Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusBøder og afgørelser - eksempler

Dette notat er ment som en hjælp til revisor mv. som i notatet kan se hvad andre er blevet pålagt af bøder, pålæg mv. for overtrædelse af persondata-reglerne. Der er ikke tale om en udtømmende liste over afgørelser, udelukkende eksempler.

Opdateret 17.6.2019 med datatilsynets afgørelse om indstilling til bøde 1,5 mio. kr. for manglende sletterutiner.

Opdateret 2.7.2019 med Spanske datatilsyns bøde til La Liga, for manglende samtykke.

Opdateret 10.7.2019 med engelske datatilsynes intention om bøde på 1,5 mia kr. til British Airways.

Opdateret 17.7.2019 med en frifindelse for at sende e-mails med TLS kryptering.

Opdateret 18.8.2019 med bøde til PwC Grækenland for forkert retsgrundlag for ansattes data.

Opdateret 16.9.2019 med Like-knap på hjemmeside medfører fælles dataansvar med Facebook + bøde for videoovervågning til ganske lille virksomhed.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask