Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKundeaftaler

Spørgsmål:

1. Skal kundeaftale ( både på revisions og assistanceopgaver) underskrives hvert år?

2. Er det korrekt, at tiltrædelsesprotokollat skal fornys hver 5. år medmindre der sker ændringer i ejerkredsen?

Svar: 

1. Standarden om udvidet gennemgang, standarden om review og standarden om assistance kræver alle indgåelse af en skriftlig kundeaftale. Derudover kræver standarden om andre erklæringsopgaver med sikkerhed at der indgås en skriftlig kundeaftale, medmindre lovgivning eller andre stiller specifikke krav til hvad der skal laves. Denne kundeaftale, skal underskrives én gang. Den skal ændres, hvis der er væsentlige ændringer i ledelsen, eller i opgavens udførelse.

Der er lovgivningsmæssigt krav om skriftlig aftale ved juridisk rådgivning af privatpersoner.

Der er ikke krav om kundeaftale om revision. Ved denne, træder tiltrædelsesprotokollen i stedet. Den må gerne laves frivilligt.

2. Tiltrædelsesprotokol skal ikke fornys med bestemte mellemråd. Men det er en meget god huskeregel, at den skal opdateres med jævne mellemrum. Dette gør sig gældende ved væsentlige ændringer i ledelsen, eller ved væsentlige ændringer i opgaven, som fx. typiske er gældende ved ændringer i ISA'erne.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask