Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevision & Review

Henvendelse til fratrædende revisor

hilse 100Ny revisor skal rette henvendelse​ til tidligere revisor. Revisor er hævet fra tavshedspligten. Dette gælder også for perspnlige ejede virksomheder.

Læs mere...

Forbehold for manglende oplysninger

Artiklen debatterer det ofte forekommende forhold, at revisor i sin erklæring må tage forbehold for at der mangler oplysninger i regnskabet. Der følger detaljekrav med.

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen

 Den ny bekendtgørelse er udsendt i høring den 27.10.2017. Det er hovedsageligt udvidet gennemgang, der ændres.

Læs mere...

Revisorvirksomhedens pligtige registre

Alle godkendte revisionsvirksomheder, skal nu føre registre. Men hvilke, og hvad skal de indeholde?

Læs mere...

Revision af forsikringer

Hvad er revisors pligter ved revision af forsikringer? Gør det forskel om der er revision eller udvidet gennemgang?

Læs mere...

Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Læs mere...

Generalforsamlingsanbefalingen

Hvis revisor tager forbehold, skal revisor i nogle situationer anbefale generalforsamlingen, ikke at godkende regnskabet. Denne regel ændres i 2016.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 4

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler afkræftende konklusion.

Læs mere...

Erklæringer om ulovlige lån, ændres

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis i sager om ulovlige kapitalejerlån, hvor revisor udtaler/erklærer, at skyldneren pt. ikke har midler til at tilbagebetale lånet.

Læs mere...

Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

Holdingselskaber skal som udgangspunkt tegne arbejdsskadesikring. Men der findes undtagelser. Dét medfører en risiko at udnytte undtagelserne, man skal være klar over.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 2. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 3. Ejerregister og revisionspåtegningen
 4. Revision af andelsboligforeninger
 5. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 6. Revisionskonklusion, omsætning
 7. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 8. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag
 9. Udvidet gennemgang og nærtstående parter
 10. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 11. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 12. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 13. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 14. Typiske fejl i revisors erklæringer
 15. Udvidet gennemgang og nytår
 16. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 17. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 18. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 19. Revision af indtægter, dokumentation
 20. Tinglysningen er gratis
 21. Revision af omsætning II - besvigelser
 22. Revision af omsætning
 23. Udvidet gennemgang i høring
 24. Udvidet gennemgang Q&A
 25. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 26. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 27. Revisors rolle ved aktionærlån
 28. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 29. XBRL og revisors påtegning
 30. Revisionspligten status 2012
 31. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 32. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 33. Revisionspåtegning ISA
 34. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 35. Forbehold - huskeliste
 36. Ny revisionspåtegning - diagram
 37. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 38. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 39. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 40. Revisors bibliotek
 41. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 42. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 43. Nye revisionspåtegninger
 44. Besvigelser og god revisionsskik
 45. Ulovlige lån - igen
 46. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 47. Revisionsprotokoller
 48. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 49. Erfaringer med revisionspligten
 50. Revisorer kokser i reglerne
 51. Revisionspåtegning med forbehold
 52. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 53. Fravalg af revision i praksis
 54. Revisionspligten lempet
 55. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 56. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 57. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 58. Aftale om at lempe revisionspligten
 59. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 60. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 61. Væsentlighed er en væsentlig ting
 62. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 63. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 64. Ledelsesberetning
 65. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask