Login


         

SøgKompensation faste omkostninger - ISA 805 dokumentation

Dette er samlet dokumentationspakke til revisor til brug for ISA 805 erklæringen om ansøgning om kompensation af faste omkostninger som følge af omsætningsnedgang i medfør af Covid-19.

12.4.2020: Kundeaftale og revisorerklæring er tilføjet. 13.4.2020: Kunde-/opgadevurdering er tilføjet (uafhængighedvurdering). Ledelseserklæring er tilføjet. Konklusioner er tilføjet. Rapportering til ledelsen er tilføjet. 14.4.2020: Opdateret med virksomhedsbeskrivelse efter ISA 315. 15.4.2020: Opdateret med planlægningsnotat, udførelsesnotat. 16.4.2020: Opdateret med en erklæring der skal afgives hvis der er overskud i seneste periode (så skal erklæringen ikke indeholde noget om resultatet i seneste periode, og bilag 2 skal ikke afgives). De øvrige dokumenter tager allerede højde for dette, så der er ikke grund til at ændre i disse.

9.5.2020: Erklæring opdateret med nye referencer til bekendtgørelse og vejledningen (nye datoer og numre). Derudover er det nu indsat i bekendtgørelsen at revisor skal give oplysninger om ledelsesansvar samt overtrædelse af bogføringsloven. Derudover skal revisor nu udtale sig om "ekstraordinære omstændigheder", hvis virksomheden har underskud i 2019 pga. ekstraodinære omstændigheder (vejledningens bilag 6 indeholder beskrivelse af dette særlige forhold). Disse er nu også indsat som et nyt bilag 3 i erklæringen. Desuden er der indsat erklæringer hvor man kan se alle ændringer fra den tidligere version, så man ikke skal gætte sig frem til, hvad der ændret i forhold til tidligere.

9.5.2020: Revisionsaftalen + Planlægningsnotatet + Udførelsesnotatet + Ledelseserklæring + konklusionsark + rapportering til ledelsen er opdateret til de nye forhold. Her er også for alle indsat dokumenter hvor man kan se alle ændringer i forhold til det tidligere dokument.

23.7.2020: Opdateret Det stod fejlagtigt i planlægningsnotatet at der manglede en afklaring på erklæringsbekendtgørelsens § 7, st. 2 (ledelsesansvar og bogføringsloven). Dette var ikke korrekt, da der kom afklaring i slutningen af maj 2020. Forholdet er nu rettet, så det fremgår korrekt af planlægningsnotatet.

19.8.2020 Opdateret for dokumenter hvor Erst gamle vejledning stod med tidligere dato. Nu er vejledningen ændret til 27. juli 2020. Der er ingen indholdsmæssige ændringer. Der er også ændret i visse af dokumenter, hvor det er blevet tydeligere at man søge forskellige perioder.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask