Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Elafgifter godtgørelse 2018

Denne skabelon beregner godtgørelse af elafgifter i en simpel virksomhed der anvender el til belysning/computer/osv. og til opvarmning/komfortkøling.

Indtast blot kwh, og arket beregner automatisk den afgift der kan godtgøres.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang på en åbningsbalance.

Læs mere...

Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)

Denne tjekliste kan anvendes til at sende til datterselskabsrevisor hvis du er moderselskabsrevisor i et selskab, som anvender en anden revisor til revision af datterselskab. Tjeklisten er på engelsk. Der er i tjeklisten en række referencer til revision udørt efter ISA'er (fx. ved fastlæggelse af væsentlighed), og som det derfor er nødvendigt at drøfte med den anden revisor, hvis revisionen ikke er omfattet af ISA.

Tjeklisten er tilpasset at der sker indregning i moderselskabet efter indre værdis metode. ISA 600 er anvendt i tilpasset form (at der er tale om revision af et moderselskab, og ikke decideret koncernrevision).

December 2017: Der var indsat link, som linkede til en forkert version. Linket er rettet.

Læs mere...

Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)

Denne tjekliste anvendes til at dokumentere at du som moderselskabsrevisor har tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for et datterselskab, som anvender en anden revisor. Den er tilpasset at der sker indregning i moderselselskabet efter indre værdis metode. ISA 600 er anvendt i tilpasset form (at der er tale om revision af et moderselskab, og ikke decideret koncernrevision).

Læs mere...

Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)

Denne tjekliste kan anvendes til at sende til datterselskabsrevisor hvis du er moderselskabsrevisor i et selskab, som anvender en anden revisor til datterselskab. Den er tilpasset at der sker indregning i moderselselskabet efter indre værdis metode. ISA 600 er anvendt i tilpasset form (at der er tale om revision af et moderselskab, og ikke decideret koncernrevision).

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2018. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Det er fra 2018 indsat, at lønmodtageren ved underskrift bekræfter at oplysningerne er korrekte, og at der er kørt i den anførte bil.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2018

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2018 til forskudsangivelse og selvangivelse, inklusiv fradraget for de særlige udkantskommuner. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget for udkantskommunerne beregnes automatisk.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2018

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2018 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2018

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2018 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2018

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2018. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 2. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 3. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 4. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 5. Moms- og skattetjek tjekliste
 6. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 7. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 8. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 9. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 10. PEP beslutningsdiagram
 11. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 12. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 13. Revisionserklæring - åbningsblance
 14. Revisionserklæring - perioderegnskab
 15. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 16. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra
 17. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 18. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 19. Stamkort
 20. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 21. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 22. Review internt regnskab selskab
 23. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 24. Implementeringsplan
 25. Tjekliste på kundeniveau
 26. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 27. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 28. Eksempelregnskab - B særlige poster
 29. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 30. Eksempelregnskab - B minimum
 31. Guide til kapitalejerlån
 32. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 33. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 34. Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis for meget lille virksomhed i B
 35. Elafgifter godtgørelse 2017
 36. Revisionspåtegning engelsk 2016
 37. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 38. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 39. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 40. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 41. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 42. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 43. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 44. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 45. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 46. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 47. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 48. Forbrug af egne varer 2017
 49. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 50. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 51. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 52. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 53. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 54. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 55. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 56. Befordringsfradrag 2017
 57. Befordringsfradrag 2016
 58. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 59. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 60. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 61. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 62. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 63. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 64. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 65. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 66. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 67. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 68. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 69. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 70. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 71. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 72. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 73. Forbrug af egne varer 2016
 74. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 75. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 76. Vedtægter (direktion)
 77. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 78. Stiftelsesdokument, apportindskud
 79. Private andele, el, vand, varme 2016
 80. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 81. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 82. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 83. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 84. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 85. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 86. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 87. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 88. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 89. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 90. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 91. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 92. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 93. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 94. Omdannelse af aps til as - generalforsamlingsreferat
 95. Omdannelse af aps til as - tjekliste
 96. Omdannelse af aps til as - ledelsens udtalelse
 97. Udbytte til personer i 2015
 98. Udbytte til personer i 2016
 99. IVS egen-erklæring
 100. Regnskabsvejledning B + C

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  139
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   18
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   37
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang

   Artikel antal:
   25
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  10
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  42
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  25
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  12
 • Selskaber
  Artikel antal:
  24
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  26
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1