Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017

Med dette værktøj kan du beregne selskabsskat for 2017, opgøre udskudt skat, foretage de mest almindelige skattemæssige afskrivninger, og foretage en totalafstemning, så du kan tjekke at der er sammenhæng mellem årets skat, permanente og midlertidige afvigelser og udskudt skat primo og ultimo.

Samtidig beregner værktøjet skyldig skat, med procenttillæg osv.

Læs mere...

PEP diagram med spørgsmål til kunden

Dette diagram viser hvem der omfattes af PEP procedurerne, og med diagrammet, bliver det logisk hvilke spørgsmål man skal stille kunden. Diagrammet indeholder spørgsmålene, så det egner sig til udlevering til kunden.

Læs mere...

PEP beslutningsdiagram

Dette diagram viser i spørgsmålsform, hvad revisor skal undersøge, og hvad revisors pligter er, hvis en kunde, nærtstående, samarbejdspartner er PEP. Diagrammet egner sig til udlevering til kunden.

Læs mere...

Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)

Aftalen mellem Skat og FSR. Aftalen indeholder specificerede krav til revisors handlinger ved et moms- og skattetjek.

Læs mere...

Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)

Erklæring ved genoptagelse fra tvangsopløsning om at kapitalen er til stede og at der ikke er lån mv. til selskabsdeltagere. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 231.

Erklæringen kan afgives efter ISA 805 eller ISAE 3000. Denne erklæring er udarbejdet i overensstemmelse med ISAE 3000, hovedsageligt fordi erklæringen indeholder en udtalelse om, hvorvidt der er givet lån til selskabsdeltagere (hvilket passer dårligt ind i begrebet, revision af historiske finansielle oplysninger. ISA 805 forudsætter desuden at ISA 100-799 også anvendes, dvs. revisionsaftale, besvigelser, planlægning, rapportering til øverste ledelse osv. Erklæring efter ISAE 3000 er en del nemmere.

 

Læs mere...

Revisionserklæring - åbningsblance

Eksempel på en erklæring på en åbningsbalance.

ISA 805, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionserklæring - perioderegnskab

Eksempel på en erklæring om revision på et perioderegnskab.

ISA 800, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionserklæring - specifikationshæfte

Eksempel på en erklæring om revision på et specifikationshæfte.

ISA 800, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra

Revisionspåtegning med konklusion med forbehold som følge af, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for datterselskab på et selskabs årsregnskab aflagt efter klasse B. 

Læs mere...

Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen

Revisionspåtegning for et selskab. Påtegningen er på engelsk.

Omstændighederne omfatter:

 • Erklæring afgivet 15.12.2016 eller senere.
 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, der er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 • Ingen modifikation
 • Fremhævelse af forhold i regnskabet
 • Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
 • Engelsk.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 2. Stamkort
 3. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 4. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 5. Review internt regnskab selskab
 6. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 7. Implementeringsplan
 8. Tjekliste på kundeniveau
 9. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 10. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 11. Eksempelregnskab - B særlige poster
 12. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 13. Eksempelregnskab - B minimum
 14. Guide til kapitalejerlån
 15. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 16. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 17. Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis for meget lille virksomhed i B
 18. Elafgifter godtgørelse 2017
 19. Revisionspåtegning engelsk 2016
 20. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 21. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 22. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 23. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 24. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 25. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 26. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 27. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 28. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 29. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 30. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 31. Forbrug af egne varer 2017
 32. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 33. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 34. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 35. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 36. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 37. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 38. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 39. Befordringsfradrag 2017
 40. Befordringsfradrag 2016
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 43. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 44. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 45. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 46. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 47. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 48. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 49. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 50. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 51. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 52. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 53. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 54. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 55. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 56. Forbrug af egne varer 2016
 57. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 58. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 59. Vedtægter (direktion)
 60. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 61. Stiftelsesdokument, apportindskud
 62. Private andele, el, vand, varme 2016
 63. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 64. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 65. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 66. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 67. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 68. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 69. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 70. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 71. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 72. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 73. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 74. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 75. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 76. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 77. Omdannelse af aps til as - generalforsamlingsreferat
 78. Omdannelse af aps til as - tjekliste
 79. Omdannelse af aps til as - ledelsens udtalelse
 80. Udbytte til personer i 2015
 81. Udbytte til personer i 2016
 82. IVS egen-erklæring
 83. Regnskabsvejledning B + C
 84. Virksomhedsbeskrivelse revision selskab
 85. Leasing
 86. Bankafstemning
 87. Omdannelse af aps til as - vurderingsberetning
 88. Generalforsamlingsreferat omdannelse aps til as
 89. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 90. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 91. Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport total efter hele ny ÅRL er trådt i kraft
 92. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2015
 93. Tilbagetrædelses- og støtteerklæring, eksempel
 94. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2016
 95. Rejsegodtgørelse, skattefri 2016
 96. Elafgifter godtgørelse 2016
 97. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 98. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 99. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 100. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  8
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  138
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   18
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   37
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang

   Artikel antal:
   24
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  6
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  41
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  22
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  12
 • Selskaber
  Artikel antal:
  24
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  20
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1