Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Befordringsgodtgørelse, skattefri 2024

Denne skabelon anvendes til at beregne skattefri befordringsgodtgørelse for 2024. Arket omfatter en liste over de 20 mest anvendte kunder, hvor der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse. Når disse anvendes, indsættes automatisk kundenavn, adresse, formål og antal kilomenter. Kørselsgodtgørelse for revisorer, advokater, konsulenter mv., kan dermed opgøres hurtigt og effektivt.

Læs mere...

Befordringsfradrag 2024

Med denne skabelon kan du nemt og automatisk beregne befordringsfradraget for 2024 til forskudsangivelse og selvangivelse. Indtast blot afstanden mellem hjem og arbejde, samt antal dage på arbejde i året. Fradraget beregnes automatisk.

Læs mere...

Generalforsamlingsreferat gentagelse fra likvidation

Denne skabelon anvendes til referat af ekstraordinær generalforsamling i selskaber der beslutter genoptagelse af selskab fra likvidation.

Referatet indeholder et indtastningsbillede når filen åbnes, hvor man indtaster oplysningerne én gang (i stedet for at skulle opdatere de samme oplysninger flere steder i samme dokument).

Læs mere...

Generalforsamlingsreferat gentagelse fra tvangsopløsning

Denne skabelon anvendes til referat af ekstraordinær generalforsamling i selskaber der beslutter genoptagelse af selskab fra tvangsopløsning.

Referatet indeholder et indtastningsbillede når filen åbnes, hvor man indtaster oplysningerne én gang (i stedet for at skulle opdatere de samme oplysninger flere steder i samme dokument).

Læs mere...

Overvejelse fysisk guld undersøgelse - ej underretning

Dette kortfattede notat hjæper med dokumentationspligten (noteringspligten) i hvidvaskloven for undersøgelse ved et selskabs køb af fysisk guld. I notatet afkræftes mistanken, og der underrettes ikke. 

Læs mere...

Virksomhedsomdannelse vurderingsberetning- revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved vurderingsberetningen i anledning af en skattefri virksomhedsomdannelse.

Læs mere...

Tilførsel af aktiver - vurderingsberetning - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation erklæring / vurderingsberetning ved tilførsel af aktiver.

Læs mere...

Spaltning kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter en spaltning i forhold til selskabets nuværende situation.

Læs mere...

Ombytning af kapitalandele - vurderingsberetning - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation erklæring / vurderingsberetning ved ombytning af kapitalandele (indskud af bestemmende kapitalpost).

Læs mere...

Fusion kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i fusionerende selskaber, om at kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusi-onen i forhold til selskabets nuværende situation.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bogføringsloven - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 2. Elafgifter godtgørelse 2023 (kun 2. halvår)
 3. Ledelsens tilsidesættelse af kontroller
 4. Hvidvask og revisors pligter (et simplificeret overblik)
 5. Hvad skal revisor udføre - assistanceerklæringer
 6. Forbrug af egne varer landbrug 2022
 7. Forbrug af egne varer landbrug 2023
 8. Forbrug af egne varer 2023
 9. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2022
 10. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2022
 11. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2022
 12. Regnskabstjekliste - klasse B 2022
 13. Kunde-/opgavevurdering
 14. Tilbagebetaling af kapitalejerlån - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 15. Befordringsfradrag 2023
 16. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2023
 17. Rejsegodtgørelse, skattefri 2023
 18. Hvidvask spørgsmål til kunder engelsk
 19. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til udbetaling til kapitalejere
 20. Dokumentation af kontrol af indberetninger
 21. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2022
 22. Overvejelse ulovligt lån undersøgelse-underretning
 23. Systembeskrivelse mellem virksomhed som selv bogfører
 24. Systembeskrivelse bogholderi virksomheden bogfører
 25. Erhvervsstyrelsens skabelon til bogføringsbeskrivelser - link
 26. Udlodning af fordring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 27. Genoptagelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 28. Erklæring, udvidet gennemgang, omdannelsesbalance ApS til A/S
 29. Stiftelse - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)
 30. Elafgifter godtgørelse 2023 (forventeligt 1. halvår)
 31. Elafgifter godtgørelse 2022 (4. kvartal)
 32. Systembeskrivelse bogholderi revisor bogfører
 33. Stiftelse - Indskud af selskabskapital på bankkonto tilhørende selskabet
 34. Oms slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 35. Løn slutafregning p2 med frist 30.10.2022 (revisors dokumentation ISRS 4400)
 36. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis primo - bortset-fra
 37. Revision af regnskabsmæssige skøn - varebeholdninger
 38. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (maj-dec)
 39. Befordringsfradrag 2022
 40. Rejsegodtgørelse, skattefri 2022
 41. Forbrug af egne varer landbrug 2021
 42. Forbrug af egne varer landbrug 2020
 43. Forbrug af egne varer 2022
 44. Forbrug af egne varer 2021
 45. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 46. Kundeaftale aftalte arbejdshandlinger - om omsætning
 47. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 genbrug (delvis)
 48. Kompensation faste omkostninger - 2021.12 første erklæring
 49. Elafgifter godtgørelse 2022 (1. halvår)
 50. Elafgifter godtgørelse 2022 (3. kvartal)
 51. Elafgifter godtgørelse 2021
 52. Indtægter - besvigelsesrisiko - Revisionsnotat
 53. Hvidvask spørgsmål til kunder
 54. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
 55. Regnskabstjekliste - klasse B 2021
 56. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
 57. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
 58. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2021
 59. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2022 (jan-apr)
 60. Fri bil 2021-2026
 61. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, konvertering af gæld til kapitalejer
 62. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra frie reserver
 63. Valg af erklærings-konklusion
 64. Løn slutafregning 9.3.2020 - 29.8.2020 revisors dokumentation (ISRS 4400)
 65. Overførsel af persondata til tredjelande
 66. Slutafregning for lønkompensation (9. marts 2020 – 29. august 2020)
 67. Slutafregning for faste omkostninger (9. marts 2020 – 8.juni/juli 2020)
 68. Revisorerklæring a-skattelån, ejerskifte
 69. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat
 70. Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning
 71. Momslån - revisorerklæring
 72. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36
 73. Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41
 74. Kompensation arrangementer - tekst
 75. Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
 76. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 77. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 78. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 79. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 80. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 81. Befordringsfradrag 2020
 82. Befordringsfradrag 2021
 83. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 84. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 85. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 86. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 87. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 88. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 89. Kompensation til leverandører til private fester
 90. Kompensation faste omkostninger "light"
 91. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 92. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 93. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 94. Kompensation faste omkostninger ekstra
 95. Risikovurderinger fra myndigheder
 96. Bogføringsloven
 97. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 98. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 99. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 100. Skattekredit - litteratur

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  13
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  23
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  5
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  50
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  117
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   2
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   Artikel antal:
   16
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  18
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyring
  Artikel antal:
  12
  • Andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder arbejdspapirer og værktøjer til revisors opgaver med at afgive "andre erklæringer med sikkerhed", fx. selskabsretlige erklæringer.

   Artikel antal:
   10
  • Kvalitetsstyringsmanualer

   I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

   Artikel antal:
   2
   • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

    Artikel antal:
    1
   • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

    Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

    Artikel antal:
    1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  13
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  51
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  40
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   3
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
  • Ferieloven
   Artikel antal:
   5
  • Kundeinfo

   Denne kategori indeholder informationsmaterialer som kan udleveres til kunder.

   Artikel antal:
   0
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  35
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Hvidvask