Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevision & Review

Arbejdsskadesikring i holdingselskaber

Holdingselskaber skal som udgangspunkt tegne arbejdsskadesikring. Men der findes undtagelser. Dét medfører en risiko at udnytte undtagelserne, man skal være klar over.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 3

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler manglende konklusion.

Læs mere...

Holdingselskaber – flere kan fravælge revision

Den ændrede årsregnskabslov medfører ændringer ved opgørelsen, af om holdingselskaber kan fravælge revision og vælge udvidet gennemgang.

Læs mere...

Ejerregister og revisionspåtegningen

Skal der supplerende oplysning om ledelsesansvar hvis indberetning til ejerregister er forkert eller mangler?

Læs mere...

Revision af andelsboligforeninger

På fagligafdeling.dk finder du en gratis artikel om forhold der skal tages i betragtning, når revisor reviderer andelsboligforeninger.

Læs mere...

Konklusionen i revisionspåtegningen 2

Det er afgørende, at konklusionen i revisors påtegning bliver korrekt. Denne artikel behandler konklusion med forbehold hvor der er manglende revisionsbevis.

Læs mere...

Revisionskonklusion, omsætning

Eksempel på delkonklusion for revisionsområdet omsætning.

Vi har i tidligere Revisornyt beskrevet, at revisor i revisionsplanlægningen skal have fokus på, at der for omsætningen er en forhåndsformodning om, at der er betydelig risiko forbundet med omsætningen - i relation til besvigelser for revisionsmålene forekomst / tilstedeværelse og fuldstændighed.

Læs mere...

Revision af omsætning, fokus på risikovurdering

 Fokus på risikovurdering i forhold til besvigelser og dokumentation heraf.

Som vi tidligere har beskrevet i Revisornyt, skal revisor ved revision af omsætningen kunne dokumentere, hvorfor omsætningen ikke opfylder forhåndsantagelsen i ISA 240 om, at der er betydelig risiko forbundet med omsætningen - i relation til besvigelser for revisionsmålene forekomst / tilstedeværelse og fuldstændighed.

Læs mere...

Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag

 Når revisor udfører udvidet gennemgang, skal revisor indhente tinglysning på balancedagen såfremt det er relevant. Men hvad hvis det ikke er sket?

Læs mere...

Udvidet gennemgang og nærtstående parter

UG 100Man skal ved udvidet gennemgang foretage en vurdering af nærtstående parter. Vi giver et eksempel på hvordan.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Konklusionen i revisionspåtegningen 1
 2. Skift af revisor i utide - ofte supplerende oplysning
 3. Ny virksomhed kan hjælpe med revisionen
 4. Revision af nøgleoplysningerne i andelsboligforeningers regnskab
 5. Typiske fejl i revisors erklæringer
 6. Udvidet gennemgang og nytår
 7. Hvem skal underskrive ledelsens regnskabserklæring?
 8. Ulovlige lån opfattes vidt forskelligt hos Skat og i Revisornævnet
 9. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia
 10. Revision af indtægter, dokumentation
 11. Tinglysningen er gratis
 12. Revision af omsætning II - besvigelser
 13. Revision af omsætning
 14. Udvidet gennemgang i høring
 15. Udvidet gennemgang Q&A
 16. Udvidet gennemgang gælder fra nytår - uanset bekendtgørelse
 17. Supplerende oplysninger ved overtrædelse af årsregnskabsloven
 18. Revisors rolle ved aktionærlån
 19. Snart slut med ISA-revision i små selskaber
 20. XBRL og revisors påtegning
 21. Revisionspligten status 2012
 22. Flere værktøjer til dig - hent erklæringer på fagligafdeling.dk
 23. Revisionsstandarder ændret 1.7.2012
 24. Revisionspåtegning ISA
 25. Revisors kontrol af ledelsens pligter
 26. Forbehold - huskeliste
 27. Ny revisionspåtegning - diagram
 28. Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik
 29. Supplerende oplysninger i de nye erklæringer
 30. Revisionsstandarder opdateres til ISA
 31. Revisors bibliotek
 32. Ikke-godkendte revisorers underskrifter
 33. Nye revisionspåtegninger med forbehold
 34. Nye revisionspåtegninger
 35. Besvigelser og god revisionsskik
 36. Ulovlige lån - igen
 37. Kontrol af ledelsens overholdelse af formalia i selskaber.
 38. Revisionsprotokoller
 39. Revisionspåtegninger på regnskabsudkast og på foreløbige regnskaber
 40. Erfaringer med revisionspligten
 41. Revisorer kokser i reglerne
 42. Revisionspåtegning med forbehold
 43. Fravalg af revision - protokollat og ledelsespåtegning
 44. Fravalg af revision i praksis
 45. Revisionspligten lempet
 46. Revisor påtalt efter ny revisorlov
 47. Afskaffes revisionspligtens alternativ?
 48. Væsentlig ændring i revisors rapportering
 49. Aftale om at lempe revisionspligten
 50. Ledelsesberetningen skal gengives i note
 51. Oversigt over erklæringer og ledelsesberetninger
 52. Væsentlighed er en væsentlig ting
 53. Kan dækningsgrader give revisionsbevis?
 54. Værdiansættelse af investeringsejendomme 31/12
 55. Ledelsesberetning
 56. 2 revsiorer får bøde: Krydsrevision koster 100.000 kr.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask