Login


         

SøgReview perioderegnskab forbehold fortsat drift

Erklæring om den uafhængige revisors review af perioderegnskab, hvor revisor normalt udfører ISA revision af årsregnskabet (ISRE 2410). Der er forbehold for fortsat drift, og deraf følgende afkræftende konklusion.

December 2021: Opdateret som følge af reference til IESBA Code.

For at læse mere, skal et abonnement anvendes (vi har gratis abonnementer til at læse nyhedsartiker): Klik her for at registrere

Værktøjer til Hvidvask