Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusErklæringer

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter, fx. 2 biler.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds driftstab, som er opgjort på baggrund af balancer. Erklæringen afgives overfor virksomhedens forsikringsselskab, og forsikringsselskabet er enige i valget af handlinger. Erklæringen omhandler revisors faktiske handlinger på de relevante balancer.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds driftstab. Erklæringen afgives overfor virksomhedens forsikringsselskab, og forsikringsselskabet er enige i valget af handlinger. Driftstabet er opgjort på forsikringsselskabets skema.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds aktiver som overdrages til et leasingselskab, hvorefter disse leases. Erklæringen omhandler at der ikke er tinglyst gæld eller pant i aktivet, ligesom virksomheden er den retmæssige ejer.

Læs mere...

Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat

Assistancerklæring på et selskabs specifikationshæfte, som indeholder både regnskabsmæssige specifkationer og skattemæssige specifiktioner.

Læs mere...

Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat

Assistancerklæring på personlig virksomheds specifikationshæfte, som indeholder både regnskabsmæssige specifkationer og skattemæssige specifiktioner.

Læs mere...

Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen

Den uafhængige revisors review af opgørelse af egenkapital, der udarbejdes i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning og sendes til Trafikstyrelsen som dokumentation for egenekapitalens størrelse.

Omstændighederne omfatter: ISRE 2400, Reviewerklæring til Trafikstyrelsen om egenkapital, Opgørelse af egenkapital for selskab aflagt i overensstemmelse med Trafikstyrelsens vejledning, Anvendt regnskabspraksis er beskrevet i trafikstyrelsens vejledning., Særligt formål.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds soliditet, for en virksomhed som skal give et tilbud og hvor tilbudsmodtager beder om en uafhængig udtalelse om virksomhedens soliditet.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger - tillæg til udvidet gennemgang

Læs mere...

Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig

Assistancerklæring på et selskabs årsrapport efter klasse B hvor revisor ikke er uafhængig.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 2. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 3. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 4. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 5. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 6. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 7. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 8. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 9. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 10. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 11. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 12. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 13. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 14. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 15. Review bilag til selvangivelsen selskab
 16. Review mellembalance selskab
 17. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 18. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 19. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 20. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 21. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 22. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 23. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 24. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel
 25. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget
 26. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab internt
 27. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B
 28. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab skattedel
 29. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab specifikationshæfte
 30. Assistance 1.7.2013 - selskabs perioderegnskab
 31. Review perioderegnskab
 32. Review internt regnskab
 33. Review bilag til selvangivelsen
 34. Review mellembalance
 35. Review perioderegnskab forbehold fortsat drift
 36. Review perioderegnskab forbehold manglende note om fortsat drift
 37. Review perioderegnskab forbehold varebeholdninger
 38. Review perioderegnskab forbehold flere elementer - manglende konklusion
 39. Review perioderegnskab engelsk
 40. Aftalte arbejdshandlinger

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  18
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  21
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder dels erklæringerne om udvidet gennemgang, som disse skal afgives efter 2016. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  13

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask