Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Ledelsens tilsidesættelse af kontroller

Det er et krav ved ISA Revision, at revisor kan dokumentere at revisor har udformet og udført passende revisionshandlinger vedrørende identificerede risici for den daglige ledelses tilsidesættelse af kontroller. Dette arbejdspapir kan anvendes til formålet.

Læs mere...

Hvidvask og revisors pligter (et simplificeret overblik)

En overskuelig og kortfattet oversigt (én enkelt side) over, hvad revisor / bogholder skal gøre med en ny kunde og en eksterende kunde fsva. ID mv. og hvidvaskloven.

Læs mere...

Hvad skal revisor udføre - assistanceerklæringer

Dette er en simpel oversigt over, hvad revisor skal udføre og ikke udføre ved assistanceerklæringer. Der er link til mange af de forhold som revisor skal udføre.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2022

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2022 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2023

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2023 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2023

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2023 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B noter 2022

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, indeholder de lovkrævede noter. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed (særskilt tjekliste). Der er tale om notekrav der gælder 2022 (der er rettet lidt sprogligt fra 2021, der er ingen indholdsmæssige ændringer).

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2022

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B mikrovirksomhed, indeholder de lovkrævede noter. Der er tale om notekrav der gælder for regnskaber for kalenderåret 2022 (der er ingen indholdsmæssige ændringer fra 2021, blot korrigeret skrivefejl mv.)

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2022

Denne tjekliste gennemløber om anvendt regnskabspraksis i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, indeholder de lovkrævede forhold. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed (særskilt tjekliste). Der er tale om krav der gælder 2022-regnskabet (ingen indholdsmæssige ændringer fra 2021, blot rettet skrivefejl).

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B 2022

Denne tjekliste gennemløber om den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, overholder årsregnskabsloven, herunder om den indeholder de lovkrævede bestanddele. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed. Bemærk at noter har sin egen tjekliste. Der er tale om krav der gælder 2022-regnskabet (der er ingen indholdsmæssige ændringer fra 2021, blot rettet lidt skrivefejl mv.).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kunde-/opgavevurdering
 2. Tilbagebetaling af kapitalejerlån - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 3. Befordringsfradrag 2023
 4. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2023
 5. Rejsegodtgørelse, skattefri 2023
 6. Hvidvask spørgsmål til kunder engelsk
 7. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til udbetaling til kapitalejere
 8. Dokumentation af kontrol af indberetninger
 9. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2022
 10. Overvejelse ulovligt lån undersøgelse-underretning
 11. Systembeskrivelse mellem virksomhed som selv bogfører
 12. Systembeskrivelse bogholderi virksomheden bogfører
 13. Erhvervsstyrelsens skabelon til bogføringsbeskrivelser - link
 14. Udlodning af fordring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 15. Genoptagelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 16. Erklæring, udvidet gennemgang, omdannelsesbalance ApS til A/S
 17. Stiftelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 18. Elafgifter godtgørelse 2023 (forventeligt 1. halvår)
 19. Elafgifter godtgørelse 2022 (4. kvartal)
 20. Systembeskrivelse bogholderi revisor bogfører
 21. Stiftelse - Indskud af selskabskapital på bankkonto tilhørende selskabet
 22. Oms slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 23. Løn slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 24. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra
 25. Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger
 26. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (maj-dec)
 27. Befordringsfradrag 2022
 28. Rejsegodtgørelse, skattefri 2022
 29. Forbrug af egne varer landbrug 2021
 30. Forbrug af egne varer landbrug 2020
 31. Forbrug af egne varer 2022
 32. Forbrug af egne varer 2021
 33. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 34. Kundeaftale aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 35. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 genbrug (delvis)
 36. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 første erklæring
 37. Elafgifter godtgørelse 2022 (1. halvår)
 38. Elafgifter godtgørelse 2022 (3. kvartal)
 39. Elafgifter godtgørelse 2021
 40. Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
 41. Hvidvask spørgsmål til kunder
 42. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
 43. Regnskabstjekliste - klasse B 2021
 44. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
 45. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
 46. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2021
 47. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (jan-apr)
 48. Fri bil 2021-2026
 49. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
 50. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
 51. Valg af erklærings-konklusion
 52. Løn slutafregning 9.3.2020 - 29.8.2020 revisors dokumentation (ISRS 4400)
 53. Overførsel af persondata til tredjelande
 54. Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)
 55. Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)
 56. Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte
 57. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat
 58. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning
 59. Momslån - revisorerklæring
 60. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
 61. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
 62. Kompensation arrangementer - tekst
 63. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 64. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 65. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 66. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 67. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 68. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 69. Befordringsfradrag 2020
 70. Befordringsfradrag 2021
 71. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 72. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 73. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 74. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 75. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 76. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 77. Kompensation til leverandører til private fester
 78. Kompensation faste omkostninger "light"
 79. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 80. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 81. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 82. Kompensation faste omkostninger ekstra
 83. Risikovurderinger fra myndigheder
 84. Bogføringsloven
 85. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 86. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 87. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 88. Skattekredit - litteratur
 89. Skattekredit - revisorerklæring
 90. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 91. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 92. Momslån - notat
 93. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 94. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 95. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 96. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 97. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 98. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 99. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 100. Kompensation selvstændige - beregning

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  23
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  5
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  50
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  117
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   2
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   Artikel antal:
   16
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  17
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyring
  Artikel antal:
  6
  • Andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder arbejdspapirer og værktøjer til revisors opgaver med at afgive "andre erklæringer med sikkerhed", fx. selskabsretlige erklæringer.

   Artikel antal:
   4
  • Kvalitetsstyringsmanualer

   I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

   Artikel antal:
   2
   • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

    Artikel antal:
    1
   • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

    Artikel antal:
    1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  50
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  40
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   3
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
  • Ferieloven
   Artikel antal:
   5
  • Kundeinfo

   Denne kategori indeholder informationsmaterialer som kan udleveres til kunder.

   Artikel antal:
   0
 • Selskaber
  Artikel antal:
  34
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  34
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask