Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusTjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)

Regnskab: Visse selskaber er i situationen, at det udelukkende har én eller to beskæftigede. Antallet af beskæftigede skal oplyses i årsrapporten. Hvis de bruger den artsopdelte resultatopgørelse, når de aflægger årsrapport, kræver denne af man oplyser personaleomkostninger, fordelt på Lønninger, Pensioner og Andre omkostninger til social sikring.
Hvis et selskab fx har ét direktionsmedlem, og én beskæftiget og 1 mio. kr. i lønomkostninger, vil regnskabslæser formentligt hurtigt gennemskue eller antage, at der er en sammenhæng, og derved kan man komme til at oplyse om en navngiven persons løn.
Denne tjekliste giver dig vejledning til at skjule oplysninger, så man ikke kan aflæse lønnen for én person.
 

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask