Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring

Dette er den tro-og-love erklæring, som virksomeden skal afgive overfor Erhvervsstyrelsen, når der søges kompensation for løn for medarbejdere som er sendt hjem med løn som følge af coronavirus.

Den skal afgives online, og kan ikke ændres. Visse rådgivere kan dog ønske at have den liggende i underskrevet form, fx. hvis de skal assistere med ansøgningen. 

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for løn for hjemsendte medarbejdere med løn, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

27.3.2020: opdateret så arket tager højde for, at medarbejderen selv skal betale op til 5 arbejdsdage, og at der ikke kan opnås kompensation for disse. Læs forside-arket i den forbindelse.

30.3.2020: Opdateret med at grænsen er ændret fra 23/26.000 til 30.000 per. medarbejder per måned.

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur

Litteratur:

Opdateret 25.3.2020 med ny litteratur, bl.a. loven og bekendtgørelsen.

Læs mere...

Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for løn for medarbejdere som er sendt hjem med løn som følge af coronavirus.

Opdateret 25.3.2020 med bekendtgørelse af samme dato om emnet. 

31.3.2020: Opdateret med at maks-grænsen er sat til 30.000 kr. Og eksemplerne opdateret.

Læs mere...

Kompensation selvstændige - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for selvstændige, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

27.3.2020: Opdateret med at grænsen for omsætning sidste år er sat ned fra 15.000 kr. til 10.000 kr. per måned. Samtidig er der indsat felt, hvor man selv kan ændre grænsen.

28.3.2020: Opdateret med aktstykke 122.

1.4.2020: Opdateret med at ordningen er åbnet og at der kommet mere info i bekendtgørelse og vejledning.

2.4.2020: Opdateret med en formelfejl der var uden betydning for tal-resultatet (men gav en tekst-fejl om at der var omsætning under 15.000 kr.).

Læs mere...

Kompensation selvstændige - notat

Dette notat beskriver muligheden for at søge kompensation for omsætningstab for selvstændige som følge af coronavirus.

28.3.2020: Opdateret med aktstykke 122 samt tilhørende spørgsmål/svar til FT finansudvalg. 

1.4.2020: Opdateret med at ordningen er åbnet og at der kommet mere info i bekendtgørelse og vejledning + rettet skrivefejl.

Læs mere...

Kompensation selvstændige - litteratur

Litteratur

1.4.2020: Opdateret med at ordningen er åbnet og med bekendtgørelsen.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - notat

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsreduktion som følge af coronavirus.

30.3.2020: Opdateret med aktstykke 124 samt spørgsmål/svar til folketingets finansudvalg.

3.4.2020: Opdateret med bekendtgørelse og vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

8.4.2020: Der er kommet ændringsbekendtgørelse til ordningen. Vi har tilføjet et lille 2-siders notat der redegør for ændringerne. 

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for faste omkostninger, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

30.3.2020: Opdateret med aktstykke 124 + spørgsmål/svar til finansudvalget. Der er desuden indarbejdet et par andre finesser, som selv tjekker indre sammenhænge, fx. at kompensationen ikke kan komme til at overstige omsætningsnedgangen.

3.4.2020: Opdateret med bekendtgørelse og vejlening fra Erhvervsstyrelsen.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - litteratur

Litteratur.

3.4.2020: Opdateret med udgivelse af bekendtgørelse og vejledning

8.4.2020: Opdateret med ændringsbekendtgørelse + ny beskrivelse på virksomhedsguiden + ny vejledning fra ERST + ny vejledning til revisor + ny revisorerklæring

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Sygedagpenge - litteratur
 2. Oversigt over tilskudsordninger
 3. Kompensation arrangementer - beregning
 4. Kompensation arrangementer - notat
 5. Kompensation arrangementer - tjekliste
 6. Kompensation arrangementer - litteratur
 7. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 8. Kompensation arrangementer - erklæring
 9. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 10. Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
 11. Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
 12. Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
 13. Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
 14. Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat
 15. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 16. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 17. Ferieloven notat om diverse forhold
 18. Elafgifter godtgørelse 2020
 19. Forbrug af egne varer 2020
 20. Regnskabstjekliste - klasse B
 21. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 22. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 23. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 24. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 25. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 26. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 27. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 28. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 29. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 30. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 31. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 32. Revisionspåtegning - botilbud
 33. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 34. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 35. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 36. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 37. Revisors tjekliste til ferieloven
 38. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 39. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 40. Bøder og afgørelser - eksempler
 41. IVS omregistrering ledelseserklaering
 42. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 43. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 44. Lønsumsafgift 2019 og frem
 45. Udbytte til personer i 2018
 46. Udbytte til personer i 2019
 47. Investorfradrag - erklæring
 48. Investorfradrag - erklæring
 49. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 50. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 51. Elafgifter godtgørelse 2019
 52. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 53. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 54. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 55. Forbrug af egne varer 2019
 56. Fortrolighedsaftale
 57. Befordringsfradrag 2019
 58. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 59. Review mellembalance selskab engelsk
 60. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.0)
 61. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 62. Revisionspåtegning - koncern
 63. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 64. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 65. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 66. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 67. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 68. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 69. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 70. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 71. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 72. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 73. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 74. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 75. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 76. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 77. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 78. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 79. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 80. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 81. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 82. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 83. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 84. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 85. Databehandleraftale whistleblower
 86. Persondata: Sådan gør du
 87. Hvorfor? (offentlige midler)
 88. Revisionsaftale (offentlige midler)
 89. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 90. Revisionsplan (offentlige midler)
 91. Konklusionsark (offentlige midler)
 92. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 93. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 94. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 95. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 96. Hvidvaskmanual
 97. Tjekliste persondata
 98. Databehandleraftale bogføring
 99. Databehandleraftale løn
 100. Persondata manual

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  19
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  137
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   28
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    5
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  20
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  30
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask