Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusImplementeringsplan

Hvidvaskloven: Implemeringsplan, hvor man kan planlægge hvordan og hvornår man implementerer hvidvaskloven som trådte i kraft den 26.6.2017.

Setember 2018: Planen er opdateret med, at det ikke længere er nødvendigt at indhente tilladelse til whistleblowerordning fra Datatilsynet. I øvrigt er planen forældet dét øjeblik man implementerer HVL i virksomheden. Derfor formodes planen at være mindre aktuel nu.

September 2019: Lettere tekst-mæssig justering for at tydeliggøre, at planen kan anvendes for både godkendt og ikke-godkendt revisionsvirksomhed.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask