Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKompensation faste omkostninger - beregning

Denne skabelon bruges til beregning af den kompentation som søges for faste omkostninger, som følge af omsætningsreduktion som følge af corona.

30.3.2020: Opdateret med aktstykke 124 + spørgsmål/svar til finansudvalget. Der er desuden indarbejdet et par andre finesser, som selv tjekker indre sammenhænge, fx. at kompensationen ikke kan komme til at overstige omsætningsnedgangen.

3.4.2020: Opdateret med bekendtgørelse og vejlening fra Erhvervsstyrelsen.

Opdateret 12.4.2020 med
 - reduktion af kompensationen med tidligere negativt resultat.
 - indsat kolonne til både forventede og realiserede omkostninger.
 - indsat opdeling af omsætningen, så det svarer til det der skal indtastes i ansøgningen.
 - indsat kompensation for ekstra dage (hvis forskellige antal dage for referenceperiode og kompensationsperioden)
 - indsat mulighed for specifikation af abonnementer og andre faste omkostninger.

Opdateret 18.4.2020 med
- indsat ekstra ark til spcifikationer. Arket er ikke låst.
- indsat mulighed i beregningsarket for tvangslukningsperioder.
- indtast test for om kompensation overstiger omsætningsnedgang
- indtast test for om kompensation overstiger 60 mio. kr.
- indtast test for om der er taste ej-lukket og omsætning i lukkeperioden
- indtast test for om omsætning i lukkeperioden overstiger total omsætning i covid-19 perioden.
- testet i forhold til forskellige ansøgningsscenarier på virk.dk

Opdateret 19.4.2020 med:
- Underskud fra tidligere reduceres kun med den mindste værdi af 50% af omkostningerne eller 25% af underskuddet (som vi læser den politiske aftale fra 18.4.2020).
- Omsætningfald på 35% udløser kompentation. Det var tidigere 40%.
- Minimumsomkostninger er nu på 12.500 kr. Det var tidligere 25.000 kr. (der måles på hele periode, i mangel af regler)
- Maksimumskompensationen er ændret fra 60 mio. til 110 mio. kr.

Opdateret 19.4.2020 med:
- Der var en fejl i teksten omkring grænsen på 25.000/12.500 kr. Beregningen var korrekt. Teksten er nu rettet.
- Der er indsat note om hvordan man kan forstå maxreduktionen på tidligere resultat på 50% (som også kom den 18/4, men som der mangler bekendtgørelse om).

Opdateret 12.5.2020 med:
- Maks reduktion for negativt underskud 2019 med 50% af omkostningerne er fjernet.
- Maksimumskompensationen er ændret til 82,5 mio. kr. for 3 måneder

Opdateret 14.5.2020:
- Der var en fejl i maksimal kompensation for revisor. Den skulle være 16.000 kr. Fejlen er rettet.

Opdateret 19.5.2020:
- Bekendtgørelse 574.
- Der kan tages højde for kompensation for 3 eller 4 måneder.
- De 3 muligheder for underskudsreduktion.
- Nyt ark til beregning af særlige omstændigheder (skal bruges til bilag 3 i revisorerklæringen).
- En beregningsfejl gjorde at der ikke skete korrekt beregning hvis tvangslukningsperiode + ansøgning for 4 måneder. Fejlen er rettet.

Ansøgningsmulighed åbnes antageligt ultimo maj 2020.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask