Login


         

SøgKvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (alle typer erklæringer)

Kvalitetsstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, hvor revisionsvirksomheden afgiver alle typer erklæringer, altså både med og uden sikkerhed (efter revisorlovens § 1, stk. 2 og stk. 3.).

Opdateret til version 7.2 (30.8.2023), som følge af Erhvervsstyrelsens nye retningslinjer for kvalitetskontrol, som Erhvervsstyrelsen har udsendt i 24.7.2023.

De største ændringer er:
• Kvalitetskontrollanten skal kontrollere at revisionsvirksomheden har implementeret kvalitetsmanualen ISQM1. Vi havde allerede i version 7.1 (og 7.0) af manualen implementeret ISQM1, men Erhvervsstyrelsens nye formulerede spørgsmål har givet anledning til en række ændringer. Bemærk at nogle af disse også omfatter enkelte nye krav der skal udføres i revisionsvirksomheden.
• Revisionsvirksomheden skal nu forud-udfylde bilag 2a (om kvalitetsstyringssystemet) og bilag 2b (om intern kontrol) og sende til kontrollanten forud for kvalitetskontrollant-besøget. Disse er forud-udfyldt og indsat længere nede i artiklen. Bemærk at der stadig skal udfyldes oplysninger om gennemførelsen af de seneste interne kontroller i bilag 2b.
• Der er kommet et nyt bilag 4, som giver mulighed for at revisionsvirksomheden anfører sin ejer-/stemmefortegnelse dér.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask