Login


         

Søg

Efterårsferie 2021Revisionskontoret

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Alle godkendte revisorer skal årligt afregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen. Vi dykker ned i gebyrets indhold samt betaling fra forskellige virksomhedstyper.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen kontroller 2020

Erhvervsstyrelsen har sendt en årsrapport på gaden, om sine kontroller i 2020. Vi bringer de væsentligste nyheder.

Læs mere...

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler

En fejl i ERST systemer gver problemer for indtastning af kompetenceevaluering.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 2. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 3. Fremrykket skattekreditordning
 4. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 5. Revisoruddannelsen skal ændres
 6. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 7. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 8. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 9. Pensionister og feriepenge
 10. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 11. Ulovlige lån og hvidvask
 12. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 13. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 14. Må komplementar låne ud til K/S?
 15. Intern kontrol
 16. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 17. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 18. Indberetning af efteruddannelse
 19. Efteruddannelse, overførsel af timer
 20. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 21. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 22. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 23. Registrering af ejere
 24. Noter om sambeskatning
 25. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 26. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 27. Pligtige whistleblower ordninger
 28. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 29. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 30. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 31. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 32. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 33. Husk registrering inden 15. januar
 34. Ny revisorlov i høring
 35. Ejerregisteret rykker og bøder
 36. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 37. Kapitalejerlån - løsningen
 38. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 39. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 40. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 41. Revisors bibliotek
 42. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 43. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 44. Kvalifikationseksamen 2013
 45. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 46. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 47. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 48. Kontrol af efteruddannelse
 49. Aktuelle kurser
 50. Indberet efteruddannelse
 51. Etik & Uafhængighed
 52. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 53. Legitimation af kunder

Værktøjer til Hvidvask