Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kompensation faste omkostninger ekstra - notat

Dette notat beskriver kort i tekst muligheden for at søge kompensation for faste omkostninger ekstra, som følge af omsætningsreduktion som følge af coronavirus. Der er tale om en ordning som er politisk aftalt den 15.6.2020, men hvor der udeståer bekendtgørelse og vejledning. Vi har valgt indtil videre at kalde ordningen "faste omkostninger ekstra" for at kunne adskille den fra den eksisterende ordning om faste omkostninger.

Den "gamle" ordning for faste omkostninger ophører 8.7.2020. Denne "ny" ordning starter den 9.7.2020, så man kan sige at der er tale om en fortsættelse, men kun for virksomheder som er ramt af ekstra hårde restriktioner.

Læs mere...

Risikovurderinger fra myndigheder

Her er risikovurderinger fra myndigheder.

Læs mere...

Bogføringsloven

Erklæring til Erhvervsstyrelsen, når de beder om en erklæring om at bogføringsloven er overholdt. Hvis revisor i sin seneste revisorerklæring har anført at bogføringsloven ikke var overholdt, beder Erhvervsstyrelsen ofte om en sådan erklæring.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - Skønsposter

Dette notat beskriver skønsposter i forbindelse med kompensationsordningen for faste omkostninger som følge af Coronavirus. Notatet beskriver hvilke poster som er relevante at overveje, og hvordan de efter vores opfattelse skal anføres i den indsendte dokumentation til ansøgningen (revisorerklæringen). Og notatet kommer med eksempler på poster som kan være problematiske at opgøre, og som er potentielle skønsposter til beskrivelse i ansøgningen. 

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020

Der er kommet ny bekendtgørelse fra 6.5.2020. Denne artikel beskriver ændringerne. Det er meningen at vi opdaterer vores notat og beregningsark. I første omgang samler vi op, med vedlagte artikel.

Læs mere...

Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer

Vi holdt 6.5.2020 et halv times seminar om prisen for revisorerklæring med kompensation på faste omkostninger. Dette er kursusmaterialerne:

Anført kommentar om ny bekendtgørelse fra 6.5.2020.

Læs mere...

Skattekredit - litteratur

Litteratur

Læs mere...

Skattekredit - revisorerklæring

Dette er den revisorerklæring (4410) som skal afgives hvis virksomheder søger om fremrykket udbetaling af skattekreditter vedrørende forskning- og udviklingsaktiviteter. Bemærk at der skal være tale om en uafhængig og godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor).

Der er i artiklen også indeholdt vejledning til revisorerklæringen, samt udkast til kundeaftale (som er et krav efter standarden).

Læs mere...

Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen

Vejledningen kan bruges af rådgivere og virksomheder til, på en relativ nem og overskuelig måde,
at få et overblik over, om et givent forskningsprojekt mv. umiddelbart kan give adgang til
skattekreditter. Hensigten er dermed, at virksomheder og rådgivere ikke bruger unødvendige
ressourcer på ansøgningerne.
 
Vejledningen er ikke udtømmende og kan ikke forstås modsætningsvis.

Læs mere...

Kompensationordninger - eksempler på misbrug

Dette notat indeholder forskellige eksempler på situationer hvor der sker potentielt misbrug af kompensationsordningerne ifm. COVID-19. Dette er interessant ud fra en revisor-betragtning, idet der i mange situationer vil skulle ske underretning via www.hvidvask.dk i det omfang revisor bliver opmærksom på gennemført misbrug eller mistanke om misbrug, som ikke kan afkræftes. Vær opmærksom på at hvidvask fx. omfatter situationer hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. I alle ordningerne skal man derfor være opmærksom på strafbestemmelserne, for at kunne vurdere om der er tale om strafbare lovovertrædelser. 

12.5.2020: Opdateret med ændring i NemKonto.

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Momslån - notat
 2. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 3. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 4. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 5. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 6. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 7. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 8. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 9. Kompensation selvstændige - beregning
 10. Kompensation selvstændige - notat
 11. Kompensation selvstændige - litteratur
 12. Kompensation faste omkostninger - notat
 13. Kompensation faste omkostninger - beregning
 14. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 15. Sygedagpenge - litteratur
 16. Oversigt over tilskudsordninger
 17. Kompensation arrangementer - beregning
 18. Kompensation arrangementer - notat
 19. Kompensation arrangementer - tjekliste
 20. Kompensation arrangementer - litteratur
 21. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 22. Kompensation arrangementer - erklæring
 23. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 24. Omregistrering IVS - 4 ledelsens regnskabserklæring
 25. Omregistrering IVS - 3 ikke-korrigeret fejlinformation
 26. Omregistrering IVS - 2 planlægningsnotat
 27. Omregistrering IVS - 1 kundeaftale
 28. Omregistrering IVS - 5 afsluttende notat
 29. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 30. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 31. Ferieloven notat om diverse forhold
 32. Elafgifter godtgørelse 2020
 33. Forbrug af egne varer 2020
 34. Regnskabstjekliste - klasse B
 35. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 36. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 37. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 38. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 39. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 40. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 41. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 42. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring link
 43. IVS omregistrering vurderingsmanderklæring med kapitalforhøjelse link
 44. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 45. Omregistrering af IVS til ApS med kapitalforhøjelse (ISAE 3000)
 46. Revisionspåtegning - botilbud
 47. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 48. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 49. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 50. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 51. Revisors tjekliste til ferieloven
 52. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 53. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 54. Bøder og afgørelser - eksempler
 55. IVS omregistrering ledelseserklaering
 56. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 57. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 58. Lønsumsafgift 2019 og frem
 59. Udbytte til personer i 2018
 60. Udbytte til personer i 2019
 61. Investorfradrag - erklæring
 62. Investorfradrag - erklæring
 63. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 64. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 65. Elafgifter godtgørelse 2019
 66. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 67. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 68. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 69. Forbrug af egne varer 2019
 70. Fortrolighedsaftale
 71. Befordringsfradrag 2019
 72. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 73. Review mellembalance selskab engelsk
 74. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.1)
 75. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 76. Revisionspåtegning - koncern
 77. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)
 78. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (personlig virksomhed)
 79. Kundeaftale assistance opstilling perioderegnskab
 80. Kundeaftale assistance opstilling udlejningsregnskab
 81. Kundeaftale assistance opstilling internt årsregnskab
 82. Kundeaftale assistance opstilling bogøringsbalance
 83. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018
 84. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018
 85. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018
 86. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018
 87. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018
 88. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018
 89. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018
 90. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 91. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 92. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 93. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 94. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 95. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 96. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 97. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 98. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask (engelsk)
 99. Databehandleraftale whistleblower
 100. Persondata: Sådan gør du

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  31
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  138
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   29
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    5
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  14
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   2
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  39
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  33
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  20
 • Selskaber
  Artikel antal:
  36
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  30
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask