Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRevisor og persondata (overordnet beskrivelse)

Revisor skal overholde persondatalovgivningen. Og revisor skal kunne dokumentere at lovgivningen overholdes. Det omfatter en række dokumenter, jf. nedenfor.

Når revisor er databehandler eller revisor selv anvender databehandlere (fx. lønbureau), skal der laves skriftlige databehandleraftaler. Vi har lavet følgende værktøjer på omådet:

Databehandler

  1. Notat om revisor og databehandlerrollen

Vi henviser til datatilsynets vejledninger, som også behandler en dybdegående beskrivelse af forholdet.

Samtykker, politikker, procedurer mv.

Der skal indhentes samtykke fra eksisterende medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra potentielle medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra kunder om opbevaring og behandling af data om dem. Disse samtykker og oplysningspligter er indeholdt i samlet notat om persondata. Dette notat indeholder ligeledes Persondatapolitik, slettepolitik, Risikovurdering, Cookiepolitik mv.

Databehandlingsfortegenelse

  1. Databehandlingsfortegnelse

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask