Login


         

SøgRevisionskontoret

Kvalitetskontrollen 2023 tjekker ISQM1

Erhvervsstyrelsen har sendt deres ny skema 2A og 2B ud til visse virksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol. Det står klart at der vil blive kontrolleret om virksomheden har implementeret ISQM1.

Læs mere...

Uafhængighed ved kundens PBS tilmelding

Mange kunder har tilmeldt sig automatisk PBS betaling ved moms mv. Dette kan kompromittere revisors uafhængighed, hvis revisor indberetter.

Læs mere...

Revisornævnets årsberetning 2022

Revisornævnet har udgivet sin årsberetning for 2022. På 8 møder har Nævnet pålagt bøder for 4.279.000 kr.

Læs mere...

Ny erklæringsvejledning

 Erhvervsstyrelsen har udgivet en ny erklæringsvejledning, som er opdateret i forhold til versionen fra 2009. Den giver svar på en række forhold.

Læs mere...

Whistleblowerloven gælder også revisorer

Whistleblowerloven som træder i kraft 17. december 2021 gælder også for revisorers whistleblowerordning efter revisorloven og hvidvaskloven.

Læs mere...

Digital post ændres 30.11.2021

 Hvis revisionsvirksomheden har adgang til kunders digitale post, sker der ændringer 30/11.

Læs mere...

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Alle godkendte revisorer skal årligt afregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen. Vi dykker ned i gebyrets indhold samt betaling fra forskellige virksomhedstyper.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen kontroller 2020

Erhvervsstyrelsen har sendt en årsrapport på gaden, om sine kontroller i 2020. Vi bringer de væsentligste nyheder.

Læs mere...

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler
 2. Indberetning af efteruddannelse 2018-2020
 3. Revisoruddannelsen +revisorloven ændres
 4. Dokumentation ved kompensation faste omkostninger
 5. Udbytte efter mere end 5 måneder
 6. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 7. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 8. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 9. Fremrykket skattekreditordning
 10. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 11. Revisoruddannelsen skal ændres
 12. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 13. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 14. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 15. Pensionister og feriepenge
 16. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 17. Ulovlige lån og hvidvask
 18. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 19. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 20. Må komplementar låne ud til K/S?
 21. Intern kontrol
 22. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 23. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 24. Indberetning af efteruddannelse
 25. Efteruddannelse, overførsel af timer
 26. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 27. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 28. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 29. Registrering af ejere
 30. Noter om sambeskatning
 31. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 32. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 33. Pligtige whistleblower ordninger
 34. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 35. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 36. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 37. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 38. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 39. Husk registrering inden 15. januar
 40. Ny revisorlov i høring
 41. Ejerregisteret rykker og bøder
 42. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 43. Kapitalejerlån - løsningen
 44. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 45. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 46. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 47. Revisors bibliotek
 48. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 49. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 50. Kvalifikationseksamen 2013
 51. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 52. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 53. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 54. Kontrol af efteruddannelse
 55. Aktuelle kurser
 56. Indberet efteruddannelse
 57. Etik & Uafhængighed
 58. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 59. Legitimation af kunder

Værktøjer til Hvidvask