Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusKvalitetsstyringsmanual - godkendt revisionsvirksomhed (erklæringer uden sikkerhed)

Kvalitetsstyringsmanual for godkendt revisionsvirksomhed, hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Manualen er version 6.0 og udgivet 26.9.2019.

Opdateringen til version 6.0 sker, idet der er kommet ny national risikovurdering for hvidvask. Risikovurderingen for hvidvask i manualen, beskriver nu denne (afsnit 2.3). Derudover var afsnitsnumrene blevet et problem, da manualen anvendes af både godkendte revisionsvirksomheder der afgiver erklæringer med og uden sikkerhed, ligesom den anvendes som hvidvaskmanual af både godkendte og ikke-godkendte revisionsvirksomheder. Vi har derfor flyttet rundt på nogle afsnit, for at fremme overskueligheden. Ændringerne er derudover:

  1. Intern kontrol og whistleblowerordning efter hvidvaskloven er indsat som afsnit under procedurerne for hvidvaskloven, i stedet for henvisninger.
  2. Whistleblowerordning efter hvidvaskloven er nu gjort mere overskuelig, da man skal slette 2 af 3 afsnit, som ikke er relevante.
  3. Specificeret at reglerne om ledelsens økonomiske forbrydelser (revisorlovens § 22) ikke gælder for forhold omfattet af hvidvaskreglerne.
  4. Et par sproglige tilpasninger, der fremmer forståelsen.

Skema 2 er opdateret til de ændrede afsnitsnumre. Det sparer kontrollanten 1-2 timer, og dermed dig som abonnent for nogle omkostninger.

Der skal fortsat ske tilpasning af følgende forhold i kvalitetsstyringsmanualen:

  1. Virksomhedens navn. Forsiden
  2. Hvordan whistleblowerordningen efter hvidvaskloven fungerer. Afsnit 2.12
  3. Hvordan intern kontrol efter hvidvaskloven fungerer. Afsnit 2.10
  4. Andre forhold, hvor manualen afviger de faktiske forhold.

Manualen:

 

Erhvervsstyrelsens bilag 2, som er kvalitetskontrollantens tjekliste til gennemgang af kvalitetsstyringssystemet. Der er indsat referencer, så de relevante punkter i manualen, er nemme at finde:

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask