Login

         

Søg


Log venligst ind, hvis du allerede har en konto. Ellers skal du oprette en gratis ny brugerkonto først. Du får adgang til dette/denne indholds element med følgende abonnement:
Log på
         
Registrering

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og Skabeloner, Nyhedsartikler, samt Hotline på regnskab/revision vie email og telefon. Du opnår samlerabat i forhold til at købe enkeltløsningerne. Hertil kommer, at du får 18,75 % nedsat pris på opgaveløsning på regnskab, revision, erklæringer, og moms samt intern kvalitetskontrol.

KR 5.150,00 per 3 måneder.

Dette abonnement giver dig adgang til Værktøjer og skabeloner for kvalitetsstyring for Andre erklæringer med sikkerhed. Det er fx. kundeaftale, planlægningsnotat, tjekliste for udførelse, liste over ikke-korrigeret fejlinformation, ledelsens regnskabserklæring, konklusionsark og selve erklæringen.

P.t. er der værktøjer til 

1) Stiftelse hvor revisor indestår for at kapitalen er indbetalt i pengeinstitut.

2) Genoptagelse

3) Udlodning af fordring

Planen er, at der kommer mange flere, således at værktøjet på sigt dækker alle selskabsretlige ISAE 3000 erklæringer.

Der er 12 måneder binding indledningsvist, hvorefter der kan ske opsigelse til udløbet af et kvartal.

KR 1.301,00 per 3 måneder.

Dette abonnement giver dig adgang til Revisornyt nyhedsartikler. Prisen er gratis. Se forretningsbetingelser her.

Gratis per 3 måneder.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Fornavn : Angiv venligst dit rigtige fornavn.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Efternavn : Angiv venligst dit rigtige efternavn.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Email : Angiv venligst en gyldig emailadresse. En bekræftelsesmail bliver sendt til denne adresse efter registreringen.
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Brugernavn : Angiv et gyldigt brugernavn. Ingen mellemrum, mindst 3 karakterer og indeholdende 0-9,a-z,A-Z
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Adgangskode : Angiv venligst en gyldig adgangskode. Ingen mellemrum, mindst 6 karakterer og indeholdende både små og store bogstaver, tal og specialtegn
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Gentag adgangskode : Angiv venligst en gyldig adgangskode. Ingen mellemrum, mindst 6 karakterer og indeholdende både små og store bogstaver, tal og specialtegn
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Titel : <p>Anfør din titel.</p>
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen Information for: Virksomhed : <p>Indtast din virksomheds navn.</p>
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er synligt i profilen
Billede med sikkerhedskode indlejret iklik her for at høre bogstaverne
* Dette felt skal udfyldes Dette felt er IKKE synligt i profilen Information for: Sikkerhedskode: : Angiv sikkerhedskode fra billede
* Dette felt skal udfyldes
Husk at kontrollere at du har skrevet din rigtige emailadresse, ellers vil du ikke blive registreret, og du vil ikke modtage nogen email som velkomst / bekræftelse.

Ved at godkende og fortsætte med registreringen, er dette udtryk for din accept af/samtykke til, at de opgivne oplysninger må anvendes til de formål, der er angivet i vores forretningsbetingelser under "Samtykke", se forretningsbetingelser punkt 7.7.

http://fagligafdeling.dk/index.php/om-faglig-afdeling/forretningsbetingelser
* Dette felt skal udfyldes Påkrævet felt | Dette felt er synligt i profilen Felt synligt på din profil | Dette felt er IKKE synligt i profilen Felt ikke synligt på din profil | Information for: ? : Feltbeskrivelse: Se hjælpetekst ved at holde musen over Information: Hold musen over ikon

Værktøjer til Hvidvask