Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusErklæringer

Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse A. Der er forbehold for manglende note om fortsat drift og deraf følgende afkræftende konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse A (ÅRL) forbehold fortsat drift

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse A. Der er forbehold for fortsat drift og deraf følgende afkræftende konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse A (ÅRL) supplerende oplysninger fortsat drift

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse A. Der er supplerende oplysninger om usikkerhed om fortsat drift.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL)

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold varebeholdninger. Konklusion med forbehold

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Forbehold for varelager. Bortset-fra konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold datter med manglende konklusion

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Forbehold for datterselskab. Manglende konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift (note mangler)

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Forbehold for at note om usikkerhed om forsat drift mangler. Afkræftende konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold fortsat drift

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Forbehold for at regnskabet er aflagt efter forsat drift. Afkræftende konklusion.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) supplerende oplysning om fortsat drift

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Supplerende oplysning om usikkerhed om evnen til forsat drift.

Læs mere...

Review årsregnskab klasse B (ÅRL) forbehold note om ledelseslån. Konklusion med forbehold

Den uafhængige revisors review af årsregnskab der aflægges efter ÅRL klasse B. Forbehold for at note om lån til ledelsen mangler. Konklusion med forbehold.

Læs mere...

Underkategorier

 • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
  Artikel antal:
  7
 • Assistance erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

  Artikel antal:
  19
 • Budget erklæringer

  Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

  Artikel antal:
  3
 • Review udført af ISA revisor

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

  Artikel antal:
  9
 • Review

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  19
 • Revision erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

  Artikel antal:
  22
 • Selskabsretlige erklæringer

  Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

  Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

  Artikel antal:
  23
 • Udvidet gennemgang

  Erklæringer om udvidet gennemgang.

  2016 og frem

  Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

  30.6.2018 og frem

  Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

  Artikel antal:
  27

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask