Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusErklæringer

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for at regnskabet er aflagt under forudsætningen om fortsat drift.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusion 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for datterselskab, som udløser en manglende konklusion.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis associerede 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for manglende bevis for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold for varebeholdninger, som udløser en konklusion med forbehold.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesasvar om manglende adgang til at information fra advokat, og dermed manglende adgang til at kontrollere korrekt regnskabsmæssig behandling af retssager mod virksomheden, retssager mod kunder osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at udsende engagementsforespørgsel og -bekræftelse, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er modifikation, idet revisor i eksemplet har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med modifikation og oplysninger om ledelsesansvar om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke mener at kunne foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke oplysninger om ledelsesansvar).

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, perioderegnskab 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang af et perioderegnskab som udelukkende anvendes til bank, samt ledelsen.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2018

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden forbehold eller supplerende oplysninger. Engelsk.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2018
 2. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance 2018
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, mikrovirksomhed blank 2018
 5. Erklæring, udvidet gennemgang, usikkerhed fortsat drift 2018
 6. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk
 7. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 8. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 9. Revisionserklæring - åbningsblance
 10. Revisionserklæring - perioderegnskab
 11. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 12. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 13. Review internt regnskab selskab
 14. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 15. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 16. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 17. Revisionspåtegning engelsk 2016
 18. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 19. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 20. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 21. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 22. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 23. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 24. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 25. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 26. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 27. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 28. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 29. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 30. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 31. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 32. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 33. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 34. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 38. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 39. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 40. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 43. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 44. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 45. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 46. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 47. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 48. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 49. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 50. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 51. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 52. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 53. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 54. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 55. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 56. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 57. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 58. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 59. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
 60. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 61. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 62. Budget (fra 15.12.2015)
 63. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 64. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 65. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 66. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer
 67. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab
 68. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver
 69. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 70. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 71. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 72. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 73. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 74. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 75. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 76. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 77. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 78. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 79. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 80. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 81. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 82. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 83. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 84. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 85. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 86. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 87. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 88. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 89. Review bilag til selvangivelsen selskab
 90. Review mellembalance selskab
 91. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 92. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 93. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 94. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 95. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 96. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 97. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 98. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel
 99. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget
 100. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab internt

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  18
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  21
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  27

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask