Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusBesvigelser og god revisionsskik

Poul Duus normal baggrund 200Overholdelse af god revisionsskik kræver, at når revisor afgiver en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, så er det ensbetydende med, at revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask