Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning


Hvis et selskab træffer beslutning om fravalg af revision, kræver revisorlovene og revisionsstandarden om revisionsprotokoller (RS 265), at revisor udarbejder et fratrædelsesprotokollat. Nedenstående fremgår et eksempel på et sådant fratrædelsesprotokollat.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask