Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideErklæringer

Review mellembalance selskab engelsk

Den uafhængige revisors review af mellembalance for selskab til brug for ekstraordinært udbytte. Erklæring på engelsk.

Læs mere...

Revisionspåtegning - koncern

Revisionspåtegning på koncern. Erklæring på dansk.

 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, som udarbejdes efter årsregnskabsloven
 • Ingen forbehold, fremhævelser eller andre oplysninger

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for at regnskabet er aflagt under forudsætningen om fortsat drift.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for datterselskab, som udløser en manglende konklusion.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesasvar om manglende adgang til at information fra advokat, og dermed manglende adgang til at kontrollere korrekt regnskabsmæssig behandling af retssager mod virksomheden, retssager mod kunder osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at udsende engagementsforespørgsel og -bekræftelse, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er modifikation, idet revisor i eksemplet har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke mener at kunne foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke oplysninger om ledelsesansvar).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018
 2. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 5. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 6. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 8. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 9. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 10. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 11. Revisionserklæring - åbningsblance
 12. Revisionserklæring - perioderegnskab
 13. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 14. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 15. Review internt regnskab selskab
 16. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 17. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 18. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 19. Revisionspåtegning engelsk 2016
 20. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 21. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 22. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 23. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 24. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 25. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 26. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 27. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 28. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 29. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 30. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 31. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 32. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 33. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 34. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 38. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 39. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 40. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 43. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 44. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 45. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 46. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 47. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 48. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 49. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 50. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 51. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 52. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 53. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 54. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 55. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 56. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 57. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 58. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 59. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 60. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 61. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
 62. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 63. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 64. Budget (fra 15.12.2015)
 65. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 66. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 67. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 68. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer
 69. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab
 70. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver
 71. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 72. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 73. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 74. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 75. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 76. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 77. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 78. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 79. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 80. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 81. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 82. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 83. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 84. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 85. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 86. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 87. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 88. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 89. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 90. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 91. Review bilag til selvangivelsen selskab
 92. Review mellembalance selskab
 93. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 94. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 95. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 96. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 97. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 98. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 99. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 100. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  19
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  22
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  27

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask