Login


         

SøgSpaltning kreditorerklæring - revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyring (ISAE 3000)

Disse dokumenter er et udkast til revisors arbejdspapirer / kvalitetsstyringsdokumentation ved afgivelse om erklæring til kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter en spaltning i forhold til selskabets nuværende situation.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask