Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Review mellembalance selskab engelsk

Den uafhængige revisors review af mellembalance for selskab til brug for ekstraordinært udbytte. Erklæring på engelsk.

Læs mere...

Bilag 2, kontrol af systemet (version 5.1)

Dette skema er Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrollants tjekliste til kontrol af systemet. Skemaet er udfyldt på forhånd og passer til kvalitetsstyringsmanualen fra Faglig Afdeling A/S, således at kontrollanten kan spare tid på at lede efter forholdene.

Læs mere...

Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang

Dette skema kan anvendes som inspiration for revisor til at drøfte en række forhold, fx en gang om året med afsæt i årsregnskabet. Intentionen er at anvende skemaet til en årlig regnskabsgennemgang, men det kan anvendes i mange forskellige situationer.

Læs mere...

Revisionspåtegning - koncern

Revisionspåtegning på koncern. Erklæring på dansk.

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som udarbejdes efter årsregnskabsloven
 • Ingen forbehold, fremhævelser eller andre oplysninger

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af årsregnskab for et selskab.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af årsregnskab for en personligt ejet virksomhed.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af perioderegnskab.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af regnskab for en udlejningsvirksomhed, fx. udlejning af forældrekøbslejlighed.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af internt årsregnskab.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance

Aftale mellem kunde og revisor om opstilling af en bogføringsbalance.

Aftalen kan også omfattes af den normale kundeaftale. Nærværende dokument anvendes hvor revisor ønsker en særskilt aftale på assistance med opstilling af det relevante dokument.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 2. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 5. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 6. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 8. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 9. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 10. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 11. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 12. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 13. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 14. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 15. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 16. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 17. Databehandleraftale whistleblower
 18. Persondata: Sådan gør du
 19. Hvorfor? (offentlige midler)
 20. Revisionsaftale (offentlige midler)
 21. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 22. Revisionsplan (offentlige midler)
 23. Konklusionsark (offentlige midler)
 24. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 25. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 26. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 27. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 28. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 29. Tjekliste persondata
 30. Databehandleraftale bogføring
 31. Databehandleraftale løn
 32. Persondata
 33. Databehandlingsfortegnelse
 34. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 35. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 36. Revisor og databehandler (notat)
 37. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 38. Intern kontrol af hvidvask
 39. Modregningserklæring
 40. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 41. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 42. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 43. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 44. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 45. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 46. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 47. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 48. Befordringsfradrag 2018
 49. Forbrug af egne varer 2018
 50. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 51. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 52. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 53. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 54. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 55. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 56. Moms- og skattetjek tjekliste
 57. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 58. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 59. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 60. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 61. PEP beslutningsdiagram
 62. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 63. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 64. Revisionserklæring - åbningsblance
 65. Revisionserklæring - perioderegnskab
 66. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 67. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 68. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 69. Stamkort
 70. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 71. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 72. Review internt regnskab selskab
 73. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 74. Implementeringsplan
 75. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 76. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 77. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 78. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 79. Eksempelregnskab - B særlige poster
 80. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 81. Eksempelregnskab - B minimum
 82. Guide til kapitalejerlån
 83. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 84. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 85. Elafgifter godtgørelse 2017
 86. Revisionspåtegning engelsk 2016
 87. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 88. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 89. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 90. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 91. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 92. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 93. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 94. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 95. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 96. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 97. Forbrug af egne varer 2017
 98. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 99. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 100. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  20
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  128
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   22
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  13
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  9
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  35
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  27
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask