Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusFerieloven notat om diverse forhold

Dette notat indeholder simple forhold om diverse forhold om overgang fra gammel til ny ferielov 1.9.2020 med overgangsordning 1.9.2019, bl.a. beskrivelse og eksempel på note om ændringer i regnskabsmæssige skøn. Notatet indeholder også links til relevante love og regler.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask