Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Befordringsfradrag 2020

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2020 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2021

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2021 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

Læs mere...

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2021. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Rejsegodtgørelse, skattefri 2021

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri rejsegodtgørelse for 2021. Indtast rejsens start- og sluttidspunkt, og arket beregner resten. Du kan dog overskrive værdierne, hvis fx. arbejdsgiver ikke yder fuld betaling efter statens takster. Rejsegodtgørelse mv., kan dermed opgørelse hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter

Erklæring til Erhvervsstyrelsen om tilbagebetaling af ulovligt udloddet udbytte med tillæg af lovpligtige renter. Tilbagebetaling sker efter selskabslovens § 194. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

Læs mere...

Regnskab B 2020 - corona

Dette notat beskriver påvirkningen af Corona på årsregnskaber med balancedag efter 9. marts 2020. Notatet på 19 sider indeholder eksempler på formuleringer samt opstillinger af for eksempel noter.

Læs mere...

ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38

Dette værktøj viser et eksempel på noteoplysning om udsving i dagsværdier efter årsregnskabslovens §§ 37-38 på kategoriniveau, for eksempel børsnoterede aktier, børsnoterede obligationer samt investeringsejendomme i 2 forskellige kategorier.

Læs mere...

Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.

Muligt tilskud til restauranter, caféer og barer, mv. 

Læs mere...

Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020

Ny kompensationsmulighed for let fordærvelige varer. Men kun de som er kasseret som følge af restiktionen 26-27 / 9 - 2020.

Læs mere...

Kompensation til leverandører til private fester

Der åbnes nu pujle til kompensation af typiske leverandører til private fester med mindst 50 deltagere, afholdt uden for private hjem.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Kompensation faste omkostninger "light"
 2. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 3. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - aktiver omfattet af virksomhedspant
 4. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 5. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 6. Kompensation faste omkostninger ekstra
 7. Risikovurderinger fra myndigheder
 8. Bogføringsloven
 9. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 10. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 11. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 12. Skattekredit - litteratur
 13. Skattekredit - revisorerklæring
 14. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 15. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 16. Momslån - notat
 17. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 18. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 19. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 20. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 21. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 22. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 23. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 24. Kompensation selvstændige - beregning
 25. Kompensation selvstændige - notat
 26. Kompensation selvstændige - litteratur
 27. Kompensation faste omkostninger - notat
 28. Kompensation faste omkostninger - beregning
 29. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 30. Sygedagpenge - litteratur
 31. Oversigt over tilskudsordninger
 32. Kompensation arrangementer - beregning
 33. Kompensation arrangementer - notat
 34. Kompensation arrangementer - tjekliste
 35. Kompensation arrangementer - litteratur
 36. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 37. Kompensation arrangementer - erklæring
 38. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 39. Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
 40. Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
 41. Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
 42. Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
 43. Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat
 44. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 45. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 46. Ferieloven notat om diverse forhold
 47. Elafgifter godtgørelse 2020
 48. Forbrug af egne varer 2020
 49. Regnskabstjekliste - klasse B
 50. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 51. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 52. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 53. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 54. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 55. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 56. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 57. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 58. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 59. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 60. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 61. Revisionspåtegning - botilbud
 62. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 63. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 64. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 65. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 66. Revisors tjekliste til ferieloven
 67. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 68. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 69. Bøder og afgørelser - eksempler
 70. IVS omregistrering ledelseserklaering
 71. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 72. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 73. Lønsumsafgift 2019 og frem
 74. Udbytte til personer i 2018
 75. Udbytte til personer i 2019
 76. Investorfradrag - erklæring
 77. Investorfradrag - erklæring
 78. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 79. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 80. Elafgifter godtgørelse 2019
 81. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 82. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 83. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 84. Forbrug af egne varer 2019
 85. Fortrolighedsaftale
 86. Befordringsfradrag 2019
 87. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 88. Review mellembalance selskab engelsk
 89. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.2)
 90. Skema A, indsamling af oplysninger (version 6.2)
 91. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 92. Revisionspåtegning - koncern
 93. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 94. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 95. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 96. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 97. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 98. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 99. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 100. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  36
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  140
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   8
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   30
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    5
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  41
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  35
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  20
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  32
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask