Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusAmortiseret kostpris

Denne skabelon anvendes til at beregne amortiseret kost for et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, som er et krav for virksomheder der aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens klasse B. Kravet gælder finansielle aktiver der beholdes til udløb og finansielle aktiver og forpligtelser der ikke indgår i en handelsbeholdning.

28.10.2018: Ydelse var fejlagtigt benævnt "Afdrag". Det er nu rettet til "Ydelse".

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask