20. Revision af omsætning II - besvigelser
 21. Revision af omsætning
 22. Udvidet gennemgang i høring
 23. Udvidet gennemgang Q&A
 24. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 25. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 26. Revisors rolle ved aktionærlån
 27. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 28. XBRL og revisors påtegning
 29. Revisionspligten status 2012
 30. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 31. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 32. Revisionspåtegning ISA
 33. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 34. Forbehold - huskeliste
 35. Ny revisionspåtegning - diagram
 36. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 37. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 38. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 39. Revisors bibliotek
 40. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 41. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 42. Nye revisionspåtegninger
 43. Besvigelser og god revisionsskik
 44. Ulovlige lån - igen
 45. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 46. Revisionsprotokoller
 47. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 48. Erfaringer med revisionspligten
 49. Revisorer kokser i reglerne
 50. Revisionspåtegning med forbehold
 51. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 52. Fravalg af revision i praksis
 53. Revisionspligten lempet
 54. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 55. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 56. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 57. Aftale om at lempe revisionspligten
 58. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 59. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 60. Væsentlighed er en væsentlig ting
 61. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 62. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 63. Ledelsesberetning
 64. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask