Login


         

SøgRevisionskontoret

Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler

En fejl i ERST systemer gver problemer for indtastning af kompetenceevaluering.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)

Der opkræves ekstra gebyr på 1.540 kr. per revisor i 2020. Dog ikke for holdingselskaber. Men der er en tidsfrist.

Læs mere...

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Der er 12.5.2020 vedtaget styrket kontrol med-, mere straf til - og højere gebyrer for revisorer. Og mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Fremrykket skattekreditordning

Man kan nu som følge af Covid-19 søge om udbetaling for skattekredit ordningen 1. juni imod normalt i november. Der skal indsendes revisorerklæringen og fristen er d. 15. maj 2020. 

Læs mere...

Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå

Formentlig på grund af COVID-19, er revisionsvirksomheder endnu ikke udtaget til kvalitetskontrol 2020. Vi holder et online kursus i april 2020, som giver dig grundlag til at bestå en kvalitetskontrol i 2020.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Revisoruddannelsen skal ændres
 2. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 3. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 4. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 5. Pensionister og feriepenge
 6. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 7. Ulovlige lån og hvidvask
 8. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 9. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 10. Må komplementar låne ud til K/S?
 11. Intern kontrol
 12. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 13. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 14. Indberetning af efteruddannelse
 15. Efteruddannelse, overførsel af timer
 16. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 17. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 18. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 19. Registrering af ejere
 20. Noter om sambeskatning
 21. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 22. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 23. Pligtige whistleblower ordninger
 24. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 25. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 26. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 27. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 28. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 29. Husk registrering inden 15. januar
 30. Ny revisorlov i høring
 31. Ejerregisteret rykker og bøder
 32. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 33. Kapitalejerlån - løsningen
 34. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 35. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 36. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 37. Revisors bibliotek
 38. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 39. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 40. Kvalifikationseksamen 2013
 41. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 42. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 43. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 44. Kontrol af efteruddannelse
 45. Aktuelle kurser
 46. Indberet efteruddannelse
 47. Etik & Uafhængighed
 48. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 49. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask