Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.

Revisor skal påse at ledelsen overholder bestemte formalia. Og altid afgive særlig erklæring hvis formalia ikke er overholdt. Se eksempel i artiklen.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask