Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler varebeholdninger, som indregnes til kostpris i klasse B.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (maj-dec)

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2022. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Satserne er ændret 26.4.2022, gældende fra 1.5.2022. Dette ark indeholder de opdaterede satser. Husk at de gamle satser er gældende fra 1.1.2022 - 30.4.2022. Arket til dette findes her.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2022

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2022 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

28.4.2022: Skatterådet har 26.4.2022 besluttet at forhøje satserne. De ændrede satser gælder fra 1.1.2022. Dette ark indeholder de forhøjede satser.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2022

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2022. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2022

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2022 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2021

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2021 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer landbrug 2020

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2020 til beskatning hos landbrugere.

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2022

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2022 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Forbrug af egne varer 2021

Excel fil til opgørelse af Forbrug af egne varer for 2021 til beskatning. (landbrugere har sin egen opgørelse, se andetsteds).

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds nettoomsætning, for en virksomhed som skal betale omsætningsbestemt husleje, og hvor udlejer beder om en uafhængig udtalelse om virksomhedens nettoomsætning.

Marts 2022: Opdateret til den gældende standard ISRS 4400.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kundeaftale aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 2. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 genbrug (delvis)
 3. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 første erklæring
 4. Elafgifter godtgørelse 2022
 5. Elafgifter godtgørelse 2021
 6. Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
 7. Hvidvask spørgsmål til kunder
 8. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2021
 9. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
 10. Regnskabstjekliste - klasse B 2021
 11. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
 12. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
 13. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2021
 14. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (jan-apr)
 15. Fri bil 2021-2026
 16. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
 17. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
 18. Valg af erklærings-konklusion
 19. Løn slutafregning 9.3.2020 - 29.8.2020 revisors dokumentation (ISRS 4400)
 20. Overførsel af persondata til tredjelande
 21. Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)
 22. Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)
 23. Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte
 24. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat
 25. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning
 26. Hvidvask og ID mv.
 27. Momslån - revisorerklæring
 28. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
 29. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
 30. Kompensation arrangementer - tekst
 31. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 32. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020
 33. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020
 34. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
 35. Regnskabstjekliste - klasse B 2020
 36. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 37. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
 38. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 39. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 40. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 41. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 42. Befordringsfradrag 2020
 43. Befordringsfradrag 2021
 44. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 45. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 46. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 47. Regnskab B 2020 - corona
 48. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 49. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 50. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 51. Kompensation til leverandører til private fester
 52. Kompensation faste omkostninger "light"
 53. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 54. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 55. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 56. Kompensation faste omkostninger ekstra
 57. Risikovurderinger fra myndigheder
 58. Bogføringsloven
 59. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 60. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 61. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 62. Skattekredit - litteratur
 63. Skattekredit - revisorerklæring
 64. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 65. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 66. Momslån - notat
 67. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 68. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 69. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 70. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 71. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 72. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 73. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 74. Kompensation selvstændige - beregning
 75. Kompensation selvstændige - notat
 76. Kompensation selvstændige - litteratur
 77. Kompensation faste omkostninger - notat
 78. Kompensation faste omkostninger - beregning
 79. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 80. Sygedagpenge - litteratur
 81. Oversigt over tilskudsordninger
 82. Kompensation arrangementer - beregning
 83. Kompensation arrangementer - tjekliste
 84. Kompensation arrangementer - litteratur
 85. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 86. Kompensation arrangementer - erklæring
 87. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 88. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 89. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 90. Ferieloven notat om diverse forhold
 91. Elafgifter godtgørelse 2020
 92. Forbrug af egne varer 2020
 93. Regnskabstjekliste - klasse B
 94. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 95. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 96. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 97. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 98. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 99. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 100. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  48
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  114
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   2
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   22
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   Artikel antal:
   15
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  15
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  54
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  39
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   3
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
 • Selskaber
  Artikel antal:
  33
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  33
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask