Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusTjekliste - hjælpetjekliste

Når revisor udfører opgaver med assistance med regnskabsopstilling efter ISRS 4410 skal revisor dokumentere en række ting som foregår på den normale tjekliste for assistance. Dette er hjælpetjeklisten som indeholder overholdelse af bogføringsloven, mindstekravsbekendtgørelsen samt regnskabsreglerne.

Februar 2016: Opdateret med ændringerne i årsregnskabsloven, som gælder for 2016 regnskabet.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask