Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusErklæringer

Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang på en åbningsbalance.

Læs mere...

Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)

Erklæring ved genoptagelse fra tvangsopløsning om at kapitalen er til stede og at der ikke er lån mv. til selskabsdeltagere. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 231.

Erklæringen kan afgives efter ISA 805 eller ISAE 3000. Denne erklæring er udarbejdet i overensstemmelse med ISAE 3000, hovedsageligt fordi erklæringen indeholder en udtalelse om, hvorvidt der er givet lån til selskabsdeltagere (hvilket passer dårligt ind i begrebet, revision af historiske finansielle oplysninger. ISA 805 forudsætter desuden at ISA 100-799 også anvendes, dvs. revisionsaftale, besvigelser, planlægning, rapportering til øverste ledelse osv. Erklæring efter ISAE 3000 er en del nemmere.

 

Læs mere...

Revisionserklæring - åbningsblance

Eksempel på en erklæring på en åbningsbalance.

ISA 805, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionserklæring - perioderegnskab

Eksempel på en erklæring om revision på et perioderegnskab.

ISA 800, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionserklæring - specifikationshæfte

Eksempel på en erklæring om revision på et specifikationshæfte.

ISA 800, som fordrer at også de øvrige ISA'er finder anvendelse.

Læs mere...

Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra

Revisionspåtegning med konklusion med forbehold som følge af, at revisor ikke har været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for datterselskab på et selskabs årsregnskab aflagt efter klasse B. 

Læs mere...

Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen

Revisionspåtegning for et selskab. Påtegningen er på engelsk.

Omstændighederne omfatter:

 • Erklæring afgivet 15.12.2016 eller senere.
 • Revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål, der er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 • Ingen modifikation
 • Fremhævelse af forhold i regnskabet
 • Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
 • Engelsk.

Læs mere...

Review internt regnskab selskab

Den uafhængige revisors review af internt regnskab for et selskab.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger på engelsk.

Læs mere...

Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016

Eksempel på en revisionspåtegning på et årsregnskab for 2016, hvor der også er udført forvaltningsrevision.

o    Erklæring afgivet på regnskab med regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Eller erklæringen afgivet 15.12.2016 eller senere.

o    Revision af et årsregnskab, generelt formål.

o    Forvaltningsrevision.

o    Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

o    Ingen fejl og der er indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.

o    Ledelsesberetning.

o    ISA 700.

o    Paradigme lavet af rigsrevisionen og FSR. 

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 2. Revisionspåtegning engelsk 2016
 3. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 4. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 5. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 6. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 7. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 8. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 9. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 10. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 11. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 12. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 13. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 14. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 15. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 16. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 17. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 18. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 19. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 20. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 21. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 22. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 23. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 24. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 25. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 26. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 27. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 28. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 29. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 30. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 31. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 32. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 33. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 34. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 35. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 36. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 37. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 38. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 39. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 40. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 41. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 42. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 43. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 44. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 45. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 46. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
 47. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 48. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 49. Budget (fra 15.12.2015)
 50. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 51. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 52. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 53. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger
 54. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse
 55. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning
 56. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev
 57. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer
 58. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab
 59. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver
 60. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning
 61. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk
 62. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 63. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 64. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 65. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 66. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 67. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 68. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 69. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 70. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 71. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 72. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 73. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 74. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 75. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 76. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 77. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 78. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 79. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 80. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 81. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 82. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 83. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 84. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 85. Review bilag til selvangivelsen selskab
 86. Review mellembalance selskab
 87. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 88. Revisionspåtegning - forbehold datter mv. mgl. bevis - (bortset-fra)
 89. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 90. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 91. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 92. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 93. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 94. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 95. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel
 96. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget
 97. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab internt
 98. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B
 99. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab skattedel
 100. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab specifikationshæfte

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  18
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  18
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  37
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang

  Artikel antal:
  25