Login


         

SøgVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning Notat

Dette notat redegør for de centrale forhold omkring indsendelse af slutopgørelser for tats omsætning for perioden 9.3.2020 - 31.8.2020. Fristen for indsendelse er 30. juni 2021.

19.4.2021: Opdateret med ny frist for indsendelse (30.6.2021) og at der kan opnås kompensation for visse revisoromkostninger, hvis man pålægges revisorbistand.

Læs mere...

Kompensation selvstændige 9/3-31/8 slutafregning

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for revisorbistand ved slutafregning for kompensation for tabt omsætning ifm. covid19. Arbejdet skal kun laves, hvis virksomheden ifm. brev om at den skal indsende slutopgørelsen, er blevet pålagt revisorbistand.

Der er udelukkende tale om perioden 9.3.2020 - 31.8.2020. Hvis der er modtaget kompensation for andre perioder eller andre ordninger, skal der indsendes separat slutopgørelse for disse.

Erhvervsstyrelsen dækker ikke omkostningen til revisor.

1.4.2021: Rettet en skrivefejl i kundeaftalen (der stod "faste omkostninger" et sted). Det er nu rettet.

Læs mere...

Hvidvask og ID mv.

En meget overskuelig og kortfattet oversigt over, hvad man skal gøre med en ny kunde og en eksterende kunde fsva. ID mv. og hvidvaskloven.

Læs mere...

Momslån - revisorerklæring

Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt (efter momslovens § 57, stk. 3 og stk. 4) har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån svarende til den angivne moms for 3. og 4. kvartal 2020 eller 1. og 2. halvår 2020.

Hvis der i perioden fra den 29. januar 2021 til og med dagen for anmodningen om lån har været gennemført ejerskifte i ejerkredsen på 50 % eller derover, skal der vedlægges revisorerklæring. Her er et eksempel på en sådan revisorerklæring efter ISRS 4400.

Link til søgning.

Læs mere...

Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 36

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler en ejendom (domicil- og/eller investering-), som indregnes til kostpris efter Årsregnskabsolovens § 36. Der foretages afskrivninger, og notater omhandler endvidere vurdering af nedskrivningsbehov.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Revision af regnskabsmæssige skøn - ejd 41

Dette værktøj indeholder et stadard-notat til dokumentation af ISA-revision af regnskabsmæssige skøn. Det omhandler en ejendom (domicil- og/eller investering-), som indregnes til kostpris + omvurdering til dagsværdi efter Årsregnskabsolovens § 41.

Der er tale om revision efter de internationale standarder om revision (ISA 540 som den gælder for regnskabsåret 2020).

Læs mere...

Kompensation arrangementer - tekst

18.2.2021: Der er nu åbnet for ansøgning for alle arrangementer fra 6.3.2020 - 28.2.2021.

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020

Dette er en kortfattet tjekliste til at kontrollere, at man har husket alle potentielle ændringer i årsregnskabsloven som er indført med L1716, som man måtte anvende for regnskabsår der sluttede den 31.12.2018 eller senere, men som er pligtig at anvende på regnskabsår der starter den 1. januar 2020 eller senere. Tjeklisten gælder udelukkende klasse B.

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020

Denne tjekliste indeholder de mest åbenlyse forhold omkring Corona i regnskabet. Der er i eksemplet anvendt et 2020-kalenderårsregnskab, og artsopdelt resultatopgørelse.

Tjeklisten er opbygget med korte spørgsmål. For en mere uddybende beskrivelse af reglerne, herunder eksempler på formuleringer, henvises til dette notat.

Læs mere...

Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020

Denne tjekliste gennemløber om årsregnskabet i den officielle årsrapport for årsregnskabslovens klasse B mikrovirksomhed, indeholder de lovkrævede noter.Der er tale om notekrav der gælder for regnskaber for kalenderåret 2020.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
 2. Regnskabstjekliste - klasse B 2020
 3. Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
 4. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
 5. Efteruddannelse selvstudie eksempeldokumentation
 6. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 første erklæring
 7. Kompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor
 8. Kompensation faste omkostninger - tillægserklæring dokumentation (4400)
 9. Befordringsfradrag 2020
 10. Befordringsfradrag 2021
 11. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2021
 12. Rejsegodtgørelse, skattefri 2021
 13. Udbytte, ulovligt udloddet, tilbagebetaling til selskab med renter
 14. Regnskab B 2020 - corona
 15. ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
 16. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.
 17. Kompensation kasserede varer 26-27 / 9 - 2020
 18. Kompensation til leverandører til private fester
 19. Kompensation faste omkostninger "light"
 20. Kompensation tabte annonceindtægter - efterregulering - ISA 805 dokumentation
 21. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - aktiver omfattet af virksomhedspant
 22. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir
 23. Ekspert (ledelsesudpeget), revisors arbejdspapir Veritas
 24. Kompensation faste omkostninger ekstra
 25. Risikovurderinger fra myndigheder
 26. Bogføringsloven
 27. Kompensation faste omkostninger - Skønsposter
 28. Kompensation faste omkostninger - ny bekendtgørelse 6.5.2020
 29. Kompensation faste omkostninger - revisorpris undervisningsmaterialer
 30. Skattekredit - litteratur
 31. Skattekredit - revisorerklæring
 32. Skattekredit - vejledning fra skattestyrelsen
 33. Kompensationordninger - eksempler på misbrug
 34. Momslån - notat
 35. Kompensation 2020-04-18 ændringer
 36. Kompensation faste omkostninger - Kursus 15.4.2020
 37. Kompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation
 38. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - tro-og-love erklæring
 39. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - beregning
 40. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - litteratur
 41. Kompensation løn hjemsendte medarbejdere - notat
 42. Kompensation selvstændige - beregning
 43. Kompensation selvstændige - notat
 44. Kompensation selvstændige - litteratur
 45. Kompensation faste omkostninger - notat
 46. Kompensation faste omkostninger - beregning
 47. Kompensation faste omkostninger - litteratur
 48. Sygedagpenge - litteratur
 49. Oversigt over tilskudsordninger
 50. Kompensation arrangementer - beregning
 51. Kompensation arrangementer - tjekliste
 52. Kompensation arrangementer - litteratur
 53. Kompensation arrangementer - kundeaftale
 54. Kompensation arrangementer - erklæring
 55. Regnskabet 2019 - eksempler på coronatekster
 56. Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
 57. Ferieloven vigtige datoer tidsline
 58. Ferieloven notat om diverse forhold
 59. Elafgifter godtgørelse 2020
 60. Forbrug af egne varer 2020
 61. Regnskabstjekliste - klasse B
 62. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2020
 63. Rejsegodtgørelse, skattefri 2020
 64. Omregistrering af IVS til ApS - Tjekliste
 65. Omregistrering af IVS til ApS - notat
 66. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, udelukkende overførsel fra reserven
 67. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserve for nettoopskrivning
 68. IVS omregistrering generalforsamlingsreferat, overførsel fra reserven + kontant indskud
 69. Generalforsamlingsreferat likvidation ApS
 70. Revisionspåtegning - botilbud
 71. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift engelsk
 72. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2019
 73. Ferieloven 2019-2021 gæld til Fonden, kort eller lang
 74. Ferieloven 2019-2021 beregninger
 75. Revisors tjekliste til ferieloven
 76. Revisionspåtegning engelsk manglende konklusion
 77. Ledelseserklæring ved tilbagebetaling af kapitalejerlån
 78. Bøder og afgørelser - eksempler
 79. Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
 80. Regnskabstjekliste - klasse B noter
 81. Lønsumsafgift 2019 og frem
 82. Udbytte til personer i 2019
 83. Investorfradrag - erklæring
 84. Investorfradrag - erklæring
 85. Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
 86. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2019
 87. Elafgifter godtgørelse 2019
 88. Rejsegodtgørelse, skattefri 2019
 89. Persondata manual - tillæg om krypterede mails
 90. Forbrug af egne varer landbrug 2019
 91. Forbrug af egne varer 2019
 92. Fortrolighedsaftale
 93. Befordringsfradrag 2019
 94. Selskabsskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2018
 95. Review mellembalance selskab engelsk
 96. Bilag 2, kontrol af systemet (version 6.2)
 97. Skema A, indsamling af oplysninger (version 6.2)
 98. Rådgivningsskema ud fra en regnskabsgennemgang
 99. Revisionspåtegning - koncern
 100. Kundeaftale assistance opstilling årsregnskab (selskab)

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  14
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  21
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Corona

  Her finder du værktøjer relateret til coronavirus.

  Artikel antal:
  42
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  133
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   8
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   21
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   23
  • Selskabsretlige erklæringer og andre erklæringer med sikkerhed

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven samt andre erklæringer med sikkerhed.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   23
   • ISAE 3000 kvalitetsstyring

    Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

    1. skriftlig kundeaftale,
    2. planlægning af opgaven,
    3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
    4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
    5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
    6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.
    Artikel antal:
    0
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  15
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  4
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   3
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   0
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  12
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  48
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  37
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   8
  • Revision af regnskabsmæssige skøn

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af regnskabsmæssige skøn. De er opdateret til ISA 540, som gælder for revision af perioder der starter 15.12.2019 (fx. 2020-kalenderårsregnskab).

   Artikel antal:
   2
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  21
 • Selskaber
  Artikel antal:
  31
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  32
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer.

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  18
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask