Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

Muligt tilskud til restauranter, caféer og barer, mv. 

Læs mere...

Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020

Ny kompensationsmulighed for let fordærvelige varer. Men kun de som er kasseret som følge af restiktionen 26-27 / 9 - 2020.

Læs mere...

Kompensation til leverandører til private fester

Der åbnes nu pujle til kompensation af typiske leverandører til private fester med mindst 50 deltagere, afholdt uden for private hjem.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger "light"

Der åbnes for en ”light-version” af kompensationsordningen for faste omkostninger til virksomheder. Ingen revisorerklæring er nødvendig.

Læs mere...

Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for ISA 805 erklæringen om ansøgning om kompensation af tabte annonceindtægter som følge af Covid-19. Bemærk at der er tale om dokumentationspakke som skal indsendes til Kulturstyrelsen ifm. efterregulering.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - aktiver omfattet af virksomhedspant

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger - om aktiver omfattet af virksomhedspant.

Læs mere...

Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir

Dette arbejdspapir dokumenterer udførelsen af de krævede handlinger i ISA 500, punkt 8 om ledelsesudpegede eksperter. Hvis information, der anvendes som revisionsbevis, er blevet udarbejdet ved brug af en ledelsesudpeget eksperts arbejde (fx. en valuar), skal revisor i det omfang, det er nødvendigt, og under hensyntagen til betydeligheden af ekspertens arbejde for revisors formål dokumentere en række forhold.

Læs mere...

Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas

Dette arbejdspapir dokumenterer udførelsen af de krævede handlinger i ISA 500, punkt 8 om ledelsesudpegede eksperter. Hvis information, der anvendes som revisionsbevis, er blevet udarbejdet ved brug af en ledelsesudpeget eksperts arbejde (eksempel på anvendelse af Bureau Veritas), skal revisor i det omfang, det er nødvendigt, og under hensyntagen til betydeligheden af ekspertens arbejde for revisors formål dokumentere en række forhold.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger ekstra

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for faste omkostninger målrettet, som følge af omsætningsreduktion som følge af coronavirus. Vi har valgt indtil videre at kalde ordningen "faste omkostninger ekstra" for at kunne adskille den fra den eksisterende ordning om faste omkostninger.

Den "gamle" ordning for faste omkostninger ophører 8.7.2020. Denne "ny" ordning starter den 9.7.2020, så man kan sige at der er tale om en fortsættelse, men kun for virksomheder som er ramt af ekstra hårde restriktioner.

29.7.2020: Opdateret med links til bekendtgørelse og virksomhedsguiden. Notat opdateret med forhold fra bekendtgørelsen.

9.10.2020: Opdateret med diverse skrivefejl + bekendtgørelse om at ansøgningsfristen er udskudt til 30.11.2020.

Læs mere...

Risikovurderinger fra myndigheder

Her er risikovurderinger fra myndigheder.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bogføringsloven
 2. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 3. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 4. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 5. Skattekredit - litteratur
 6. Skattekredit - revisorerklæring
 7. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 8. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 9. Momslån - notat
 10. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 11. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 12. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 13. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 14. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 15. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 16. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 17. Kompensation selvstændige - beregning
 18. Kompensation selvstændige - notat
 19. Kompensation selvstændige - litteratur
 20. Kompensation faste omkostninger - notat
 21. Kompensation faste omkostninger - beregning
 22. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 23. Sygedagpenge - litteratur
 24. Oversigt over tilskudsordninger
 25. Kompensation arrangementer - beregning
 26. Kompensation arrangementer - notat
 27. Kompensation arrangementer - tjekliste
 28. Kompensation arrangementer - litteratur
 29. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 30. Kompensation arrangementer - erklæring
 31. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 32. Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
 33. Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
 34. Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
 35. Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
 36. Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat
 37. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 38. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 39. Ferieloven notat om diverse forhold
 40. Elafgifter godtgørelse 2020
 41. Forbrug af egne varer 2020
 42. Regnskabstjekliste - klasse B
 43. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 44. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 45. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 46. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 47. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 48. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 49. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 50. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 51. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 52. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 53. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 54. Revisionspåtegning - botilbud
 55. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 56. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 57. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 58. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 59. Revisors tjekliste til ferieloven
 60. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 61. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 62. Bøder og afgørelser - eksempler
 63. IVS omregistrering ledelseserklaering
 64. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 65. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 66. Lønsumsafgift 2019 og frem
 67. Udbytte til personer i 2018
 68. Udbytte til personer i 2019
 69. Investorfradrag - erklæring
 70. Investorfradrag - erklæring
 71. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 72. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 73. Elafgifter godtgørelse 2019
 74. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 75. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 76. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 77. Forbrug af egne varer 2019
 78. Fortrolighedsaftale
 79. Befordringsfradrag 2019
 80. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 81. Review mellembalance selskab engelsk
 82. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.2)
 83. Skema A, indsamling af oplysninger (version 6.2)
 84. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 85. Revisionspåtegning - koncern
 86. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 87. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 88. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 89. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 90. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 91. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 92. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 93. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 94. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 95. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 96. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 97. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 98. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 99. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 100. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  36
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  139
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   8
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   29
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    5
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  35
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  20
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  30
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask