Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionskontoret

Lønkompensation – postyr om dage

Opgørelsesmetoden for antal dage i lønkompensationsordningen medfører at mange skal tilbagebetale en andel.

Læs mere...

Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning

Ansøgning omsætning åbnet for 5. måned + ny ordning.

Læs mere...

Frister coronavirus

Vi giver et overblik over de mange frister for bl.a. hjælpepakker og regnskaber om coronavirus.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Erklæring om faste omkostninger - indsendelse

Det er blevet anderledes at indsende erklæringen. Den automatiserede erklæring er nemmere – og fejlbehæftet.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Corona nyt 29. juni 2020

Indre værdi og underskud ved særlige omstændigheder.

Læs mere...

Corona lønkompensation udtræden

Kan man eller kan man ikke udtræde af lønkompensationsordningen?

Læs mere...

Corona nyt 11. juni 2020

Rentefrit lån, whistleblower og underskud.

Læs mere...

Lønkompensation forlænges

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om forlængelse af lønkompensationsordningen til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Corona nyt 3. juni 2020
 2. Corona nyt 31. maj 2020
 3. Udskydelse frister som følge af Corona
 4. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 5. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 6. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 7. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 8. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 9. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 10. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 11. Fremrykket skattekreditordning
 12. Faste omkostninger - underskud
 13. Kompensationsordninger - nye ændringer
 14. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 15. Corona nyt 10.4.2020
 16. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 17. Kompensation for faste omkostninger
 18. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 19. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 20. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 21. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 22. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 23. Revisoruddannelsen skal ændres
 24. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 25. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 26. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 27. Pensionister og feriepenge
 28. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 29. Ulovlige lån og hvidvask
 30. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 31. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 32. Må komplementar låne ud til K/S?
 33. Intern kontrol
 34. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 35. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 36. Indberetning af efteruddannelse
 37. Efteruddannelse, overførsel af timer
 38. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 39. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 40. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 41. Registrering af ejere
 42. Noter om sambeskatning
 43. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 44. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 45. Pligtige whistleblower ordninger
 46. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 47. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 48. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 49. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 50. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 51. Husk registrering inden 15. januar
 52. Ny revisorlov i høring
 53. Ejerregisteret rykker og bøder
 54. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 55. Kapitalejerlån - løsningen
 56. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 57. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 58. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 59. Revisors bibliotek
 60. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 61. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 62. Kvalifikationseksamen 2013
 63. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 64. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 65. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 66. Kontrol af efteruddannelse
 67. Aktuelle kurser
 68. Indberet efteruddannelse
 69. Etik & Uafhængighed
 70. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 71. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask