Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRevisor og databehandler (notat)

Dette notat beskriver de overvejelser som revisor bør gøre i forbindelse med databehandlere. Dels hvor revisor er databehandler i relation til kunden, og dels hvor revisor anvender en underleverandør som eventuelt er databehandler. Der stilles krav om skiftlige aftaler i begge situationer.

April 2018: Opdateret med yderlige fortolkninger af, om revisor er databehandler eller dataansvarlig, og hvilke forhold der fx. kan lægges vægt på, i fortolkningen heraf.

Se også Datatilsynets vejledning om, hvornår man er dataansvarlig og hvornår man er databehandler.

Se også Datatilsynets værktøj til databehandleraftaler ligger her.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask