Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusPersondata manual

Dette dokument indeholder alle forhold om persondata, med undtagelse af databehandlingsfortegnelsen, som ligger i særskilt dokument. Dette dokument indeholder:

  • Persondatapolitik
  • Slettepolitik
  • Beskrivelse af forholdet til kunder, medarbejdere og leverandører
  • Overvejelser om rollen som databehandler
  • Procedure ved brud på datasikkerheden
  • Procedurer der håndterer den registreredes rettigheder
  • Risikovurdering
  • Samtykker og oplysningsforpligtelser (eksempler på formuleringer, som er til at kopiere)
  • Hjemmesidepolitik

Procedurer og beskrivelser skal naturligvis passe til virksomheden. Du skal derfor tilpasse dokumentet til virksomheden. I visse tilfælde er der dog tale om pligtige procedurer, hvorfor det kan være nødvendigt at tilpasse virksomhedens procedurer.

Vi henviser også til Datatilsynets vejledninger. Og til vores notat om revisor som databehandler. Særligt sidstnævnte er kontroversielt, idet der er meget delte meninger om, hvorvidt revisor er databehandler eller ej, i en række situationer.

17.4.2018: Opdateret med at revisor har adgang til fagforeningsmæssige tilhørforhold (særlig/følsom oplysning), når revisor laver selvangivelse for personer. Opdateret med afsnit om, hvorfor databeskyttelsesrådgiver vurderes irellevant. Opdateret så cookiepolitik nu hedder "Hjemmsidepolitik". Opdateret med krav om at evt. brud på persondatasikkerheden, dokumenteres (logføres).

9.5.2018: Et par skrivefejl er rettet. Opdateret med et par forklarende afsnit (hvad skal man konkret gøre, fx. indsætte i kundeaftalen mv.). Derudover er indsat samtykke til, at virksomheden må opbevare potentielle medarbejderes ansøgning, til brug for evt. senere potentielle stillinger.

28.5.2018: Afnittet om oplysningspligt/samtykke er opdateret, så sprogbruget er bedre. "Jeg/du" er udskiftet med "Revisor / Virksomheden". Overskrifterne er formatteret bedre. Der er ikke indholdsmæssige ændringer.

18.12.2018: Navnet på dokumentet er ændret, således at det er klart at der er tale om en manual.

27.12.2018: Samtykket fra potentielt ansatte er opdateret til at være i overensstemmelse med Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Nu giver den potentielt ansatte samtykke til at data må deles internt i virksomheden. Samtykket er samtidig udvidet med at virksomheden må indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, som fx ansættelsestidspunkt, arbejdsopgaver og lignende ”neutrale” oplysninger, og oplysninger af subjektiv karakter om fx faglig eller sociale kompetencer, følsomme oplysninger som sygdom og oplysninger om strafbare forhold.

Samtykket fra ansatte er opdateret med oplysninger fra evt. medarbejderudviklingssamtaler, følsomme oplysninger fra lederevalueringer, medarbejdertilfredshedsundersøgelser mv. Samtykket fra ansatte er også opdateret med at den ansatte giver samtykke til billeder mv. i salgsmaterialer / til markedsføringsformål.

Oplysningspligten for medarbejdere er opdateret med arbejdsmæssig e-mailkonto ved fratræden.

17.8.2019: Opdateret, således at det tydeliggøres hvad der er retsgrundlaget for behandling af persondata for henholdvis kunder og medarbejdere. Tilsvarende er oplysningspligten overfor både kunder og medarbejdere opdateret.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask