Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusErklæringer

Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)

Vurderingsberetning ved indskud af en bestående virksomhed, fx. skattefri virksomhedsomdannelse.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

Læs mere...

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)

Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter, fx. 2 biler.

 • Erklæring afgivet den 15.12.2015 eller senere.
 • Overholder den ny ISAE 3000.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med supplerende oplysninger om manglende adgang til SKAT, og dermed manglende adgang til at kontrollere indberetninger. Bemærk at der ikke er forbehold, idet revisor har andet bevis for at regnskabet er korrekt, herunder skat, moms osv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold og supplerende oplysninger om manglende adgang til at udsende engagementsforespørgsel og -bekræftelse, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold og supplerende oplysninger om manglende adgang til at kontrollere tinglysning, og dermed manglende adgang til at kontrollere fuldstændighed af gæld mv. Bemærk at tinglysning er et åbent system, så revisor vil i normale situationer indhente tinglysningsdokumentation alligevel. Eksemplet er også relevant hvor revisor er valgt efter balancedagen, og ikke kan foretage alternative handlinger (i denne situation er det ikke ledelsen der sætter begrænsninger, og derfor heller ikke supplerende oplysninger om ledelsesansvar).

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang med forbehold og supplerende oplysninger om manglende adgang til at information fra advokat, og dermed manglende adgang til at kontrollere korrekt regnskabsmæssig behandling af retssager mod virksomheden, retssager mod kunder osv.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab, opgjort pba balancer

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds driftstab, som er opgjort på baggrund af balancer. Erklæringen afgives overfor virksomhedens forsikringsselskab, og forsikringsselskabet er enige i valget af handlinger. Erklæringen omhandler revisors faktiske handlinger på de relevante balancer.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om driftstab

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds driftstab. Erklæringen afgives overfor virksomhedens forsikringsselskab, og forsikringsselskabet er enige i valget af handlinger. Driftstabet er opgjort på forsikringsselskabets skema.

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - leasing af aktiver

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger om en virksomheds aktiver som overdrages til et leasingselskab, hvorefter disse leases. Erklæringen omhandler at der ikke er tinglyst gæld eller pant i aktivet, ligesom virksomheden er den retmæssige ejer.

Læs mere...

Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning

Eksempel på en erklæring om udvidet gennemgang uden forbehold eller supplerende oplysninger. Regnskabet indeholder en ledelsesberetning. Engelsk.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk
 2. Assistance 1.7.2013 - selskabs specifikationshæfte og skat
 3. Assistance 1.7.2013 - Personlig virksomheds specifikationshæfte og skat
 4. Review opgørelse egenkapital til trafikstyrelsen
 5. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - om soliditet
 6. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - Tillæg til udvidet gennemgang
 7. Revisionspåtegning - Andelsboligforening
 8. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne
 9. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger
 10. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B - revisor ej uafhængig
 11. Assistance 1.7.2013 - selskabs åbningsbalance
 12. Review årsregnskab klasse A (ÅRL)
 13. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold
 14. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 15. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift
 16. Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift
 17. Review årsregnskab klasse B (ÅRL)
 18. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold
 19. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion
 20. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)
 21. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift
 22. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift
 23. Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold
 24. Review bilag til selvangivelsen personlig virksomhed
 25. Review bilag til selvangivelsen selskab
 26. Review mellembalance selskab
 27. Review personligt regnskab (skatteregnskab)
 28. Revisionspåtegning - forbehold datter mv. mgl. bevis - (bortset-fra)
 29. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A
 30. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds perioderegnskab
 31. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds budget
 32. Assistance 1.7.2013 - personer indkomst- og formueopgørelse
 33. Assistance 1.7.2013 - andelsboligforening årsregnskab klasse A
 34. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab klasse A med tilpasninger
 35. Assistance 1.7.2013 - personlig virksomheds årsregnskab skattedel
 36. Assistance 1.7.2013 - selskabs budget
 37. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab internt
 38. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab klasse B
 39. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab skattedel
 40. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab specifikationshæfte
 41. Assistance 1.7.2013 - selskabs perioderegnskab
 42. Review perioderegnskab
 43. Review internt regnskab
 44. Review bilag til selvangivelsen
 45. Review mellembalance
 46. Review perioderegnskab forbehold fortsat drift
 47. Review perioderegnskab forbehold manglende note om fortsat drift
 48. Review perioderegnskab forbehold varebeholdninger
 49. Review perioderegnskab forbehold flere elementer - manglende konklusion
 50. Review perioderegnskab engelsk
 51. Erklæring, udvidet gennemgang, blank
 52. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift
 53. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit
 54. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger
 55. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner
 56. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger
 57. Revisionspåtegning sup.opl. ulovligt lån
 58. Revisionspåtegning sup.opl. bogføringsloven
 59. Aftalte arbejdshandlinger
 60. Revisionspåtegning - forbehold for værdipapirer
 61. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis - ingen konklusion
 62. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis - (bortset-fra)
 63. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion
 64. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning
 65. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning
 66. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra-konklusion
 67. Revisionspåtegning - forening i likvidation

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  18
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  18
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  37
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  22
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang

  Artikel antal:
  25