Login


         

SøgSpaltning kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter en spaltning i forhold til selskabets nuværende situation.

7.3.2024: Planlægningsnotatet var uheldigvis et notat for fusion. Det er rettet til at være det korrekte planlægningsnotat ved kreditorerklæring ved spaltning.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask