Login


         

SøgKompensation faste omkostninger - 2021.03 - ny ansøgning - samme revisor

Dette er dokumentationspakke til revisor til brug for ISA 805 erklæringen om ansøgning om kompensation af faste omkostninger som følge af omsætningsnedgang i medfør af Covid-19.

Der er tale om at samme revisor tidligere har afgivet erklæring i forbindelse med ansøgning om kompensation for faste omkostninger. Nu skal der ansøges igen om kompensation for faste omkostninger, men referenceperioden er ændret. Denne pakke indeholder revisors arbejdspapir i forhold til afgivelse af den samme erklæring igen, men hvor erklæringen indeholder en fremhævelse af forhold vedrørende revisionen som redegør for, hvilke dele af den tidligere erklæring som er genanvendt.

Hvis det er en anden revisor, som har afgivet tidligere erklæringen, findes arbejdspapirerne her.

27.2.2021: Revisorerklæringen er opdateret, da Erhvervsstyrelsen har opdateret erklæringen.

3.3.2021: Alle dokumenterne er opdateret til ændrede referencer, da bekendtgørelserne er ændret. Samtidig er dokumenterne tilpasset, så det mere matcher tidligere dokumentation for tidligere afgivet erklæring. Det er nu vores opfattelse at man udfylder alle dokumenter i den vedlagte pakke, og henviser til hele den gamle dokumentation (er skrevet ind i dokumenterne nedenfor).

10. marts 2021: Opdateret da Erhvervsstyrelsen 5. marts 2021 har opdateret sin standarderklæring. Der er tale om indføjelsen af en ændringsbekendtgørelse af 1. marts 2021. Vi har ikke opdateret alle de øvrige dokumenter (selvom det formentligt er det rigtigste), da der udelukkende er tale om tilføjelse af ændringsbekendtgørelse.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask