Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionskontoret

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Erhvervsstyrelsen har sendt 2 lovpakker i høring, som vil medføre styrket kontrol, mere straf, højere gebyrer for revisorer. Også mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden

Som følge af en del kurser om ferieloven, vil jeg gerne præcisere forskellige detaljer om bl.a. overgangsperioden. Læs mere her.

Læs mere...

Regler for efteruddannelse for revisorer ændres

1.9.2019 træder en ny Bekendtgørelse om efteruddannelse for godkendte revisorer i kraft. Der kommer mere frihed under ansvar. Vi er midt i en efteruddannelsesperiode. Hvad med overgangsreglerne? Vi giver et overblik.

Læs mere...

Pensionister og feriepenge

Artiklen debatterer hvad der skal ske hvis ansatte går på pension i forbindelse med ferielovens overgangsperiode. Og hvad hvis man har en arbejdende pensionist ansat?

Læs mere...

Erhvervsstyrelsens kontroller 2018

Erhvervsstyrelsen har 16.4.2019 udgivet en årsberetning for sine kontroller med bl.a. hvidvask, revisorer og selskaber i 2018. Og der er er mange interessante fund.

Generelt

Stort ros til Erhvervsstyrelsen for at udgive en rapport som er kortfattet og bringer de vigtigste resultater. Og oveni købet i god tid. Lad og håbe at Erhvervsstyrelsen også har ressourcer til og hensigter om dette i fremtiden.

Kapitalejerlån

Årsberetningen fra Erhvervsstyrelsen afslører at der i 2018 har været 1.311 sager om ulovlige kapitalejerlån.

Jeg bemærker, at for det første medfører mange kontante tilbagebetalinger dobbeltbeskatning (hvis det er skattepligtigt). Man skal i stedet arbejde med udlodning/uddeling af fordringen. Vi har udviklet dels en skriftlig guide til kapitalejerlån, dels et beregningsark til formålet. Hvis du har adgang til vores værktøjer, kan det downloades på www.fagligafdeling.dk under Værktøjer og Revisionsvirksomheden. Hvis du ikke har, men gerne vil have adgang til værktøjerne, kan du kontakte mig på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 70107012.

For det andet; Hvis reel ejer af et selskab har fået pengene, og de kommer fra en lovovertrædelse der kan straffes efter selskabslovens §367 (hvilket de fleste lån kan); Så er de da omfattet af hvidvaskloven, og skal medføre underretning til SØIK fra revisor. Og fra bogholder. Og der kan være flere relevante parter. Dét står i skarp kontrast til de 32 (toogtredive) underretninger der har været i 2018 fra revisorer. Det KAN selvfølgelig være fordi de 1.311 nævnte virksomheder ikke anvender en revisor eller bogholder. Men jeg tvivler...

I øvrigt har 200 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om ulovlige kapitalejerlån. 35 virksomheder er politianmeldt.

Bogføringsloven

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 102 sager om overtrædelse af bogføringsloven. Dette kommer af, at revisor har anført i sin påtegning, af bogføringsloven er overtrådt.

11 er politianmeldt. 46 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår, i sager om overtrædelse af bogføringsloven.

Kvalitetskontrol

Der er gennemført 84 kontroller af godkendte revisionsvirksomheder i 2018. I 56 af dem, er kontrollen afsluttet. 17 (altså ca. 30%) er udtaget til opfølgende kontrol.

Der er afsluttet 48 undersøgelsessager i 2018, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet anledning til at undersøge revisor nærmere. Disse kan tage deres udgangspunkt flere steder, men det antages af de fleste kommer fra kvalitetskontrollen. 24 (altså 50% af undersøgelsessagerne) har medført indbringelse for Revisornævnet.

Revisor-forbehold

Erhvervsstyrelsen har undersøgt 1.100 tilfælde hvor revisor har taget forbehold i sin revisorerklæring. Undersøgelsen er mod selskabet. Det er meget glædeligt, at Erhvervsstyrelsen nu reagerer, når revisor hejser advarselsflag i sin erklæring. Undersøgelserne har medført 335 rejste sager. 65 selskaber har fået frataget muligheden for at fravælge revision i de to kommende regnskabsår.

Hvidvask

Der er gennemført 125 kontroller for hvidvask i 2018. 6 har været hos godkendt revisionsvirksomhed. 102 har været hos ikke-godkendt revisionsvirksomhed / bogholder / skatterådgiver / mv. Det har udløst 60 (altså ca. 50%) politianmeldelser, samt 365 påbud/påtaler, 7 underretninger om hvidvask og 2 underretninger til SKAT.

Den høje andel af kontrollerede virksomheder som ender med en politianmeldelse, gør at dette er et område hvor man formentligt gerne vil rette særlig høj opmærksomhed i fremtiden.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Ulovlige lån og hvidvask

Hvidvask omfatter midler fra en strafbar lovovertrædelse. Men hvor lang er rækkevidden?

Læs mere...

Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018

Den 30.6.2018 er der ændringer til erklæringen om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?

Der er tvivl hos nogle om, hvorvidt revisor skal opbevare generalforsamlingsreferatet. Vi giver et overblik.

Læs mere...

Må komplementar låne ud til K/S?


Det er normalt at et komplementarselskab udlåner sin selskabskapital til dét K/S, som man er komplementar for. Men er det lovligt?

Læs mere...

Intern kontrol

Alle revisionsfirmaer skal have intern kontrol. Også selvom de ikke er godkendte, om end at kravene er meget forskellige.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 2. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 3. Indberetning af efteruddannelse
 4. Efteruddannelse, overførsel af timer
 5. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 6. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 7. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 8. Registrering af ejere
 9. Noter om sambeskatning
 10. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 11. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 12. Pligtige whistleblower ordninger
 13. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 14. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 15. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 16. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 17. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 18. Husk registrering inden 15. januar
 19. Ny revisorlov i høring
 20. Ejerregisteret rykker og bøder
 21. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 22. Kapitalejerlån - løsningen
 23. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 24. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 25. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 26. Revisors bibliotek
 27. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 28. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 29. Kvalifikationseksamen 2013
 30. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 31. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 32. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 33. Kontrol af efteruddannelse
 34. Aktuelle kurser
 35. Indberet efteruddannelse
 36. Etik & Uafhængighed
 37. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 38. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask