Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionskontoret

Corona nyt 31. maj 2020

Lønkompensation åben, frister for moms/skat og referenceperiode for omsætning, når underskud tidligere.

Læs mere...

Udskydelse frister som følge af Corona

Fristen for årsrapporter og selvangivelse er udskudt.

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)

Der opkræves ekstra gebyr på 1.540 kr. per revisor i 2020. Dog ikke for holdingselskaber. Men der er en tidsfrist.

Læs mere...

Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering

 

Det fremgår af bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger, at revisor skal udtale sig om ledelsesansvar samt overtrædelse af bogføringsloven. Men hvor langt rækker dét?

Læs mere...

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Der er 12.5.2020 vedtaget styrket kontrol med-, mere straf til - og højere gebyrer for revisorer. Og mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning

Som følge af ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger, er der sket ændringer i revisorerklæringen samt vejledningen til revisors arbejde.

Læs mere...

Faste omkostninger - ny bekendtgørelse

Der er sket en del ændringer i kompensationsordningen for faste omkostninger. Der er udstedt ny bekendtgørelse, og kommet nye klarheder.

Læs mere...

Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar

Der er 6.5.2020 ændringer til revisors erklæring om kompensation for faste omkostninger, i relation til ledelsesansvar og overtrædelse af bogføringsloven.

Læs mere...

Fremrykket skattekreditordning

Man kan nu som følge af Covid-19 søge om udbetaling for skattekredit ordningen 1. juni imod normalt i november. Der skal indsendes revisorerklæringen og fristen er d. 15. maj 2020. 

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Faste omkostninger - underskud
 2. Kompensationsordninger - nye ændringer
 3. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 4. Corona nyt 10.4.2020
 5. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 6. Kompensation for faste omkostninger
 7. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 8. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 9. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 10. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 11. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 12. Revisoruddannelsen skal ændres
 13. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 14. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 15. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 16. Pensionister og feriepenge
 17. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 18. Ulovlige lån og hvidvask
 19. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 20. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 21. Må komplementar låne ud til K/S?
 22. Intern kontrol
 23. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 24. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 25. Indberetning af efteruddannelse
 26. Efteruddannelse, overførsel af timer
 27. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 28. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 29. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 30. Registrering af ejere
 31. Noter om sambeskatning
 32. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 33. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 34. Pligtige whistleblower ordninger
 35. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 36. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 37. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 38. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 39. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 40. Husk registrering inden 15. januar
 41. Ny revisorlov i høring
 42. Ejerregisteret rykker og bøder
 43. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 44. Kapitalejerlån - løsningen
 45. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 46. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 47. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 48. Revisors bibliotek
 49. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 50. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 51. Kvalifikationseksamen 2013
 52. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 53. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 54. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 55. Kontrol af efteruddannelse
 56. Aktuelle kurser
 57. Indberet efteruddannelse
 58. Etik & Uafhængighed
 59. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 60. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask