Login


         

SøgDatabehandleraftale løn

Dette er en databehandleraftale mellem revisor/bogholder og kunden, om at revisor/bogholder skal lave løn.

Der er forskellige holdninger til, om revisor/bogholder er dataansvarlig eller databehandler, når denne laver løn. Dette fordi der er forskellige opfattelser af, om revisor/bogholder kan agere efter en specifik instruks fra kunden, eller om bogholder/revisor selv fastsætter hjælpemidler og delformål med opgaven. Hvis revisor/bogholder er databehandler, skal der laves en skriftlig databehandleraftale med kunden. Det nedenstående dokument kan anvendes. Vi har taget udgangspunkt i Datatilsynets standard. Husk at tilpasse aftalen til de specifikke forhold.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets standardformular til skriftlige databehandleraftaler.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask