Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRevisionskontoret

PEP og internationale organisationer

 Alle virksomheder som er omfattet af Hvidvaskloven, skal have passende procedurer til at afgøre om kunderne er Politisk Eksponerede Personer (PEP). Herunder om de er ledelsesmedlem i en international organisation.

Læs mere...

Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar

Husk at tjekke din virksomheds registrering senest 15. januar for revisionsvirksomheder som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed. Hvis man glemmer datoen, og registreringen er forkert, risikerer man at blive udtaget til kvalitetskontrol.

Læs mere...

Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018

Den 1.1.2018 er der ændringer til udførelsen af udvidet gennemgang. Den 30.6.2018 ændres erklæringen.

Læs mere...

Moms- og skattetjekket - er det smart?

 Fra 1.1.2018 igangsættes et frivilligt prøveprojekt som SKAT og FSR har aftalt indbyrdes, og kalder ”Moms- og skattetjek”. Vi giver overblikket.

Læs mere...

Registrering af ejere

 Virksomheder skal både registrere direkte og indirekte ejere.

Læs mere...

Noter om sambeskatning

Sambeskatning udløser oftest 2 noter. Noter som meget ofte bliver overset eller lavet forkert. Artiklen omhandler kun klasse B.

Læs mere...

Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed

Vi giver et overblik over regler for revisionsvirksomheder som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Læs mere...

Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide

Hvad er status for kapitalejerlån? Hvilke er lovlige eller ulovlige? Hvad er den selskabsretlige mv. behandling?

Læs mere...

Pligtige whistleblower ordninger

Revisionsvirksomheder skal lave både eksterne og interne whistleblower ordninger.

Læs mere...