Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevision & Review

Konklusionen i revisionspåtegningen 3

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler manglende konklusion.

Læs mere...

Holdingselskaber – flere kan fravælge revision

Den ændrede årsregnskabslov medfører ændringer ved opgørelsen, af om holdingselskaber kan fravælge revision og vælge udvidet gennemgang.

Læs mere...

Ejerregister og revisionspåtegningen

Skal der supplerende oplysning om ledelsesansvar hvis indberetning til ejerregister er forkert eller mangler?

Læs mere...

Revision af andelsboligforeninger

På fagligafdeling.dk finder du en gratis artikel om forhold der skal tages i betragtning, når revisor reviderer andelsboligforeninger.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 2

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler konklusion med forbehold hvor der er manglende revisionsbevis.

Læs mere...

Revisionskonklusion, omsætning

Eksempel på delkonklusion for revisionsområdet omsætning.

Vi har i tidligere Revisornyt beskrevet, at revisor i revisionsplanlægningen skal have fokus på, at der for omsætningen er en forhåndsformodning om, at der er betydelig risiko forbundet med omsætningen - i relation til besvigelser for revisionsmålene forekomst / tilstedeværelse og fuldstændighed.

Læs mere...

Revision af omsætning, fokus på risikovurdering

 Fokus på risikovurdering i forhold til besvigelser og dokumentation heraf.

Som vi tidligere har beskrevet i Revisornyt, skal revisor ved revision af omsætningen kunne dokumentere, hvorfor omsætningen ikke opfylder forhåndsantagelsen i ISA 240 om, at der er betydelig risiko forbundet med omsætningen - i relation til besvigelser for revisionsmålene forekomst / tilstedeværelse og fuldstændighed.

Læs mere...

Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag

 Når revisor udfører udvidet gennemgang, skal revisor indhente tinglysning på balancedagen såfremt det er relevant. Men hvad hvis det ikke er sket?

Læs mere...

Udvidet gennemgang og nærtstående parter

UG 100Man skal ved udvidet gennemgang foretage en vurdering af nærtstående parter. Vi giver et eksempel på hvordan.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 1

bjarneaalbaek100Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler konklusion med forbehold.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 2. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 3. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 4. Typiske fejl i revisors erklæringer
 5. Udvidet gennemgang og nytår
 6. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 7. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 8. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 9. Revision af indtægter, dokumentation
 10. Tinglysningen er gratis
 11. Revision af omsætning II - besvigelser
 12. Revision af omsætning
 13. Udvidet gennemgang i høring
 14. Udvidet gennemgang Q&A
 15. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 16. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 17. Revisors rolle ved aktionærlån
 18. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 19. XBRL og revisors påtegning
 20. Revisionspligten status 2012
 21. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 22. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 23. Revisionspåtegning ISA
 24. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 25. Forbehold - huskeliste
 26. Ny revisionspåtegning - diagram
 27. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 28. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 29. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 30. Revisors bibliotek
 31. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 32. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 33. Nye revisionspåtegninger
 34. Besvigelser og god revisionsskik
 35. Ulovlige lån - igen
 36. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 37. Revisionsprotokoller
 38. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 39. Erfaringer med revisionspligten
 40. Revisorer kokser i reglerne
 41. Revisionspåtegning med forbehold
 42. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 43. Fravalg af revision i praksis
 44. Revisionspligten lempet
 45. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 46. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 47. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 48. Aftale om at lempe revisionspligten
 49. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 50. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 51. Væsentlighed er en væsentlig ting
 52. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 53. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 54. Ledelsesberetning
 55. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask