Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevision & Review

Revisionsstandarder ændret 1.7.2012

bjarne aalbk05 clean 800 no shadddowTuren er kommet til revisionsstandarderne om review, andre erklæringer, budget, assistance og aftalte arbejdshandlinger, som nu er opdateret til 'internationale standarder'.

Læs mere...

Revisionspåtegning ISA

bjarne aalbk05 clean 800 no shadddowRevisionspåtegningen skal udformes på en anden måde i 2012, og vi ser desværre igen at man kommer til at overse krav til formalia. Krav som ikke må overses. Artiklen forklarer hele påtegningen.

Læs mere...

Revisors kontrol af ledelsens pligter


bjarne aalbk05 clean 800 no shadddowRevisor kontrollerer normalt altid at ledelsen overholder sine forpligtelser om formalia. Men hvornår man kan slippe for kontrollen?

Læs mere...

Forbehold - huskeliste

 

PoulDuus200

 De interne kontroller viser alt for mange fejl, når revisor tager forbehold. Vi giver et bud på en huskeliste, som holder dig ude af Revisornævnet.

Læs mere...

Ny revisionspåtegning - diagram

bjarne aalbk05_clean_800_no_shadddowRigtig mange revisorer kommer naturligt i tvivl om udformning og sammensætningen i de nye revisionspåtegninger. Vi har derfor udviklet et diagram til dig til hjælp og service.

Læs mere...

Fondsuddelinger - overtrædelse god revisorskik

erhvervsstyresen

Erhvervsstyrlsen har undersøgt en revisors revision af en fond, som uddelte 64 mio. kr. mere end man havde i frie reserver. Styrelsens brev er udsendt som nyhedsbrev, og kritiserer revisor.

Læs mere...

Supplerende oplysninger i de nye erklæringer

bjarne aalbk05_clean_800_no_shadddowNår du afgiver erklæring på regnskaber der starter 15.12.2010 eller senere, skal det ske efter ISA'erne. Nu er eksempler på supplerende oplysninger offentliggjort. Det giver anledning til lidt forvirring, og der er risiko for at træde i spinaten med de første erklæringer.

Læs mere...

Revisionsstandarder opdateres til ISA

FSR logoFSR - Danske Revisorer har opdateret en række revisionsstandarder til ISA'er. Med virkning for 1. juli 2012 skal visse erklæringer omformuleres.

Læs mere...

Revisors bibliotek

Poul Duus normal baggrund 200Regnskabsloven og især selskabslovene er inden for de sidste par år ændret flere gange. Dette kan betyde, at vi som revisorer ofte kommer i tvivl om, hvordan nogle af de nye og/eller ændrede regler og begreber skal fortolkes og benyttes i praksis.

Jeg har derfor nedenstående oplistet nogle af de bøger og publikationer,

Læs mere...

Ikke-godkendte revisorers underskrifter

bjarne aalbk05_clean_800_no_shadddowVores abonnenter spørger fra tid til anden om underskrifter fra ikke-godkendte revisorer. Hvem må underskrive hvad og hvilke krav gælder for erklæringen? Vi giver et overblik.

Læs mere...

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask