Login


         

SøgVærktøjer

Vi har adskillige pakker med forskellige værktøjer. Revisorer er forskellige, og derfor har vi pakket værktøjerne i forskellige abonnementer.

Værktøjer og hotline

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og Skabeloner, Nyhedsartikler, samt Hotline på regnskab/revision vie email og telefon. Du opnår samlerabat i forhold til at købe enkeltløsningerne. Hertil kommer, at du får 18,75 % nedsat pris på opgaveløsning på regnskab, revision, erklæringer, og moms samt intern kvalitetskontrol. Det bemærkes at kvalitetstyringsmanualen ikke medfølger i denne pakke.

Værktøjer til udvidet gennemgang

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor udvidet gennemgang. Der er ikke tale om et kvalitetsstyringssystem, men eksempler på fx. ledelseserklæringer, planlægningsnotat, virksomhedsbeskrivelse, tjekliste til udførelse mv.

Alle værktøjer

Du får adgang til et arsenal af opdaterede værktøjer og skabeloner, som letter dagligdagen på revisionskontoret, og som giver dig let adgang til de værktøjer som du tjener penge på at levere til din kunde. Samtidig sparer du selv tiden og besværet med at holde de mere end 80 værktøjer ajour med nye regler, beløbssatser mv. Det bemærkes at kvalitetstyringsmanualen ikke medfølger i denne pakke.

Værktøjer til erklæringer uden sikkerhed

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og Skabeloner (undtaget revisors arbejde om erklæringer uden sikkerhed). Værktøjerne omfatter bl.a. regnskab, assistance, aftalte arbejdshandlinger, revisorvirksomheden, hvidvask. Du får samtidig vores kvalitetsstyringsmanual, som er tilpasset at du udelukkende udfører erklæringer uden sikkerhed.

Værktøjer til persondata

Du får adgang til værktøjer indenfor persondata. Dette omfatter databehandlingsfortegnelse, politikker, procedurer, standardformuleringer til ansatte, potentielle ansatte, kunder, potentielle kunder, cookiepolitik, risikovurdering mv. Værktøjerne er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed.

Værktøjer til hvidvask

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor hvidvask. Derudover får du en manual som indeholder de pligtige procedurer og retningslinjer. Værktøjerne er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed.

Værktøjer til kapitalejerlån

Der er tale om en guide i PDF, samt regneark der gør det nemmere at håndtere ulovlige lån. Guiden tager udgangspunkt i et ulovligt lån til en ledelsesmedlem, som også er kapitalejer, og har bestemmende indflydelse. Personen kan ikke betale hverken skat eller renter, så selskabet skal løse dette. Guiden viser løsningen ved henholdsvis beskatning som udbytte eller beskatning som løn. Guiden viser alle handlinger, og hvordan et lån skal behandles i det år, pengene hæves. Og det år, hvor det opdages/skal løses. Guiden viser behandlingen selskabsretligt og skattemæssigt, og regnskabsmæssigt og erklæringsmæssigt. Guiden er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed. Ved køb af guiden, medfølger et abonnement, således at det inkluderer opdateringer i indeværende kalenderår.

Værktøjer til erklæringer

Du får adgang opdaterede værktøjer indenfor Revisors erklæringer med sikkerhed. Erklæringseksemplerne opdateres løbende, og omfatter erklæringer til revision, udvidet gennemgang, review, assistance samt andre erklæringer med sikkerhed, herunder selskabsretlige erklæringer. Værktøjerne er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed.

Værktøjer til revision

Du får adgang til opdaterede værktøjer indenfor revision. Der er ikke tale om et kvalitetsstyringssystem, men eksempler på fx. ledelseserklæringer, revisionsprotokollater, eksempel på støtteerklæringer, virksomhedsbeskrivelse mv. Værktøjerne er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed.

Værktøjer til revision af offentlige midler

Du får adgang til værktøjer til revision af offentlige midler. Dette omfatter en overordnet beskrivelse af området, paradigme til revisionsaftale, revisionsplanlægningsnotat, revisionsplan, konklusionsark og revisionsprotokollat. Derudover er der eksempler på erklæringer vedr. revision af offentlige midler. Værktøjerne er gratis for abonnenter på Værktøjer og hotline, Værktøjer og Erklæringer uden sikkerhed.

Kvalitetsstyringsmanual

Manualen til kvalitetstyring i godkendt revisionsvirksomhed er ikke omfattet af det almindelige abonnement på alle værktøjer, da de fleste revisionsvirksomheder allerede har en manual som følger med deres kvalitetsstyringssystem.

Undtagelsen er kvalitetsstyringsmanualen til godkendte revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed, som følger med i abonnement på værktøjer som ikke omfatter erklæringer med sikkerhed.

Kvalitetsstyringsmanualen er en lovpligtig manual for godkendte revisionsvirksomheder som afgiver alle typer erklæringer, som beskriver systemet. Der er ikke tale om et helt system. Manualen er på ca. 30 sider + bilag i word, som er pædagogisk bygget op. Rækkefølgen følger kvalitetskontrollantens spørgsmål. Det er muligt at rette i manualen, men ikke nødvendigt, hvis du følger procedurerne i manualen. Manualen overholder reglerne. En gang årligt skal indhentes en erklæring fra alle ansatte om bl.a. uafhængighed. Denne finder du også i manualen. I manualen er også et efteruddannelsesregnskab i Excel, som kvalitetskontrollanten skal tjekke. Kvalitetskontrollantens skema 2 referencerne er udfyldt på forhånd. Dermed er det lettere for kontrollanten at finde tingene og kontrollanten skal ikke selv udfylde referencerne. Der kan spares et par timer på den eksterne kvalitetskontrol. 

Køb / få adgang med det samme

Man får adgang til værktøjerne, ved at oprette en ny bruger, hvis man ikke er oprettet i forvejen. Eller redigere sin profil hvis man allerede er oprettet. Og her vælge den pakke man ønsker at tilvælge. Derefter vælges at man ønsker at betale via faktura. Ved godkendelse har man adgang. Vi sender efterfølgende en faktura. Vi fakturerer kvartalsvist. Se priserne her.

Værktøjer til Hvidvask