Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionskontoret

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Kompensation selvstændige forlænget

Kompensation selvstændige forlænget og fornyet frist.

Læs mere...

Corona - visse datoer udskudt

Visse datoer på coronaområdet er udskudt.

Læs mere...

Corona nyt 25. september 2020

Erklæring på faste omkostninger, forlængede indsendelsesfrister, dokumentation, tandlæger og mere.

Læs mere...

Nye hjælpepakker aftalt 20.9.2020 for begrænsninger i åbningstid

Der kommer nye ordninger for både omkostninger og omsætning. Og fokus på små virksomheder.

Læs mere...

Omsætningskompensation omkring 29.8.2020

Kompensationsordningen for omsætningsnedgang ophører. En målrettet ordning indtræder.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger omkring 29.8.2020

Kompensationsordningen for faste omkostninger er ophørt. Den målrettede ordning forlænges.

Læs mere...

Lønkompensation omkring 29.8.2020

Lønkompensationsordningen som vi kender den, er stoppet den 29. august 2020. Nye ordninger på vej.

Læs mere...

Omkostningskompensation ny vejledning

Der er kommet ny vejledning til omkostningskompensation.

Læs mere...

Omkostningskompensation frist

Fristen rykkes til 30. september 2020.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Lønkompensation – postyr om dage
 2. Omsætningskompensation for 5. måned + ny ordning
 3. Frister coronavirus
 4. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 5. Erklæring om faste omkostninger - indsendelse
 6. Udbytte efter mere end 5 måneder
 7. Corona nyt 29. juni 2020
 8. Corona lønkompensation udtræden
 9. Corona nyt 11. juni 2020
 10. Lønkompensation forlænges
 11. Corona nyt 3. juni 2020
 12. Corona nyt 31. maj 2020
 13. Udskydelse frister som følge af Corona
 14. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 15. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 16. Faste omkostninger – ledelsesansvar - specificering
 17. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 18. Faste omkostninger, ny revisorerklæring + vejledning
 19. Faste omkostninger - ny bekendtgørelse
 20. Erklæring om faste omkostninger og ledelsesansvar
 21. Fremrykket skattekreditordning
 22. Faste omkostninger - underskud
 23. Kompensationsordninger - nye ændringer
 24. Kompensation faste omkostninger - seneste resultat
 25. Corona nyt 10.4.2020
 26. Ændring til kompensation af faste omkostninger
 27. Kompensation for faste omkostninger
 28. Udfordringer ved kompensation for selvstændiges omsætningstab.
 29. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 30. Generalforsamlinger og indsendelse af regnskab, i lyset af corona
 31. Corona, kompensation og faglige værktøjer
 32. Corona, lønkompensation, revisorerklæring
 33. Revisoruddannelsen skal ændres
 34. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 35. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 36. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 37. Pensionister og feriepenge
 38. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 39. Ulovlige lån og hvidvask
 40. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 41. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 42. Må komplementar låne ud til K/S?
 43. Intern kontrol
 44. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 45. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 46. Indberetning af efteruddannelse
 47. Efteruddannelse, overførsel af timer
 48. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 49. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 50. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 51. Registrering af ejere
 52. Noter om sambeskatning
 53. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 54. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 55. Pligtige whistleblower ordninger
 56. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 57. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 58. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 59. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 60. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 61. Husk registrering inden 15. januar
 62. Ny revisorlov i høring
 63. Ejerregisteret rykker og bøder
 64. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 65. Kapitalejerlån - løsningen
 66. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 67. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 68. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 69. Revisors bibliotek
 70. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 71. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 72. Kvalifikationseksamen 2013
 73. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 74. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 75. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 76. Kontrol af efteruddannelse
 77. Aktuelle kurser
 78. Indberet efteruddannelse
 79. Etik & Uafhængighed
 80. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 81. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask