Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusDatterselskab med fravalgt revision

Spørgsmål: Hvis et datterselskab har fravalgt revision, giver dette så anledning til omtale i moderselskabets regnskab – i givet fald hvor/hvordan – evt. i påtegningen? Hvor meget skal man som revisor for moder lave i datter for at kunne revidere moder?

Svar: Det er ikke nødvendigt at omtale i moders regnskab, at datter har fravalgt revision. Men man skal foretage de nødvendige arbejdshandlinger, for at revidere moders regnskab, og dét omfatter det væsentligste aktiv og den væsentligste resultatopgørelsespost: Datterselskabet. Du er derfor nødt til at lave en "mini-revision" af datter, nogle handlinger som overbeviser dig om datters egenkapital (og dermed alle aktiver og gældsposter), samt resultatet (som jo typisk indgår i moders regnskab ved indre værdis metode). Hvor mange revisionshandlinger der skal til, vil jeg lade dig afgøre. Men vi ville på de væsentligste poster fx materielle anlæg, varelager, debitorer og gæld til bank og kreditorer. Og så ville jeg lave en virksomhedsbeskrivelse af dattervirksomheden, så du dokumenterer dit overblik over, hvad de laver og hvordan de regnskabsfører aktiviteten.{jcomments on}

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask