Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion

Revisionspåtegning for et selskab. Påtegningen er på engelsk.

Omstændighederne omfatter:

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, der er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 • Forbehold som er både potitielt væsentlige og potentielt gennemgribende.
 • Manglende konklusion.
 • Ingen ledelsesansvar ifm. ikke at udlevere revisionsbevis (kan i visse situationer være relevant, jf. sel § 133).
 • Engelsk.

Læs mere...

Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån

Denne skabelob kan anvendes ved krav om ledelseserklæring ved anmodning om dokumentation til Erhvervsstyrelsen for tilbagebetaling af kapitalejerlån. Der er ingen formkrav til erklæringen, og den kan således omformes efter ledelsens/revisors ønsker.

Læs mere...

Bøder og afgørelser - eksempler

Dette notat er ment som en hjælp til revisor mv. som i notatet kan se hvad andre er blevet pålagt af bøder, pålæg mv. for overtrædelse af persondata-reglerne. Der er ikke tale om en udtømmende liste over afgørelser, udelukkende eksempler.

Læs mere...

IVS omregistrering ledelseserklaering

Normalt kræves der en erklæring fra en vurderingsmand, hvis et IVS skal omregistreres til ApS. Der er dog ikke krav om en erklæring af en vurderingsmand, hvis
1. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr.,
2. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab er forsynet med en revisorerklæring (ISA eller udvidet gennemgang) uden modifikationer,
3. årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end 5 måneder forud for beslutningen, og
4. det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

Dette er et eksempel på sådan en ledelseserklæring.

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B mikrovirksomhed, indeholder de lovkrævede noter (almindelig klasse B som ikke brugerreglerne for mikrovirksomhed, har sin egen tjekliste).Der er tale om notekrav der gælder 2018, og der er ikke medtaget notekrav/ændringer der gælder fra 2020.

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B noter

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B, indeholder de lovkrævede noter. Tjeklisten forudsætter, at der ikke aflægges regnskab efter reglerne om mikrovirksomhed (særskilt tjekliste). Der er tale om notekrav der gælder 2018, og der er ikke medtaget notekrav/ændringer der gælder fra 2020.

Læs mere...

Lønsumsafgift 2019 og frem

Denne skabelon anvendes til beregning og afstemning af lønsumsafgift

Læs mere...

Intern kontrol af hvidvask - ikke-godkendt revisionsvirksomhed

Tjekliste til intern kontrol i forhold til hvidvaskloven. Denne tjekliste indeholder de relevante 18 punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask mindst årligt, eller hvis man ændrer kundesegmenter, produkter osv.

Tjeklistens referencer til kvalitetsstyringsmanualen er tilpasset at der er tale om ikke-godkendt revisionsvirksomhed.

Læs mere...

Udbytte til personer i 2018

Beregningsarket beregner for op til 8 personlige kapitalejere udbytteskat som skal tilbageholdes, et resultat for hver kapitalejer, skyldig udbytteskat, som vil udløse restskat for kapitalejeren, samt en hypotetisk samlet skatteprocent, under forudsætning af, at selskabet først har betalt selskabsskat, og der derefter betaltes udbytteskat.

Læs mere...

Udbytte til personer i 2019

Beregningsarket beregner for op til 8 personlige kapitalejere udbytteskat som skal tilbageholdes, et resultat for hver kapitalejer, skyldig udbytteskat, som vil udløse restskat for kapitalejeren, samt en hypotetisk samlet skatteprocent, under forudsætning af, at selskabet først har betalt selskabsskat, og der derefter betaltes udbytteskat.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Investorfradrag - erklæring
 2. Investorfradrag - erklæring
 3. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 4. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 5. Elafgifter godtgørelse 2019
 6. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 7. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 8. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 9. Forbrug af egne varer 2019
 10. Fortrolighedsaftale
 11. Befordringsfradrag 2019
 12. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 13. Review mellembalance selskab engelsk
 14. Bilag 2, kontrol af systemet (version 5.2)
 15. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 16. Revisionspåtegning - koncern
 17. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 18. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 19. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 20. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 21. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 22. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 23. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 24. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 25. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 26. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 27. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 28. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 29. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 30. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 31. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 32. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 33. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 34. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 38. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 39. Databehandleraftale whistleblower
 40. Persondata: Sådan gør du
 41. Hvorfor? (offentlige midler)
 42. Revisionsaftale (offentlige midler)
 43. Planlægningsnotat (offentlige midler)
 44. Revisionsplan (offentlige midler)
 45. Konklusionsark (offentlige midler)
 46. Revisionspåtegning - Byggeregnskab til byggeskadesfonden (offentlige midler)
 47. Revisionsprotokollat (offentlige midler)
 48. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)
 49. Kvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)
 50. Kvalitetsstyringsmanual - Hvidvask
 51. Tjekliste persondata
 52. Databehandleraftale bogføring
 53. Databehandleraftale løn
 54. Persondata manual
 55. Databehandlingsfortegnelse
 56. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 57. Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)
 58. Revisor og databehandler (notat)
 59. Guide til kapitalejerlån - beregninger
 60. Intern kontrol af hvidvask
 61. Modregningserklæring
 62. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 63. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 64. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 65. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 66. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 67. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 68. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 69. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 70. Befordringsfradrag 2018
 71. Forbrug af egne varer 2018
 72. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 73. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 74. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 75. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 76. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 77. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 78. Moms- og skattetjek tjekliste
 79. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 80. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 81. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 82. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 83. PEP beslutningsdiagram
 84. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 85. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 86. Revisionserklæring - åbningsblance
 87. Revisionserklæring - perioderegnskab
 88. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 89. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 90. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 91. Stamkort
 92. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 93. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 94. Review internt regnskab selskab
 95. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 96. Implementeringsplan
 97. Hvidvask-tjekliste på kundeniveau
 98. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 99. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 100. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  12
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  130
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   19
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  15
 • Selskaber
  Artikel antal:
  28
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  28
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask