Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKan vi revidere årsrapporten fortsat?

Spørgsmål: Efter at årsregnskabsloven er ændret, reviderer vi fortsat hele årsrapporten, altså årsregnskabet + ledelsesberetningen. Kan vi så ikke bare i påtegningen skrive, at vi har revideret årsrapporten (som hidtil)?

Svar: Årsregnskabsloven er ændret, således at det nu er årsregnskabet som skal give et retvisende billede. Og da revisor skal revidere op i mod årsregnskabsloven, er det altid årsregnskabet som revisor skal revidere (for regnskabsår der starter 1.9.2008 eller senere). Derfor kan revisor ikke skrive, at han/hun har revideret årsrapporten, men må holde sig til at have revideret årsregnskabet. Og derudover kan revisor også revidere ledelsesberetningen, hvilket så skal fremgå særskilt af påtegningen. Du kan derfor desværre ikke fortsætte med påtegninger som hidtil.{jcomments on}

Bemærk at for regnskabsår der starter den 15.12.2010 eller senere, kan man ikke længere revidere ledelsesberetningen i klasse B. Så må revisor afgive en RS/ISAE 3000 erklæring i stedet, eller blot give en udtalelse om ledelsesberetningen. Sidstnævnte er en separat erklæring, men kan indgå på samme side som revisionspåtegningen.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask