Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFratrædelse - meddelse om fratræden

Når revisor udfører opgaver med assistance med regnskabsopstilling efter ISRS 4410 skal revisor i nogle situationer søge yderligere oplysninger hos ledelsen. Hvis ledelsen afviser at give yderligere oplysninger, skal revisor trække sig fra opgaven, og give meddele virksomheden herom med begrundelser.

Dette standard-brev er en sådan meddelelse til virksomheden.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask