Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Revisionspåtegning - botilbud

Eksempel på revisionspåtegning på et selskab der driver botilbud, og hvor revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Der er forbehold for fortsat drift og deraf følgende afkræftende konklusion. Erlæringen er på engelsk.

Læs mere...

Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019

Med dette værktøj kan du beregne selskabsskat for 2019, opgøre udskudt skat, foretage de mest almindelige skattemæssige afskrivninger, og foretage en totalafstemning, så du kan tjekke at der er sammenhæng mellem årets skat, permanente og midlertidige afvigelser og udskudt skat primo og ultimo.

Samtidig beregner værktøjet skyldig skat, med procenttillæg osv.

BEMÆRK AT PROCENTSATSERNE FOR RESTSKAT, OVERSKYDENDE SKAT OG TILLÆG/FRADRAG VEDR. ACONTOSKAT KAN ÆNDRE SIG.

Læs mere...

Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang

Dette beregningsark samler de oplysninger som skal indberettes til Fonden. Der er tale om medarbejdere der arbejder 1.9.2020, som har opsparet ret til ferie i perioden 1.9.2019 - 31.8.2020. Denne opsparing skal indberettes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Arket opgør ud fra lønmodtagerens fødselsdato, hvornår pengene forfalder til Fonden (forfalder bl.a. ved ret til folkepension), og dermed om gælden skal indregnes som kortfristet eller langsfristet gæld. Beregningen sker automatisk ud fra fødselsdatoen, men du kan overskrive, hvorved formlen slettes.

Læs mere...

Ferieloven 2019-2021 beregninger

Dette beregningsark viser eksempler for 5 medarbejdere, hvilke indvirkning ændringer af ferieloven medfører 2019-2021.

Man kan bruge arket til beregninger for sine kunder. Dog er det begræset til 5 medarbejdere. Men arket er ikke låst, så man kan selv indsætte yderligere.

Arket foretager en automatisk beregning af ændring af regnskabsmæssige skøn. Forholdet skal fremgå af note i klasse B/C/D, og ved brug af arket, får man altså en række tal serveret.

 

Læs mere...

Revisors tjekliste til ferieloven

Tjeklisten er ment til anvendelse på kundeniveau. Listen giver information om, hvad man skal huske i forbindelse med indførelse af ny ferielov, fx. overgangsordning, hvilke elementer man skal huske at tage med i regnskabet osv.

Idet dette er et helt nyt og uprøvet området, sætter vi pris på evt. tilbagemeldinger, hvis du finder mangler eller forbedringsområder. Nemmest på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere...

Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion

Revisionspåtegning for et selskab. Påtegningen er på engelsk.

Omstændighederne omfatter:

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, der er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 • Forbehold som er både potitielt væsentlige og potentielt gennemgribende.
 • Manglende konklusion.
 • Ingen ledelsesansvar ifm. ikke at udlevere revisionsbevis (kan i visse situationer være relevant, jf. sel § 133).
 • Engelsk.

Læs mere...

Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån

Denne skabelob kan anvendes ved krav om ledelseserklæring ved anmodning om dokumentation til Erhvervsstyrelsen for tilbagebetaling af kapitalejerlån. Der er ingen formkrav til erklæringen, og den kan således omformes efter ledelsens/revisors ønsker.

Læs mere...

Bøder og afgørelser - eksempler

Dette notat er ment som en hjælp til revisor mv. som i notatet kan se hvad andre er blevet pålagt af bøder, pålæg mv. for overtrædelse af persondata-reglerne. Der er ikke tale om en udtømmende liste over afgørelser, udelukkende eksempler.

Opdateret 17.6.2019 med datatilsynets afgørelse om indstilling til bøde 1,5 mio. kr. for manglende sletterutiner.

Opdateret 2.7.2019 med Spanske datatilsyns bøde til La Liga, for manglende samtykke.

Opdateret 10.7.2019 med engelske datatilsynes intention om bøde på 1,5 mia kr. til British Airways.

Opdateret 17.7.2019 med en frifindelse for at sende e-mails med TLS kryptering.

Opdateret 18.8.2019 med bøde til PwC Grækenland for forkert retsgrundlag for ansattes data.

Læs mere...

IVS omregistrering ledelseserklaering

Normalt kræves der en erklæring fra en vurderingsmand, hvis et IVS skal omregistreres til ApS. Der er dog ikke krav om en erklæring af en vurderingsmand, hvis
1. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr.,
2. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab er forsynet med en revisorerklæring (ISA eller udvidet gennemgang) uden modifikationer,
3. årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end 5 måneder forud for beslutningen, og
4. det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

Dette er et eksempel på sådan en ledelseserklæring.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 2. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 3. Lønsumsafgift 2019 og frem
 4. Intern kontrol af hvidvask - ikke-godkendt revisionsvirksomhed
 5. Udbytte til personer i 2018
 6. Udbytte til personer i 2019
 7. Investorfradrag - erklæring
 8. Investorfradrag - erklæring
 9. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 10. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 11. Elafgifter godtgørelse 2019
 12. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 13. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 14. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 15. Forbrug af egne varer 2019
 16. Fortrolighedsaftale
 17. Befordringsfradrag 2019
 18. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 19. Review mellembalance selskab engelsk
 20. Bilag 2, kontrol af systemet (version 5.2)
 21. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 22. Revisionspåtegning - koncern
 23. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 24. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 25. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 26. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 27. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 28. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 29. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 30. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 31. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 32. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 33. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 34. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 38. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 39. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 40. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 43. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 44. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 45. Databehandleraftale whistleblower
 46. Persondata: Sådan gør du
 47. Hvorfor? (offentlige midler)
 48. Revisionsaftale (offentlige midler)
 49. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 50. Revisionsplan (offentlige midler)
 51. Konklusionsark (offentlige midler)
 52. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 53. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 54. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 55. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 56. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 57. Tjekliste persondata
 58. Databehandleraftale bogføring
 59. Databehandleraftale løn
 60. Persondata manual
 61. Databehandlingsfortegnelse
 62. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 63. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 64. Revisor og databehandler (notat)
 65. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 66. Intern kontrol af hvidvask
 67. Modregningserklæring
 68. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 69. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 70. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 71. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 72. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 73. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 74. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 75. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 76. Befordringsfradrag 2018
 77. Forbrug af egne varer 2018
 78. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 79. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 80. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 81. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 82. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 83. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 84. Moms- og skattetjek tjekliste
 85. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 86. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 87. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 88. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 89. PEP beslutningsdiagram
 90. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 91. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 92. Revisionserklæring - åbningsblance
 93. Revisionserklæring - perioderegnskab
 94. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 95. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 96. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 97. Stamkort
 98. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 99. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 100. Review internt regnskab selskab

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  131
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   20
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  18
 • Selskaber
  Artikel antal:
  28
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  29
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask