Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusErklæringer

Investorfradrag - erklæring

Dette værktøj er en erklæring fra godkendt revisor om at målselskabet opfylder betingelserne i investorfradragslovens (lov nr. 1707 af 27.12.2018) § 3, og at den i lovens § 4 omtalte grænse ikke vil blive overskredet ved erhvervelsens eller kapitalindskuddets gennemførelse.

Læs mere...

Review mellembalance selskab engelsk

Den uafhængige revisors review af mellembalance for selskab til brug for ekstraordinært udbytte. Erklæring på engelsk.

Læs mere...

Revisionspåtegning - koncern

Revisionspåtegning på koncern. Erklæring på dansk.

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som udarbejdes efter årsregnskabsloven
 • Ingen forbehold, fremhævelser eller andre oplysninger

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for at regnskabet er aflagt under forudsætningen om fortsat drift.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for datterselskab, som udløser en manglende konklusion.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesasvar om manglende adgang til at information fra advokat, og dermed manglende adgang til at kontrollere korrekt regnskabsmæssig behandling af retssager mod virksomheden, retssager mod kunder osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at udsende engagementsforespørgsel og -bekræftelse, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er modifikation, idet revisor i eksemplet har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018
 2. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 5. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 6. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 8. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 9. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 10. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 11. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 12. Revisionserklæring - åbningsblance
 13. Revisionserklæring - perioderegnskab
 14. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 15. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 16. Review internt regnskab selskab
 17. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 18. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 19. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 20. Revisionspåtegning engelsk 2016
 21. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 22. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 23. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 24. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 25. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 26. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 27. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 28. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 29. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 30. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 31. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 32. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 33. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 34. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 38. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 39. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 40. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 43. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 44. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 45. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 46. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 47. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 48. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 49. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 50. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 51. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 52. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 53. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 54. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 55. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 56. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 57. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 58. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 59. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 60. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 61. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 62. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
 63. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 64. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 65. Budget (fra 15.12.2015)
 66. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 67. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 68. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 69. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer
 70. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab
 71. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver
 72. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 73. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 74. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 75. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 76. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 77. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 78. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 79. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 80. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 81. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 82. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 83. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 84. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 85. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 86. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 87. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 88. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 89. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 90. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 91. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 92. Review bilag til selvangivelsen selskab
 93. Review mellembalance selskab
 94. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 95. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 96. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 97. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 98. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 99. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 100. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  19
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  22
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  23
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  27

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask