Login


         

SøgRevisionskontoret

Whistleblowerloven gælder også revisorer

Whistleblowerloven som træder i kraft 17. december 2021 gælder også for revisorers whistleblowerordning efter revisorloven og hvidvaskloven.

Læs mere...

Digital post ændres 30.11.2021

 Hvis revisionsvirksomheden har adgang til kunders digitale post, sker der ændringer 30/11.

Læs mere...

Gebyrer til Erhvervsstyrelsen

Alle godkendte revisorer skal årligt afregne et gebyr til Erhvervsstyrelsen. Vi dykker ned i gebyrets indhold samt betaling fra forskellige virksomhedstyper.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen kontroller 2020

Erhvervsstyrelsen har sendt en årsrapport på gaden, om sine kontroller i 2020. Vi bringer de væsentligste nyheder.

Læs mere...

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler

En fejl i ERST systemer gver problemer for indtastning af kompetenceevaluering.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Udbytte efter mere end 5 måneder
 2. Slip for ulovlige kapitalejerlån
 3. Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)
 4. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 5. Fremrykket skattekreditordning
 6. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 7. Revisoruddannelsen skal ændres
 8. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 9. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 10. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 11. Pensionister og feriepenge
 12. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 13. Ulovlige lån og hvidvask
 14. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 15. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 16. Må komplementar låne ud til K/S?
 17. Intern kontrol
 18. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 19. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 20. Indberetning af efteruddannelse
 21. Efteruddannelse, overførsel af timer
 22. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 23. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 24. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 25. Registrering af ejere
 26. Noter om sambeskatning
 27. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 28. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 29. Pligtige whistleblower ordninger
 30. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 31. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 32. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 33. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 34. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 35. Husk registrering inden 15. januar
 36. Ny revisorlov i høring
 37. Ejerregisteret rykker og bøder
 38. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 39. Kapitalejerlån - løsningen
 40. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 41. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 42. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 43. Revisors bibliotek
 44. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 45. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 46. Kvalifikationseksamen 2013
 47. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 48. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 49. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 50. Kontrol af efteruddannelse
 51. Aktuelle kurser
 52. Indberet efteruddannelse
 53. Etik & Uafhængighed
 54. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 55. Legitimation af kunder

Værktøjer til Hvidvask