Login


         

SøgValg af erklærings-konklusion

Dette værktøj anvendes som en del af kvalitetsstyringen på sagsniveau til at dokumentere revisors valg af konklusion. Det kan anvendes ved ISA revision, udvidet gennemgang og review. Værktøjet indeholder både information om valg af konklusion, samt revisors skrevne dokumentation for den valgte konklusion på sagsniveau.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask