Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, indeholder de lovkrævede noter. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed (særskilt tjekliste). Der er tale om notekrav der gælder 2019, og der er ikke medtaget notekrav/ændringer der gælder fra 2020.

Der er ikke nogen indholdsmæssig ændring i forhold til notekrav 2018. Men tjeklisten er struktureret anderledes, så den er nemmere at gå til.

Læs mere...

Ferieloven vigtige datoer tidsline

Denne PDF fil viser vigtige datoer for ferielovens diverse overgangsdatoer som en tidslinie.

Læs mere...

Elafgifter godtgørelse 2020

Denne skabelon beregner godtgørelse af elafgifter i en simpel virksomhed der anvender el til belysning/computer/osv. og til opvarmning/komfortkøling.

Indtast blot kwh, og arket beregner automatisk den afgift der kan godtgøres.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2020

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2019 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B

Denne tjekliste gennemløber om den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, overholder årsregnskabsloven, herunder om den indeholder de lovkrævede bestanddele. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed. Bemærk at noter har sin egen tjekliste. Der er tale om krav der gælder 2019, og der er ikke medtaget krav/ændringer der gælder fra 2020.

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2020. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2020

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2020. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste

Denne tjekliste er kortfattet en liste over forhold der skal være på plads, ved omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber.

Læs mere...

Omregistrering af IVS til ApS - notat

Dette notat beskriver relevante forhold om omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Notatet er frit tilgængeligt for alle, men indeholder en række links til værktøjer som kun er tilgængelige for abonnenter.

IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven

Denne skabelon anvendes til referat af ekstraordinær generalforsamling i iværksætterselskaber som beslutter omdannelse til anpartsselskaber.

Referatet indeholder et indtastningsbillede når filen åbnes, hvor man indtaster oplysningerne én gang (i stedet for at skulle opdatere de samme oplysninger flere steder i samme dokument).

Generalforsamlingen beslutter fondsforhøjelse ved overførsel af reserve for iværksætterselskaber til selskabskapitalen.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 2. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 3. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 4. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 5. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 6. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 7. Revisionspåtegning - botilbud
 8. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 9. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 10. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 11. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 12. Revisors tjekliste til ferieloven
 13. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 14. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 15. Bøder og afgørelser - eksempler
 16. IVS omregistrering ledelseserklaering
 17. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 18. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 19. Lønsumsafgift 2019 og frem
 20. Udbytte til personer i 2018
 21. Udbytte til personer i 2019
 22. Investorfradrag - erklæring
 23. Investorfradrag - erklæring
 24. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 25. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 26. Elafgifter godtgørelse 2019
 27. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 28. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 29. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 30. Forbrug af egne varer 2019
 31. Fortrolighedsaftale
 32. Befordringsfradrag 2019
 33. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 34. Review mellembalance selskab engelsk
 35. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.0)
 36. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 37. Revisionspåtegning - koncern
 38. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 39. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 40. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 41. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 42. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 43. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 44. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 45. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 46. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 47. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 48. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 49. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 50. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 51. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 52. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 53. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 54. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 55. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 56. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 57. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 58. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 59. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 60. Databehandleraftale whistleblower
 61. Persondata: Sådan gør du
 62. Hvorfor? (offentlige midler)
 63. Revisionsaftale (offentlige midler)
 64. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 65. Revisionsplan (offentlige midler)
 66. Konklusionsark (offentlige midler)
 67. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 68. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 69. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 70. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 71. Hvidvaskmanual
 72. Tjekliste persondata
 73. Databehandleraftale bogføring
 74. Databehandleraftale løn
 75. Persondata manual
 76. Databehandlingsfortegnelse
 77. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 78. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 79. Revisor og databehandler (notat)
 80. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 81. Intern kontrol af hvidvask
 82. Modregningserklæring
 83. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 84. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 85. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 86. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 87. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 88. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 89. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 90. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 91. Befordringsfradrag 2018
 92. Forbrug af egne varer 2018
 93. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 94. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 95. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 96. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 97. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 98. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 99. Moms- og skattetjek tjekliste
 100. Moms- og skattetjek revisorerklæring

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  131
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   20
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  19
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  30
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask