Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusIntern kontrol af hvidvask

Virksomheder som omfattes af hvidvaskloven, skal have procedurer for, og udføre intern kontrol, af at virksomheden overholder hvidvaskreglerne. Denne tjekliste indeholder de relevante 18 punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask årligt. Hvis man er godkendt revisionsvirksomhed, skal man alligevel have intern kontrol årligt, og da anbefaler vi at kontrollen af hvidvask gennemføres samtidig med virksomhedens øvrige interne konrol

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask