Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Overførsel af persondata til tredjelande

Hvornår må en dansk dataansvarlig (fx. revisor eller revisor kunde) overføre persondata til tredielande?

Læs mere...

Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)

Dette notat indeholder informationer om slutafregning for lønkompensation for perioden 9.3.2020 - 29. august 2020.

Læs mere...

Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)

Dette notat giver de centrale informationer om slutafregning for faste omkostninger. Bemærk at det kun omfatter perioden 9.3.2020 - 8.6.2020 eller til 8.7.2020.

Læs mere...

Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte

Virksomheder der ansøger Skattestyrelsen om rentefrit lån ifm. a-skat ifm. Corona, skal i visse situationer vedlægge en revisorerklæring.

Hvis der i perioden fra den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover, skal der vedlægges revisorerklæring. Her er et eksempel på en sådan revisorerklæring efter ISRS 4400.

Link til søgning.

Læs mere...

Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat

Dette notat redegør for de centrale forhold omkring indsendelse af slutopgørelser for tats omsætning for perioden 9.3.2020 - 31.8.2020. Fristen for indsendelse er 30. juni 2021.

19.4.2021: Opdateret med ny frist for indsendelse (30.6.2021) og at der kan opnås kompensation for visse revisoromkostninger, hvis man pålægges revisorbistand.

Læs mere...

Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for revisorbistand ved slutafregning for kompensation for tabt omsætning ifm. covid19. Arbejdet skal kun laves, hvis virksomheden ifm. brev om at den skal indsende slutopgørelsen, er blevet pålagt revisorbistand.

Der er udelukkende tale om perioden 9.3.2020 - 31.8.2020. Hvis der er modtaget kompensation for andre perioder eller andre ordninger, skal der indsendes separat slutopgørelse for disse.

Erhvervsstyrelsen dækker ikke omkostningen til revisor.

1.4.2021: Rettet en skrivefejl i kundeaftalen (der stod "faste omkostninger" et sted). Det er nu rettet.

Læs mere...

Hvidvask og ID mv.

En meget overskuelig og kortfattet oversigt over, hvad man skal gøre med en ny kunde og en eksterende kunde fsva. ID mv. og hvidvaskloven.

Læs mere...

Momslån - revisorerklæring

Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt (efter momslovens § 57, stk. 3 og stk. 4) har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån svarende til den angivne moms for 3. og 4. kvartal 2020 eller 1. og 2. halvår 2020.

Hvis der i perioden fra den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover, skal der vedlægges revisorerklæring. Her er et eksempel på en sådan revisorerklæring efter ISRS 4400.

Link til søgning.

Læs mere...

Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler en ejendom (domicil- og/eller investering-), som indregnes til kostpris efter Årsregnskabsolovens § 36. Der foretages afskrivninger, og notater omhandler endvidere vurdering af nedskrivningsbehov.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler en ejendom (domicil- og/eller investering-), som indregnes til kostpris + omvurdering til dagsværdi efter Årsregnskabsolovens § 41.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kompensation arrangementer - tekst
 2. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 3. Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020
 4. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020
 5. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
 6. Regnskabstjekliste - klasse B 2020
 7. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 8. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
 9. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 10. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 11. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 12. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 13. Befordringsfradrag 2020
 14. Befordringsfradrag 2021
 15. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 16. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 17. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 18. Regnskab B 2020 - corona
 19. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 20. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 21. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 22. Kompensation til leverandører til private fester
 23. Kompensation faste omkostninger "light"
 24. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 25. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - aktiver omfattet af virksomhedspant
 26. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 27. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 28. Kompensation faste omkostninger ekstra
 29. Risikovurderinger fra myndigheder
 30. Bogføringsloven
 31. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 32. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 33. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 34. Skattekredit - litteratur
 35. Skattekredit - revisorerklæring
 36. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 37. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 38. Momslån - notat
 39. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 40. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 41. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 42. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 43. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 44. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 45. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 46. Kompensation selvstændige - beregning
 47. Kompensation selvstændige - notat
 48. Kompensation selvstændige - litteratur
 49. Kompensation faste omkostninger - notat
 50. Kompensation faste omkostninger - beregning
 51. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 52. Sygedagpenge - litteratur
 53. Oversigt over tilskudsordninger
 54. Kompensation arrangementer - beregning
 55. Kompensation arrangementer - tjekliste
 56. Kompensation arrangementer - litteratur
 57. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 58. Kompensation arrangementer - erklæring
 59. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 60. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 61. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 62. Ferieloven notat om diverse forhold
 63. Elafgifter godtgørelse 2020
 64. Forbrug af egne varer 2020
 65. Regnskabstjekliste - klasse B
 66. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 67. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 68. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 69. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 70. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 71. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 72. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 73. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 74. Revisionspåtegning - botilbud
 75. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 76. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 77. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 78. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 79. Revisors tjekliste til ferieloven
 80. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 81. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 82. Bøder og afgørelser - eksempler
 83. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 84. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 85. Lønsumsafgift 2019 og frem
 86. Udbytte til personer i 2019
 87. Investorfradrag - erklæring
 88. Investorfradrag - erklæring
 89. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 90. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 91. Elafgifter godtgørelse 2019
 92. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 93. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 94. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 95. Forbrug af egne varer 2019
 96. Fortrolighedsaftale
 97. Befordringsfradrag 2019
 98. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 99. Review mellembalance selskab engelsk
 100. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.2)

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  45
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  133
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   8
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    0
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  15
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  48
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  37
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   2
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
 • Selskaber
  Artikel antal:
  31
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  32
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask