Login


         

SøgISAE 3000 kvalitetsstyring

Denne kategori indeholder revisors arbejdspapirer til kvalitetsstyring til en ISAE 3000 erklæring. Dette fordi der er mange kvalitetsstyringssystemer som ikke indeholder det krævede. ISAE 3000 stiller krav til:

  1. skriftlig kundeaftale,
  2. planlægning af opgaven,
  3. oplistning af ikke-korrigeret fejlinformation,
  4. indhentelse af ledelsens regnskabserklæring,
  5. konklusion. Dokumentation for udførelsen er indeholdt i konklusionsarket og planlægningsnotatet.
  6. erklæring. Erklæringerne skal findes i særskilt kategori om selskabsretlige erklæring. Vi har forsøgt at indsætte links til erklæringerne i konklusionsarket.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask