Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisionskontoret

Indberetning af efteruddannelse 2018-2020

Der skal indberettes efteruddannelse for godkendte revisorer seneste 1. april 2021. Men hvordan? Og der skal tages til evt. kompetenceevaluering inden nytår 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen +revisorloven ændres

Der er fremsat lovforslag der skal ændre revisorloven, herunder uddannelsen. De nuværende moduler A+B+C ændres.

Læs mere...

Dokumentation ved kompensation faste omkostninger

Der er kommet flere regler om dokumentationskrav ved ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

Læs mere...

Udbytte efter mere end 5 måneder

Skattestyrelsen accepterer ikke indberetningen

Læs mere...

Slip for ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige lån til kapitalejer, medfører en del bøvl og administrativt arbejde. Derfor kommer jeg med et bud på, hvordan man slipper for dette.

Læs mere...

Ekstra gebyr for revisorer (for hvidvask)

Der opkræves ekstra gebyr på 1.540 kr. per revisor i 2020. Dog ikke for holdingselskaber. Men der er en tidsfrist.

Læs mere...

Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer

Der er 12.5.2020 vedtaget styrket kontrol med-, mere straf til - og højere gebyrer for revisorer. Og mere kontrol med regnskaber og selskaber.

Læs mere...

Fremrykket skattekreditordning

Man kan nu som følge af Covid-19 søge om udbetaling for skattekredit ordningen 1. juni imod normalt i november. Der skal indsendes revisorerklæringen og fristen er d. 15. maj 2020. 

Læs mere...

Kvalitetskontrol udtagelse - og online kursus til at bestå

Formentlig på grund af COVID-19, er revisionsvirksomheder endnu ikke udtaget til kvalitetskontrol 2020. Vi holder et online kursus i april 2020, som giver dig grundlag til at bestå en kvalitetskontrol i 2020.

Læs mere...

Revisoruddannelsen skal ændres

Den nuværende opdeling i modul A+B+C har ikke givet de ønskede effekter. Derfor skal eksamen til statsautoriseret revisor nu ændres.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Mere kontrol, straf og gebyrer for revisorer
 2. Ferieloven, tips og tricks om overgangsperioden
 3. Regler for efteruddannelse for revisorer ændres
 4. Pensionister og feriepenge
 5. Erhvervsstyrelsens kontroller 2018
 6. Ulovlige lån og hvidvask
 7. Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018
 8. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 9. Må komplementar låne ud til K/S?
 10. Intern kontrol
 11. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 12. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 13. Indberetning af efteruddannelse
 14. Efteruddannelse, overførsel af timer
 15. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 16. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 17. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 18. Registrering af ejere
 19. Noter om sambeskatning
 20. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 21. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 22. Pligtige whistleblower ordninger
 23. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 24. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 25. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 26. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 27. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 28. Husk registrering inden 15. januar
 29. Ny revisorlov i høring
 30. Ejerregisteret rykker og bøder
 31. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 32. Kapitalejerlån - løsningen
 33. CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis
 34. Revisorers efteruddannelse kontrolleret
 35. Nu kan helt små virksomheder også blive registreret
 36. Revisors bibliotek
 37. Certificering af revisor i finansielle virksomheder
 38. Dokumentationskrav ved afhentningskøb udskudt - igen
 39. Kvalifikationseksamen 2013
 40. Faglig Afdeling laver artikler til din hjemmeside m.fl.
 41. Ny uddannelse til godkendt revisor - slut med registrerede revisorer
 42. Tillykke til 38 nye registrerede revisorer
 43. Kontrol af efteruddannelse
 44. Aktuelle kurser
 45. Indberet efteruddannelse
 46. Etik & Uafhængighed
 47. Revisorer undersøges af 2 kanaler - og staffes
 48. Legitimation af kunder

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask