Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Investorfradrag - erklæring

Dette værktøj er en erklæring fra godkendt revisor om at målselskabet opfylder betingelserne i investorfradragslovens (lov nr. 1707 af 27.12.2018) § 3, og at den i lovens § 4 omtalte grænse ikke vil blive overskredet ved erhvervelsens eller kapitalindskuddets gennemførelse.

Læs mere...

Investorfradrag - erklæring

Dette værktøj er en erklæring fra godkendt revisor om at målselskabet opfylder betingelserne i investorfradragslovens (lov nr. 1707 af 27.12.2018) § 3, og at den i lovens § 4 omtalte grænse ikke vil blive overskredet ved erhvervelsens eller kapitalindskuddets gennemførelse.

Læs mere...

Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor

Denne tjekliste kan anvendes af ledelsen i en klasse B virksomhed til at indsamle materialer til brug for regnskabet. Nogle kalder denne liste PBC (Prepared By Client).

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2019. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Elafgifter godtgørelse 2019

Denne skabelon beregner godtgørelse af elafgifter i en simpel virksomhed der anvender el til belysning/computer/osv. og til opvarmning/komfortkøling.

Indtast blot kwh, og arket beregner automatisk den afgift der kan godtgøres.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2019

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2019. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Persondata manual - tillæg om krypterede mails

Dette dokument indeholder et tillæg til manualen, og indeholder beskrivelse af krypterede mails.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2019

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2019 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2019

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2019 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Fortrolighedsaftale

Denne fortrolighedsaftale kan indgås mellem fx revisionsvirksomhed og fx rengøringsvirksomhed. Aftalen pålægger rengøringsvirksomheden fortrolighed ved adgang til revisionsvirksomhedens lokaler, og derigennem potentielt persondata som opbevares i revisionsvirksomheden.

Der er per november 2018 tvivl om, hvorvidt der er krav til indgåelse af sådanne aftaler. Det vurderes derfor at det indtil videre er frivilligt at indgå aftalen. Der er p.t. ikke afgørelser, der udtaler sig, om aftalen er pligtig indgå. Fremtidig praksis må vise om det bliver pligtigt at indgå sådanne aftaler.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Befordringsfradrag 2019
 2. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 3. Review mellembalance selskab engelsk
 4. Bilag 2, kontrol af systemet (version 5.1)
 5. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 6. Revisionspåtegning - koncern
 7. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 8. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 9. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 10. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 11. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 12. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 13. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 14. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 15. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 16. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 17. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 18. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 19. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 20. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 21. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 22. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 23. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 24. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 25. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 26. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 27. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 28. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 29. Databehandleraftale whistleblower
 30. Persondata: Sådan gør du
 31. Hvorfor? (offentlige midler)
 32. Revisionsaftale (offentlige midler)
 33. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 34. Revisionsplan (offentlige midler)
 35. Konklusionsark (offentlige midler)
 36. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 37. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 38. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 39. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 40. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 41. Tjekliste persondata
 42. Databehandleraftale bogføring
 43. Databehandleraftale løn
 44. Persondata manual
 45. Databehandlingsfortegnelse
 46. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 47. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 48. Revisor og databehandler (notat)
 49. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 50. Intern kontrol af hvidvask
 51. Modregningserklæring
 52. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 53. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 54. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 55. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 56. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 57. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 58. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 59. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 60. Befordringsfradrag 2018
 61. Forbrug af egne varer 2018
 62. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 63. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 64. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 65. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 66. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 67. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 68. Moms- og skattetjek tjekliste
 69. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 70. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 71. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 72. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 73. PEP beslutningsdiagram
 74. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 75. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 76. Revisionserklæring - åbningsblance
 77. Revisionserklæring - perioderegnskab
 78. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 79. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 80. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 81. Stamkort
 82. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 83. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 84. Review internt regnskab selskab
 85. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 86. Implementeringsplan
 87. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 88. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 89. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 90. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 91. Eksempelregnskab - B særlige poster
 92. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 93. Eksempelregnskab - B minimum
 94. Guide til kapitalejerlån
 95. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 96. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 97. Elafgifter godtgørelse 2017
 98. Revisionspåtegning engelsk 2016
 99. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 100. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  129
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   22
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  11
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  36
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  28
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask