Login


         

SøgKundekendskabsprocedurer AML på kundeniveau

Hvidvaskloven: Dette er en tjeliste på kundeniveau til at sikre, at alle dele af hvidvaskloven er overholdt generelt på den enkelte kunde. Den indeholder bl.a. risikovurdering for om kunden er udsat for risiko for hvidvask.

Oktober 2017: Opdateret med selv-opdaterende datoer, så man kan dokumentere at have gennemgået det årligt, blot ved at åbne, gennemgå og lukke dokumentet, og gemme ændringerne.

December 2017: Opdateret med, at formålet med forretningsforbindelsen dokumenteres i tjeklisten.

September 2018: Opdateret med ekstra forhold som efter Finanstilsynets vejledning (sep 2018: udkast) skal dokumenteres i risikovurderingen. Ingen indholdsmæssig ændringer, udelukkende formalia i risikovurderingen som dokumenteres bedre.

December 2021: Opdateret gennemgribende med angivelse af mange flere forhold, fx. bedre beskrivelse af risikoen, beskaffenheden, hvordan ID skal forstås (kunde, ejerstruktur, reel ejer) osv., så listen bedre hjælper revisor, når listen udfyldes. Det anbefales at hente listen, og udfylde på alle kunder.

April 2022: Opdateret liste over højrisikolande.

Marts 2023: Formål, omfang, regelmæssighed, varighed, beskaffenhed, HVL bilag 2+3 gjort tydeligere. Vægtene er tilpasset til den nationale risikovurdering fra 2022. ID på kunden opdateret med registreringsudskrift fra Skat. Liste over højrisikolande lavet som et link i stedet for en oplistning, så dokumentet ikke skal opdateres hver gang der er en ændring i EU's liste.

Januar 2024: Tydeliggjort i eksemplerne, hvad for forhold der beskrives hordan. Fx. er der kommet mere fokus på "tilsigtede beskaffenhed".

Juni 2024: Opdateret med mere tydelige forhold som ERST spørger til ved et tilsyn. Ifm. tilsyn bliver det derved lettere at dokumentere de forhold ERST spørger om. Desuden tydeliggjort forhold om beskaffenhed.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask