Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFravalg eller valg af revision

Dette værktøj anvendes til at opgøre om selskaber kan fravælge revision, herunder holdingselskaber og de særlige regler der gælder for disse. I værktøjet indtastes omsætning, balancesum og ansatte for moderselskab og evt. dattervirksomheder og associerede virksomheder, både for i år og sammenligningsåret. Og så får brugeren en angivelse af om revision kan fravælges.

Oktober 2016: Tydeliggjort, at finansielle indtægter og investeringsindtægter kun skal medregnes omsætningen (til brug for vurdering af størrelsesgrænserne), hvis de tilsammen udgør mindst det samme som omsætningen.

November 2018: Tydeliggjort at indregning af finansielle indtægter og investeringsindtægter skal ske på koncernniveau. Ekstra felter oprettet til dette.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask