Login


         

SøgReview perioderegnskab

Erklæring om den uafhængige revisors review af perioderegnskab (fuldstændigt regnskab aflagt efter ÅRL), hvor revisor normalt udfører ISA revision af årsregnskabet (ISRE 2410).

December 2021: Opdateret som følge af reference til IESBA Code.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask