Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideErklæringer

Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed

Vurderingsberetning til generalforsamlingen om værdien af bestående virksomhed, som overdrages fra stifter til et af stifteren etableret selskab, og overdragelsen sker indenfor 24 måneder fra stiftelsen, og hvor erhvervelsen udgør mindst 10% af selskabets kapital. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 43 og 36. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Vurderingsberetning efter selskabslovens §36 og §37.
 • A/S køber en bestående virksomhed af stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og prisen udgør mindst 10% af kapitalen i selskabet,
 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.
 • ISAE 3000.
 • Der er ikke tale om aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.

Læs mere...

Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver

Vurderingsberetning til generalforsamlingen om værdien af aktiver, som overdrages fra stifter til et af stifteren etableret selskab, og overdragelsen sker indenfor 24 måneder fra stiftelsen, og hvor erhvervelsen udgør mindst 10% af selskabets kapital. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 43 og 36. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Vurderingsberetning efter selskabslovens §36 og §37.
 • A/S køber aktiver af stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og prisen udgør mindst 10% af kapitalen i selskabet,
 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19.
 • ISAE 3000.
 • Der er ikke tale om aktieselskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.

Læs mere...

Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)

Erklæring til generalforsamlingen om ledelsens overholdelse af formalia. Bemærk at erklæringen ikke skal afgives, hvis der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af selskabets årsrapport (ordinær generalforsamling), og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 147. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2016 eller senere (ændringer i erklæringsbekendtgørelsen trådt i kraft)
 • Overholder ISAE 3000, som gælder fra 15.12.2015

Læs mere...

Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)

Erklæring til generalforsamlingen om ledelsens overholdelse af formalia. Bemærk at erklæringen ikke skal afgives, hvis der på generalforsamlingen skal ske godkendelse af selskabets årsrapport (ordinær generalforsamling), og forholdet er omtalt i revisionspåtegningen på årsrapporten. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 147. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Der er tale om en afkræftende konklusion, da ledelsen ikke har overholdt et gennemgribende antal formalia.
 • Erklæring afgivet den 15.12.2016 eller senere (ændringer i erklæringsbekendtgørelsen trådt i kraft)
 • Overholder ISAE 3000, som gælder fra 15.12.2015

Læs mere...

Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)

Vurderingsberetning ved indskud af bestemmende kapitalpost i et eksisterende selskab (aktieombytning).

 • Aktieombytning ved indskud af bestemmende kapitalpost i et eksisterende selskab.
 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

Læs mere...

Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)

Vurderingsberetning ved indskud af bestemmende kapitalpost i et nystiftet selskab (virksomhedsomdannelse og efterfølgende aktieombytning).

 • Aktieombytning ved indskud af bestemmende kapitalpost i et nystiftet selskab.
 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

Læs mere...

Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)

Erklæring ved omdannelse af ApS til A/S. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 319. 

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder ISAE 3000, som gælder for denne dato.

Læs mere...

Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)

Den uafhængige revisors vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS.

 • Selskabslovens § 357 C, stk. 2
 • ISA 805

Januar 2017: Opdateret til ændret ISA 700 (erklæringen 'vendt om')

Læs mere...

Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)

Erklæring til Erhvervsstyrelsen om tilbagebetaling af kapitalejerlån/ledelseslån med tillæg af lovpligtige renter, og at der ikke er opstået nye lån mv. til kapitalejere/ledelsesmedlemmer. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 215. Overholder erklæringsbekendtgørelsens §§ 16-19 og ISAE 3000.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder ISAE 3000, som gælder for denne dato.

December 2015: Sproglig tilpasning.

Læs mere...

Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling

Erklæring om kreditorernes stilling ved fusion. Erklæring afgivet i overensstemmelse med selskabslovens § 242. Erklæringen kan i enighed fravælges.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder ISAE 3000, som gælder for denne dato.

2016.08: Navnet på erklæringen rettet.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 2. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 3. Budget (fra 15.12.2015)
 4. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 5. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 6. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 7. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer
 8. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab
 9. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver
 10. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 11. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 12. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 13. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 14. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 15. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 16. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 17. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 18. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 19. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 20. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 21. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 22. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 23. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 24. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 25. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 26. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 27. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 28. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 29. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 30. Review bilag til selvangivelsen selskab
 31. Review mellembalance selskab
 32. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 33. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 34. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 35. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 36. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 37. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 38. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 39. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel
 40. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget
 41. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab internt
 42. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B
 43. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab skattedel
 44. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab specifikationshæfte
 45. Assistance 1.7.2013 - selskabs perioderegnskab
 46. Review perioderegnskab
 47. Review internt regnskab
 48. Review bilag til selvangivelsen
 49. Review mellembalance
 50. Review perioderegnskab forbehold fortsat drift
 51. Review perioderegnskab forbehold manglende note om fortsat drift
 52. Review perioderegnskab forbehold varebeholdninger
 53. Review perioderegnskab forbehold flere elementer - manglende konklusion
 54. Review perioderegnskab engelsk
 55. Aftalte arbejdshandlinger

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  18
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  22
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  27

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask