Login


         

SøgRevisionskontoret

Pligtig whistleblowerordning

Arbejdsgivere med 250+ ansatte skal have etableret whistleblowerordning senest 17.12.2021. Arbejdsgivere med 50-249 ansatte skal etablere ordning senest 17.12.2023.

Læs mere...

Revisionspligten & kontrolpakke ’22

Der varsles både stramninger og lempelser. Vi kalder det ”Kontrolpakke ’22” fordi man kan forvente at diverse love får virkning for 2022.

Læs mere...

Efteruddannelse, kompetenceudvikling fejler

En fejl i ERST systemer gver problemer for indtastning af kompetenceevaluering.

Læs mere...

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)

Der opkræves ekstra gebyr på 1.540 kr. per revisor i 2020. Dog ikke for holdingselskaber. Men der er en tidsfrist.

Læs mere...

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Der er 12.5.2020 vedtaget styrket kontrol med-, mere straf til - og højere gebyrer for revisorer. Og mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Fremrykket skattekreditordning
 2. Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå
 3. Revisoruddannelsen skal ændres
 4. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 5. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 6. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 7. Pensionister og feriepenge
 8. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 9. Ulovlige lån og hvidvask
 10. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 11. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 12. Må komplementar låne ud til K/S?
 13. Intern kontrol
 14. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 15. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 16. Indberetning af efteruddannelse
 17. Efteruddannelse, overførsel af timer
 18. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 19. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 20. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 21. Registrering af ejere
 22. Noter om sambeskatning
 23. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 24. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 25. Pligtige whistleblower ordninger
 26. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 27. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 28. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 29. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 30. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 31. Husk registrering inden 15. januar
 32. Ny revisorlov i høring
 33. Ejerregisteret rykker og bøder
 34. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 35. Kapitalejerlån - løsningen
 36. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 37. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 38. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 39. Revisors bibliotek
 40. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 41. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 42. Kvalifikationseksamen 2013
 43. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 44. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 45. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 46. Kontrol af efteruddannelse
 47. Aktuelle kurser
 48. Indberet efteruddannelse
 49. Etik & Uafhængighed
 50. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 51. Legitimation af kunder

Værktøjer til Hvidvask