Login


         

SøgReview perioderegnskab engelsk

Erklæring på engelsk om den uafhængige revisors review af perideregnskab for selskab (fuldstændigt regnskab aflagt efter ÅRL), hvor revisor normalt udfører ISA revision af årsregnskabet (ISRE 2410). 

December 2021: Opdateret som følge af reference til IESBA Code.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask